Eski dilde yaradılış, huy, karakter, mizaç, davranış biçimi ...

Meşrep.
Arapça, Meşreb.
Meşreb ( مشرب ). 
Yaradılış, huy, karakter, 
Mizaç,
Davranış biçimi.
Yaratılış, tabiat.
Huy. 
Adet. 
Ahlak.
Gidiş.

Fehmetmek.

Manevi haz ve feyz alınan yer ve yol.

İçmek. 
İçilecek yer.
İçme yeri. 
Buradan da maşrapa kelimesi türetilmiştir.
Meşrebe, (مشربه ) 
Maşrapa.
Şuhmeşrep, Şen şakrak anlamındadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ