Sarhoşluğun sebep olduğu sersemlik içinde olan, uykulu, baygın . ..

Mahmur,
Eski dilde, Mahmur.
Mahmur (Arapça,  مخمور ), uykulu, baygın. 
Arapça Hamr kelimesinden türemiştir.
Sarhoşluğun verdiği sersemlik.
Uyku basmış ağırlaşmış göz. 

Baygın göz,
Sarhoşluğun sebep olduğu sersemlik içinde olan. 
Uyku basmış göz, baygın göz.
Süzgün, dalgın bakışlı (göz).  
Uykudan sonra üzerinde sersemlik, ağırlık bulunan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ