Formula 1 Dünya Birinciliğini 3 kez kazanan Brezilyalı araba yarışçısı ...

Ayrton Senna,
(1960-1994)
Ayrton Senna da Silva, 
Brezilyalı araba yarışçısı. 
Formula 1 Dünya Birinciliğini 3 kez kazanmıştır. 

Birçok otorite tarafından Michael Schumacher ile birlikte gelmiş geçmiş en iyi F1 pilotu olarak kabul edilir.

Eski okuma kitabı, alfabe ...


Supara,
Eski okuma kitabı, alfabe.
Okul kitaplarına Osmanlı döneminde verilen genel isimdir. 
Ders Kitabı.
Alfabe,
Okuma kitabı.
Alboni, Lazca Alfabe.
Elifba ( الفبا ) Arap alfabesi.
Arapça cüz, parça. 


Eskiden medreselerdeki alfabe kitabına Cüz (جزء ) denir.
Farsça, (Si-pare) Sipare, Kuran-ı Kerimin (otuz cüz) her bir cüzüne, küçük kitap, mecmua anlamında kullanılmıştır. Benzer şekilde Sanskritçede sutra kelimesi kutsal metin ya da kitap anlamındadır.

Avustralya'da yaşayan gürültücü bir kuş ...


Kookaburra,
Yalıçapkını,
Laughing Kookaburra, 
(Dacelo novaeguineae ).

Yalıçapkınıgiller familyasındandır. Tazmanya ve Avustralya'da yaşayan insan gülmesi gibi sesi ile tanınan bir kuş. Sesi kahkaha gibi gelir. Bu gülme şeklindeki kookaburra olarak bilinir.  Kookaburra denilen bu kuşlar büyük Brown Kingfisher, mesajcı olarak da isimlendirilir. Kookaburra 45 cm uzunluğuna (28-46cm) kadar büyürler. Kafası kare şeklinde, yaklaşık 10 cm. ye kadar uzayabilen hançer gibi gagası olan bu kuşların gövdeleri  kahverenkli tüylerle kaplı olup alt kısımları beyaz renkli tüylerle kaplıdır. Kuyruk teleklerinde koyu renkli bantlar vardır. Bu kuşlar etoburdurlar. Böcek, küçük kuş, yılan, kertenkele, solucan, salyangoz, sıçan, kurbağa, fare ile beslenirler. Avını ağaca veya yere vurarak öldürürler. Yuvaları karmaşıktır. Yerden yaklaşık on metre yüksekteki içi boş ağaçlara yuvalarını yaparlar. Yavru üç, dört yetişkin tarafından yetiştirilir. Erkek kuşlar çiftleşmek için birbirleriyle bir nevi yarışırlar veya savaşırlar. Gagalarını birbirlerine kitleyerek bükmeye çalışırlar. Hakimiyetlerini bu şekilde kanıtlarlar. Bu mücadeleden galip gelen çiftleşir. 

Nemli ortamlardan kurak savanlara değişen habitatlarda yaşayabilirler. Bu kuşların en önemli özellikleri sesleri insan kahkahasını andıran şekilde yankılanır. Yiyecek için akan su kıyılarında avlanırlar. Balıkçıl bir kuş olup neredeyse her şeyi yerler.  Bu kuşlar dünyanın en uzak noktalarına uçan bir kuş cinsi olduğundan adına mesajcı da denir. Yani bir mesaj taşıyan olarak bilinir. Ama en bilinen özelliği sesidir. Sesi çok gürültücüdür. Adı da buradan gelir. 
Çok inatçı olan bu kuşun sesi kahkahayı andırır. Ya da eşek anırmasına benzer. Genelde şehirlerden uzakta kırsal bölgelerde rastlanır. 

Kurbağaların bilimsel adı ...

Anura,
Kurbağa, 
İng. frog, 
Fr. grenouille.
Kurbağaların bilimsel adı.
Kuyruksuz iki yaşamlılar, (Amphibia). 
Latince Anura, Yunanca oura kuyruk demektir. An kelimesi ise sız anlamı ifade ettiğinden Kuyruksuz anlamında Anura kelimesi kullanılır. 

Halk dilinde kurbağalar olarak bilinen kuyruksuz iki yaşamlılar takımına Anura denir. Yine halk arasında semender olarak bilinen kuyruklu iki yaşamlılar takımına ise Caudata denir.

Kurbağalar, iki yaşamlılar sınıfındandır. Kuyrukları kaybolmuştur. Bacakları iyi gelişmiş ve arka ayakları sıçramaya uygun olarak gelişmiştir. Karada, suda ve ağaçlarda yaşarlar. Genelde Kurbağalar otçuldur. Erkeklerde dış ses keseleri, ön üyelerin iç parmakları üzerinde dişiyi kavramaya yarayan kabartı şeklindedir. Gözlerin arkasında orta kulak zarı vardır. Kurbağaların derisinde Mukus ve Seroz adlı iki farklı bez vardır. Derinin ıslak ve nemli kalması, vücut ısısının ayarlanması ve solunum bu mukus bezlerinin salgıları ile olur. Diğer seroz bezleri ise zehirlidir. Seroz bezleri derinin üzerinde kümeler halinde dağınık olarak bulunur. 

Zıplayarak, tırmanarak yarı sucul ortamda yaşarlar. Su birikintileri, gölcük veya göllere yumurtlarlar. Kurbağaların yavrularına iribaş(tetari) denir. Larvalarında ön ve arka bacaklar yoktur. Su içinde solungaçlar ile yaşarlar. Çiftleşme döneminde vıraklayarak dikkat çekerler. Gelişim; Yumurta → Larva → İribaş → Yavru Kurbağa → Ergin Kurbağa şeklinde bir döngüde cereyan eder. 

Esas sorun Kurbağalar insanda siğil yapar mı? Birçok kişi ellerinde siğil çıkacağı kuşkusuyla kurbağaya dokunmaktan çekinir ve korkar. Bu inanış yanlıştır. Ama muhtemelen kurbağaların derisindeki kabarcıklardan insana geçeği şeklinde bir kanı hasıl olmuştur. Ancak doğru değildir. Siğil Bir çeşit virüs enfeksiyonudur. El, yüz gibi vücudun açık bölümlerinde ve ayak tabanında siğiller görülür. Burada nasır ile siğili karıştırmamak gerekir. Aynı şey değildir. Ona göre tedavi uygulanmalıdır. 

Derleme: http:www.renkliweb.com

Eski dilde kurşun ve gülle atma sanatı ...


Endaht,(Arapça).  

Kurşun ve gülle atma sanatı. 
Arapça atmak,  
İlka etmek.   
Arapça ilka etmek, bırakmak, atmak anlamındadır.

Gülle atma, pirinç yada demirden yapılmış yuvarlak daha doğrusu küresel bir ağırlığın omuzdan fırlatılmasına istinaden yapılan spora gülle atma denir. Bu metalden yapılmış güllenin içi genelde kurşun ile doldurularak ağırlıklar ayarlanır. 1866’da kurulan amatör dernek ilk atletizm yarışmaları düzenledi. Böylece gülle de atletizmde yerini bilimsel ve teknik olarak almaya başladı. 

Gülle, 1896’dan itibaren modern olimpiyatlarda yer aldı. Erkek ve bayanlar olarak 1986 yılında Olimpiyatlara girmiştir. Erkekler için en az 7.257 kg ağırlığında gülle,  bayanlar için en az 4 kg ağırlığında bir gülle atılması standartlara geçmiştir. Bu atletizm sporu omuz hizasından güllenin atılmasına dayanır.    
Eskiden taş atma, taş fırlatma sporu olarak yapılmaktaydı. Daha çok İngiliz ordusunda yapılan bir spor olmuştur. Ama daha eskilere gidildiğinde Yunanlılarda antik çağlarda rastlanmıştır. O zamanlar taş atma şeklinde gerçekleşmiştir. Asterisk bile bu sporu yapmıştır. Tarihte bir çok gülle şeklinde bronzdan yapılmış benzer nesneler bulunmuştur. Ancak bu sporda eskiden tek elle tutabilmek için özel yerler yapıldığı rivayet edilir. Belirlenen bir yere ayağını koyup gülle gibi taşı fırlatarak bu sporu yaparlarmış. Olimpiyatlara benzer şekilde hakem heyeti huzurunda yapılan bu yarışmalarla gülle atma sporu gelişmiştir.

Hüzün, gam, kaygı, tasa, nedamet, pişmanlık, üzüntü...

Esef, (Arapça, اسف ).

 遺憾的,
悲傷,γ,

蓋格,設計,
自責,悔恨,
悲傷

Eskiden Hüzün, Tasa, Gam.
Üzülme,

Hüzün, 
Gam, 
Nedamet, 
Hayıflanma,
Pişmanlık. 
Üzüntü.
Daralmak. 
Üzüntü, 
Kaygı, 
Tasa.
Yerinme. 
Acıma.
Elden çıkan bir şey için hasıl olan üzüntü.

Jane Eyre adlı romanı ile tanınmış İngiliz dilinin kadın yazarı ...

Charlotte Bronte Thorton,
Charlotte Bronte.
21 Nisan 1816 - 31 Mart 1855.
İngiltere'nin ünlü kadın romancısı.
İngiltere, Yorkshire'de Haworth kasabasında doğdu ve öldü.
Orta halli altı çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası papaz olan Thorton'un ablaları hastalık nedeniyle ölünce Cowan Bridge Clergy Daughters Okulu’nu bırakmak zorunda kalmıştır.


Jane Eyre adlı romanını 1846 yılında bir erkek ismi ile Currer Bell takma adıyla yayınlamış ve her dönemin ünlü romanı olmuştur.

Charlotte Bronte'nin babası kör olduktan sonra onun yerine kiliseye gelen Nicholls adındaki bir papazla evlendi. Ama gün yüzü görmeden hamileliğinin ilk safhalarındayken öldü. Genel olarak çok dertli, facialarla ömrünü geçirmiş bir yazardır. Ailece sanata olan düşkünlükleri kız kardeşi ve kardeşini de yazar yapmıştır. 

Kardeşi Emily Bronte Uğultulu Tepeler adlı eseri ile tanınmıştır. İngiliz dili ve edebiyatının tanınmış yazarlarındandır. Bu gün İngilizce klasikleri arasında yerini almış romancılarından biri olarak kabul edilir .

Eserleri;Jane Eyre (1847),
Shirley (1849),
Geçmişin Gölgesinde Villette,(1852).
The Professor (1857).
On the Death of Anne ve Bronte (Şiir kitabı).

Anlayış, “görüş, değerlendirme, sayma...

Telakki, (Arapça,  تلقی ).
Eskiden Anlayış, “
Görüş, değerlendirme.
Kabul etme, sayma.
Karşılamak. 
Almak. 
Kabul etmek. 
Şahsi anlayış ve görüş.

Malatya yöresinde kabağa verilen ad ...

Kundır, 
Kundir.
Kabak.
Kedu (Farsça) [ کدو ] kabak.
Kundır ya da kabak.

Bol lifli meyveleri olan kabak bitkisi bağırsaklar için faydalı bir sebzedir. Kabak potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir gibi madensel elementleri içerir. 


Ayrıca kabak Cadılar Bayramının sembolüdür. Cadılar Bayramı Hıristiyanlar tarafından 31 Ekim tarihinde kutlanır. Özellikle çocukların korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker ve hediye topladıkları bir bayramdır. Bu bayramda bal kabağının içi oyularak gülümseyen yüz şekli yapılır ve içine de bir mum yakılır. Bu şekilde çirkin ve şeytana benzer bir surat yaratılır. Bu bayramda en çok elma şekeri tüketilir. 

Kabak ayrıca çekirdeği ile de önemli bir besin maddesi olup tıbbi faydaları vardır. Çekirdeğinde rezin, yağ, amino asit (kukurbitin), steroller bulunur. Kabak çekirdeği parazit ve  asalaklara karşı direnci artırdığı tansiyonu düşürdüğü ve kan şekerini kontrol altında tuttuğu bilinir. Ancak aksi bir tesir olarak da kabak çekirdeği alerjik reaksiyona yol açabilir, dikkat edilmesi gerekir. Tuzlanmış kabak çekirdeğinde sodyum oranı yüksektir. Anadolu'nun her yöresinde yetişen boyu birkaç metre uzayabilen sürüngen dikenimsi sert tüyler bulunan bir gövdesi vardır. Bitkinin tırmanması için tutunmasına yarayan sülükleri vardır. Yaprakları iri, kaba ve diken gibi tüylerle kaplı bir bitkidir. Kabak türleri;

Balkabağı (Cucurbita moschata), Sakızkabağı (Cucurbita pepo), Helvacıkabağı (Cucurbita maxima) gibi çeşitleri vardır.
Ama bir çeşit asma kabağı var ki Türkiye'de yetiştirilmesi yasaklanmıştır. Neden mi? İşte resmi yan taraftadır. İstersen yasaklama (!).
Meksika'da yetişen bu kabak türünün adı  Loofah, Vietnam Asma Kabağı. Bu kabaktaki lifler kurumaya başlamasıyla kadın memesine benzeyen bir şekil alır. Kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasından olup meyveleri çok lifli olan, olgunlaştıktan sonra banyo süngeri ve buna benzer malzeme yapımında kullanılan bir bitkidir. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ