Eski okuma kitabı, alfabe ...


Supara,
Eski okuma kitabı, alfabe.
Okul kitaplarına Osmanlı döneminde verilen genel isimdir. 
Ders Kitabı.
Alfabe,
Okuma kitabı.
Alboni, Lazca Alfabe.
Elifba ( الفبا ) Arap alfabesi.
Arapça cüz, parça. 


Eskiden medreselerdeki alfabe kitabına Cüz (جزء ) denir.
Farsça, (Si-pare) Sipare, Kuran-ı Kerimin (otuz cüz) her bir cüzüne, küçük kitap, mecmua anlamında kullanılmıştır. Benzer şekilde Sanskritçede sutra kelimesi kutsal metin ya da kitap anlamındadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ