Endonezya' da Sumbawa adasında patlamış bir yanardağ ...

Tambora,
Tambora Yanardağı.
Endonezya' da Sumbawa adasındadır. 
Günümüzde aktif olmayan Tambora Yanardağının  yüksekliği patlama öncesi 3900 m. olup, 1815 yılında patlama sonrası 2722 metreye düşmüştür.  Dünyanın çehresini değiştiren bu patlama esnasında ve sonrasında 100.000 insan ölmüştür. 

Dünya tarihinde bu tür olaylarda en büyük kayıp olmuştur. Yanardağın 240 k kül, toz ve kum dumanı atmosfere yayılmıştır. Dünya genelinde atmosfere yayılan külden dolayı hava sıcaklığı 2,5°C düşmüştür. Dünyada 1816 yılı yazsız yıl, başka bir deyişle kıtlık yılı ilan edilmiştir. Avrupa'da temmuz ayında don olayı yaşanmıştır. Hava sıcaklıklarındaki bu değişimden tarım da etkilenmiş olup bu nedenle Avrupa'dan Amerika'ya bir çok kişi göç etmiştir. II.kere 1902 yılında patlamış ve 30.000 bin insan hayatını kaybetmiştir. 

Endonezya'nın halen faaliyette olan Yanardağ ve volkanları;
Krakatoa Yanardağı (Rakata, Endonezya), 
Tambora (Sumbawa, Endonezya), 
Rokatenda Yanardağı (Palue adası-Endonezya), 
Merapi Yanardağı, 
Soputan,
Semeru Yanardağı ya da  Mahameru yanardağı (Java adasında),
Vurlali Dağı‎,(Banda).
Sinaburg Yanardağı,
Karangetang, (Api Siau) Endonezya'nın Sulawesi kıyısındaki, Siau Adasındadır.
Rinjani, Endonezya'nın Lombok Adasında etkin bir yanardağ.
Agung Yanardağı,
Mount Agung,
Gunung Agung,


Şinto dininde doğaüstü varlıklara verilen genel ad ....

Kami,   
Kami kelimesi üst, yukarı anlamına gelir. Şintoizmin temelini Kami inancı oluşturur. Kami ilah, tanrı, tanrıça ve kutsal güç anlamlarında kullanılır.     Hayat için önemli olan, rüzgar, yağmur, ağaç, dağ, ırmak ve bereket gibi şeylerin şeklini alan kutsal ruhlar kamidir. Bazı kamiler yerel olup sadece belirli bir yerin ruhu veya koruyucusu olabilir. Bazıları ise büyük doğal oluşumları, nesneleri ve işlemleri temsil ederler.   

Dünya'nın en eski dinlerinden olan Şinto bir tür animizmdir ve bir diğer adı da kami no michi yani kami yolu, tanrı yoludur.  Şinto inancında doğaüstü varlıklara, tapınma konusuna verilen addır.  Japonlara göre Tanrı, Shin, yol ise To demektir. Buradan Tanrının yolu dedir. Çince Şen-tao kelimesinden gelir. Japonya’nın yerel inancı Şinto inancıdır. Çinlilerle ilişkilerinden Budizm'de Japon inançları arasına girmiştir.  Şinto ve Budizm inançlarının birbiriyle bazı yönlerden iç içe girdiği görülür.  
Mısır, buğdaygiller familyasından tek yıllık otsu bitkiye verilen ad...


Ciles,
Lazut, 
Mısır, (Latince Zea mays). 
Mısır (İng. Indian corn, Frn. mais ).
Tahıl, Darı.


Buğdaygiller (Poaceae, Gramineae)  familyasındandır. Selüloz oranı düşük, lizin bakımından fakir, özellikle Karadeniz Bölgesinde tohumları için yetiştirilir. Tek yıllık otsu bu bitkinin gövdesi boğumlu ve kalındır. Şerit şeklinde yaprakları olup, mızrak biçimindedir. Boyu 2-3 metreye ulaşabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisidir. 

Meyvesine mısır koçanı denir.  Bir Mısır koçanı üzerinde 100-200 adet mısır tohumları somak üzerinde dizilmiş durumdadır. 

Mısırın tanesinden elde edilen nişasta, glikoz ve mısır özü yağının ekonomiye katkısı çok büyüktür. Ana vatanı Orta ve Güney Amerika, Meksika olup denizciler tarafından Avrupa’ya getirilmiştir. Ülkemize Mısır üzerinden gelmiş olduğundan dilimize de mısır olarak girmiştir. Mısır tane-darı olarak tüketilir. Ürün taze iken kömür ateşinde pişirilerek ütülür. Ütme mısır olarak çok lezzetlidir. Ayrıca yine taze iken koçanlar soyularak haşlanır. Tuzlanarak yenirse çok güzel olur. Esas fonksiyonlardan bir tanesi mısır özü yağı imalatıyla yağ olarak tüketilir. Sinemayı unutmamak gerekir. Seyredilen filmle müşterek tüketilen patlatılmış mısırdır. Bunun zevki de ayrı olmaktadır.

Ülkemizde mısır üretimi özellikle sulu tarım alanlarında ikinci ürün olarak mısır tarımı yapılır. Slaj (Silage) mısır olarak süt ve besi hayvanı yetiştiricileri için kaliteli, bol ve ucuz yem kaynağı olmaktadır. Silaj (silage) çok tarla bitkileri için yapılabilir. Yapım ürününe ve tipine bağlı olarak isim verilir. Yulaf için Oatlage, yonca için Haylage kullanılır.  


Sağlık açısından faydaları ise şöyledir; 

İdrar yolları enfeksiyonu-uterit, prostat bezi enfeksiyonu-prostatit  ve mesane enfeksiyonu - sistit tedavilerinde etkilidir. İdrar söktürücü olup mesane taşlarının düşürülmesine yardımcı olur. Ayrıca romatizma tedavisinde kullanılır.

Çeşitleri;
Cin mısır (başka bir deyişle Patlak mısır), Tatlı mısır,  Şeker Mısır, Süt mısır, Unlu mısır, Mumlu mısır, Kavuzlu mısır, Çizgili mısır, Taş mısır, Atdişi mısır, Sert mısır, Slajlık Mısırdır. 

Güney Amerika' da yaşayan devekuşuna benzer bir kuş ...


Rea,  
Bir cins devekuşu. 
Amerikan devekuşu, (Rhea Americana).  
Rea-Amerikan devekuşu, Kasauri, Emu-Avustralya devekuşu, Kivi ve devekuşuyla akraba olan, uçamayan iri bir kuştur. Güney Amerikada yaşayan bu kuşlar Emu, Moa, Kivi, Kasovari (Kasuari, kasauri), Nandu, Filkuşu gibi uçamayan kuşlar olup devekuşu grubundandır. Yeni Gine, yağmur ormanları ve Avustralya'nın güney kesiminde yaşarlar.

Amerikan devekuşları 1.20-1.50 m. boylarında ve ağırlıkları 12-13 kilodur. Bu kuşlar  tohum, ot ve körpe kök gibi bitkiler ile yumuşakçalar, kertenkele ve solucan gibi hayvanlarla beslenirler. 

Tüm büyük devekuşları gibi bu kuşlarda açık düz arazilerde küçük sürüler halinde dolaşırlar. Amerika Devekuşunun diğerlerinden farklı olarak 2 yerine 3 adet ayak parmakları olup uzun bacaklarıyla çok hızlı koşarlar. Gövdesi yumuşak tüylerle kaplı olup kanatları uzundur. Bacak üstleri tüylüdür.
Erkek Rea'lar poligam olup 5-6 kuşluk haremleri vardır. Bu dişi kuşlar önceden otlardan hazırlanan yuvaya 20-40 yumurta bırakır. Erkek kuluçkaya yatar. Yavrular 6 haftalık bir kuluçka döneminden sonra yumurtadan çıkarlar.Cinsel gücü arttırma özelliğinden dolayı Japonya ve Çin’de düğün mantarı olarak da bilinen mantar ...

Şitaki,

Düğün Mantarı,


Cinsel gücü arttırma özelliğinden dolayı Japonya ve Çin’de düğün mantarı olarak da biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici, antioksidan olan bir mantardır. Kan dolaşımını düzenler. Beyin kanamalarını ve damar sertliğini önleyici  özelliği olup böbrek yetmezliğinin, yüksek tansiyonun önlenmesinde de etkilidir. Bünyesindeki lentinan maddesinin kanser tedavisinde olumlu sonuçlar verdiği söyleniyor. Antiviral özelliği olup Hepatit B hastalığı için tedavi amaçlı kullanılmaktadır. 

Almanca uydu anlamına gelen ve üretimine 1957 yılında başlanan bir Doğu Almanya yapımı otomobil ...

Trabant,
Trapi (Halk arasındaki adı).
Trabant adını uzaya fırlatılan Sputnik'ten alır. Almanca sputnik uydu anlamına gelir. Üretildiği yıllarda gündemde olan uydu anlamında Trabant adı verilmiştir. Sahip olmak için yıllarca beklemek gerekirdi. 

Trabant, Doğu Almanya'nın en çok bilinen sembollerinden biridir. Her Alman mutlaka Trabant kullanarak şöforlüğü öğrenir. Ya da Trabant'ı kullanamayan diğer araçları kullanamaz. (Koldan vitesli basit bir araç olmasına rağmen ustalık gerektirir.) 

Doğu Almanya Trabant'ı olanlar ve olmayanlar diye iki gruba ayrılırdı. Almanya'da halk arasındaki adı Trabi. Doğu Almanya'da kendi sahibi tarafından tamir olabilen basit ve ekonomik araç olarak  1957 yılında halk için üretildi. Bu araç sahipleri her zaman bir yedek kayış ve buji yanlarında taşırdılar.

Doğu Almanya (GDR), Alman Demokratik Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuş. Batı Berlin Almanya Federal Cumhuriyeti, Batı Almanya'nın bir parçası kalırken Doğu Berlin başkenti oldu.  Komünist kural ve kötü yaşam standartlarından kaçan 3 milyon kişi Batı Almanya'ya Doğu Almanya'dan göç etti. Bu göçü durdurmak için ağustos 1961 yılında Berlin Duvarı inşa edilmiştir.  Berlin Duvarı 9 Kasım 1989 tarihinde yıkıldı. Doğu Almanlar binlerce Trabant ile göçe başladılar.

Trabant 600 kg. ağırlığında,  hava soğutmalı,  600 cc çift pistonlu,  26 beygir gücünde  iki zamanlı motoru olan araçtan dış görünüşünde hiç değişiklik yapılmadan 3.000.000 adet üretilmiştir. Doğu Almanya'nın boya endüstrisi atıkları ve pamuk atıklarından elde edilen duroplast malzemeden üretilmiştir.  Yağlı benzin ile çalışır. Bu motor sistemi pancar motora çok benzer. 4 ileri 1 geri koldan vites Trabant'ın tüm modelleri 2 kapılıdır. Düz yolda neredeyse hiç benzin yakmaz. Ama rampa çıkarken arkadan bolca beyaz duman salar. Benzini bolca yakar ama ekonomik bir arabadır. Bugün hala kullanılmaktadır. Yedek parça ve diğer ekipmanların temininde hiç güçlük yoktur.

Halk arasında Trabant'ı kullanamayana ehliyet verilmez derler.

Tiksindirici ...

Tiksinç,
Tiksindirici. 
Menfur. 
İğrenç.
İng. repulsive,
Frn. répugnant.
İğrenç. (İng. atrocious).

Tiksinilecek durumda olan, menfur.
Çok fena, pek cirkin,
Gaddar, 
Zalim, 
Kalpsiz.
İnsanın midesinin kaldıramayacağı durum.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ