Sığırların soluk borularına yerleşerek filaryoz hastalığına yol açan kılkurdu ...

İplicik. 
Dictyocaulus viviparus.

Sığırların soluk borularına yerleşerek filaryoz hastalığına yol açan kılkurdu.
Sığırlarda görülen 8 cm. uzunluğunda akciğer kıl kurdu. 

Strongylidae familyasından olup, filaryoz hastalığına neden olan, arakonakçısız bulaşan, ipliksi, kılkurdudur. Boyu en çok 80 mm. olabilen bu iplicike, akciğer kıl kurdu da denir. 

Sığırların genelde soluk borularına yerleşerek filaryoz denen tropikal bir hastalığa neden olur. Filaryoz hastalığı ipliksi solucanların yol açtığı tropikal bir hastalık olup ülkemizdeki sığırlarda da görülür. Daha ziyade geyiklerde yaşar.
 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ