Anlayış, görüş, değerlendirme, sayma ...

Telakki, 
(Arapça,  تلقی ).
Eskiden Anlayış, 
Görüş, değerlendirme.
Kabul etme, sayma.
Karşılamak. 
Almak. 
Kabul etmek. 
Şahsi anlayış ve görüş.

Anlayış, 
Tarz.  
Usul, şekil, üslup.
Yol, Düzen.
Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ