Gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan malzemelerin mevzuata ve izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi ...

Tağşiş, 
(Arapça).
İngilizce dabasement, adulteration.
Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma.
Katıştırma.


Karıştırma , saflığını bozma.
Ayarını düşürme.
Tahlit, Karıştırma.

Kıymetli bir şeyi kıymetsiz bir şey ile karıştırma.
Gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan malzemelerin mevzuata ve izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesine tağşiş denir.

Gıda maddesinin kendisinde olmayan özelliklere sahipmiş gibi gösterilmesine ise taklit denir. Tağşiş edilen bir gıda maddesinin besin değeri düşer. Gıdada bulunan bir madde yerine aynı değeri taşımayan, değeri düşük başka bir madde konulur veya katılır.
Bir gıdanın veya malzemenin özelliklerini bozacak bir şeyle karıştırılması, hile.

Belirlenen seviyeden fazla miktarda boya, konservatif katkı maddelerinin katılmasıdır.

Süt ürünlerine (peynir, tereyağ, yoğurt), su, jelatin, bitkisel yağ karıştırılır. Mısır şurubu ve karpuz konsantresi pekmeze katılarak besin ve ekonomik değeri düşürülerek kazanç sağlanır. Bulgura boya ve yapay gıda boyası, kırmızı toz bibere kiremit tozu, pul bibere renklendirilmiş talaş da katılarak tağşiş yapılabilir. Esas beslenme için gerekli kırmızı etler için eşek, tavuk, sakatat ve domuz eti katılarak tağşiş yapılmaktadır. 

Fermente dana sucuk olarak satılan ürünlere tükürük bezi (baş eti) katılarak tağşiş yapılmaktadır.

Ayrıca hayvan yemlerine zehirli ve zararlı olabilecek madde, yabancı ot tohumu, besleme değeri olmayan madde, emniyetli olmayan pestisit veya kimyasal madde karıştırılabilir. Buda bir tağşişdir. Yani yemdeki değerli maddelerin tamamı veya bir kısmı yerine daha az değerli maddelerin katılması işlemidir.

Birde milletin can damarından girilir. Zayıflama ve cinsel gücü artırıcı takviye edici gıdalarda tağşiş yapılır ki çok tehlikelidir. Bu tür ürünlere zayıflatmak amacıyla insan sağlığına zararlı olan sildenafil ve sibutramin katılır ki dikkat etmek gereklidir.

Hint mitolojisinde dişi şeytanlara verilen ad...

Sakini,
Hint mitolojisinde dişi şeytanlar.

Varca: Hint mitolojisinde, tanrıların şeytanlara karşı kullandıkları silah.          
Viechtitsa: Hint mitolojisinde, genç erkekleri aşırı derecede tahrik ettiğine inanılan dişi iblis.   
Yukshee: Hint mitolojisinde, şehvetli olduğu için sevgilileri iktidarsız duruma getiren dişi iblis.   
Teşup: Hint mitolojisinde, Huri kökenli fırtına tanrısı. 
Şakti: Hint mitolojisinde, tanrıların eşleri olan tanrıçalar özgü etkin kadın enerjisi, tanrıların özellikle Şival’in dişil enerjisi.
  
Rati : Hint mitolojisinde, şehvet tanrıçası.                     
Lha-Mo : Hint mitolojisinde, dişi şeytanları yöneten tanrıça.          
Daitya : Hint mitolojisinde, kurban törenlerinde huzuru bozarak tanrılara isyan eden dişi iblislere ve şeytanlara verilen ad.             
Gölge : Şeytan 

Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri ...


Çenek,

Osmanlıca fekçe, filka

Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri. 

Çenek kelimesinin diğer anlamları;
Çenek, Frn. le cotylédon, İng. Cotyledon,


Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm.
Böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ.
 Tohum yaprağı. 
Tohumun yapısındaki bitki taslağında bulunan yapraklardan her biri.
Tohumlu bitkilerin tohumlarının çimlenmesiyle oluşan embriyonun ilk yaprağı veya yaprakları, kotiledon.
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş.
 

Eskiden bilinen, adı geçen, sözü geçen anlamında bir sözcük ...

Mahut
(Arapça Mahud).
Mahud, 
Vaad edilen. 
Söz verilen. 
Aşina,
Belli olan.
Mezkur, sözü geçen.

Malum,  (Arapça malûm  معلوم  ).
Bilinen, Belli.
Maruf , ( Arapça maruf  معروف ).
Bilinen, bilindik.
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı.
Ünlü, tanınmış.
Eskiden bilinen, adı geçen, sözü geçen anlamında bir sözcük.
Fena bilinen kadın. 
İki şahıs arasında bilinen. 
Eskimiş, kanıksanmış. 

Kuyruğu ve yelesi beyaz olan at ...

Akkanat,
Ata, atın donuna, yelesinin ve kuyruğunun rengine göre değişik isimler verilir. Atın rengine don denir.
Akkanat, Kuyruğu ve yelesi beyaz olan at.  
Ahreç, Kuyruğu ve yelesi siyah olan, beyaz ve kırmızı renkli vücuda sahip atlar.
Doru, Gövde kahverengi, yele, kuyruk ve ayakların uçları kara olan atlar.
Yağız, Kara renkli at.  (Kuzguni yağız, Donuk yağız, Kirli yağız v.b. rekler olara çeşitlenir.)
Kula, Gövde koyu sarı, yele, kuyruk ve ayakların uçları kara. 
Al, Kırmızıya çalan kestane renginde at. (kızıl-kahve).
Kır, Koyu kıllarla karışık ak kıllı atlar. 

Boz, Al don üzerine ak kıllı atlar.

Bilinen at türleri;
Arap atı,
İngiliz atı, 
Çin atı, 
Ahal Teke atı,
Midilli atı.

Erkek At'a aygır, Dişi At'a kısrak, Atın yavrusunda Tay denir. Yumurtaları alınmış ata ise Beygir denir. Erkek eşek ile dişi atın çiftleşmesiyle doğan At'a katır denir. Bu çifleşme ters olursa yani erkek at ile dişi eşek çiftleşmesiyle doğan At'a Ester denir. Genel olarak eşek ile atın birleşmesi sonucunda doğan hayvana Katır denir.

Yüz örtüsü, peçe ...

Nikap,  
Nikab,  (Arapça نقاب ).  
Peçe,     
Bürka, (Arapça برقع ).  
Burka,  

Yüz örtüsü,  
Maske, Sır,  Perde,   Yaşmak,   
Bürgü, 
Vasvasa,   
Peçe,         

İng. Veil,   
Fr. Voile,   
Alm. Schleier.      

Türban,  
Çarşaf, Kara çarşafın bir tamamlayıcısı, aksesuar.   
Eskiden Kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü,   
Kamufle eden kıyafet, tebdil kıyafeti.  
Kadını tüm kötülüklerden koruyan veya kadınlığı belirleyen örtü.

Tamiller, Hindistan ve Sri Lanka' da yaşayan bir halk ...

Tamiller,  
Tamiller (Tamilar),  
Hindistan'ın güneyinde bulunan Tamil Nadu eyaletinde ve Sri Lanka'nın kuzeyinde yaşayan, Tamilce dilini kullanan etnik bir gruptur. 

Tamiller genellikle Hindudur. Müslüman ve Hıristiyanlar azınlıktadır. 2009 yılı sayımlarına göre Tamillerin nüfus 80 milyon dolayındır.  Bunların 70 milyonu Hindistan’ da yaşıyor. 10 milyondan fazlası ise Sri Lanka’da.   

Hindistan ve Sri Lanka’da yaşayan Tamiller aynı kültürleri paylaşsalar da ortak bir vatan talepleri yok.   

 Yaklaşık 2 bin yıllık yazılı bir geleneğe sahip olan Tamil dili, klasik bir edebiyata kavuşan ilk Hint dili özelliğini taşıyor. Halk olarak Tamiller tarihte müzik, heykel ve mimari alanında önemli eserler verdiler. Sri Lankadaki tamillerin bağımsızlık mücadelesi olarak başlatılan 2009 yılındaki kanlı savaşta liderleri Velupillai Prabhakaran'i kaybettiler. Tamil kaplanları olarak tüm dünyaca tanındılar.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ