Güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi ...

Estet,  
Fr. esthète, 
İng. aesthete. 
Güzel duyu,  
Bedii, (Osmanlıca) 
Bediiyat. 
Bedi' ve güzel olan.  
Güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi.  
Ebedi ve güzel olan.  

İlahi ve güzel eserlere müteallik bulunan.   
Sanatsal ürünler arasında güzeli en üstün, en yüce değer sayan kişi. Güzelden anlayıp güzel şeyleri iş edinen kimseler için kullanılan bir kelimedir.   

Estetik, Aisthetiké (épisteme) - duyum bilimi, öğretisidir. 
Estetik kelimesinden estet kelimesi türetilmiştir. Esasen estetik sözcüğü, duyum, duygu, algılamak, duyular anlamına gelen Yunanca aisthesis kelimesinden türetilmiştir. Sonuç olarak estetik güzellik duygusu ile ilgili olan, sanatsal güzellikleri barındıran anlamındadır. Güzelliği ve güzelliğin insan ruhundaki etkilerini konu olarak alan felsefe koludur. Sanatsal yaratımın genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin kuramsal bilimi, güzel duyu ile ilgili, uygun olan demektir.   Ayrıca kusurlu bir organı düzeltmek veya güzelleştirmek amacıyla uygulanan yöntemlere de estetik denilmektedir. Estetik yalnız sanattaki güzeli, dolayısıyla yalnız sanat felsefesini değil doğadaki güzeli de kapsar. Aynı şekilde güzel nesneyi, güzelin öznel ve ruhsal yaşanışın ve yaratılışını da içine alır. Estetik kavramı güzel olanı aramak, duyumsamaktır.

Kutsal inanç ...

İman, (Arapça  ایمان ).
İnanma.
İnanmak. 
İtikad, (İtikat). 
Kutsal inanç .
İnanma, inanç. 
İnanç. 
Güçlü inanç, inan.
İman edenlere, inanlara mümin denir.

Hakkı kabul, tasdik ve izan etmek. 
İslam dinini kabul etmek.
İslamiyeti kabul edip amel etmek, dini bütün hakikatleri kabul edip gereğini yerine getirmek imandır. 

Beynin ön lopunda bulunan konuşma yetisi ile alakalı bölgeye verilen ad ...

Broca,
Beynin ön lopunda bulunan konuşma yetisi ile alakalı bölgeye verilen ad. Beyinde işitme, görme, vücut duyuları gibi belirgin işlevlerin, beyin kabuğunun özel bölgeleri tarafından işlendiği uzun yıllardan beri bilinmektedir. Beyinin ön tarafında sol yarım küre sınırları içinde bulunan Broca merkezi vardır. Bu bölgedeki bir hasar (lezyon) görüldüğünde söz söyleyiş bozukluğu meydana gelir ki bu bir anlamda anlatış bozukluğudur. 

İlk kez Paris Bicetre Hastanesinin genel cerrahı olan Pirre Paul Broca tarafından patolojik incelemeler sonucunda bu bölge keşfedilmiş ve Broca adı verilmiştir.

Paul Broca,
(1824-1880 Fransa),  19. yüzyılın ortalarında çocuk ölümleri üzerine incelemeleri ile ünlenen ve beyin cerrahisinin kurulmasında öncü olmuş  tıp ve antropolojinin gelişmesinde büyük rol oynamış ünlü bir cerrah, nörolog, antropologdur. 

Darwin teorilerine yakınlığı nedeniyle katolik din adamları ve polis çevreleri tarafından çalışmalarına karşı çıkılsa da Paris Antropoloji Enstitüsü'nü kurmuş ve Senatörlük payesi ile onurlandırılmıştır.   


Beyindeki üç ana bölge şunlardır;  
Art beyin (rhombencephalon),   
Orta beyin (mesencephalon),  
Ön beyin (proencephalon).     

İnsan beyninde dil işlevleri için özel alanlar mevcuttur. Konuşma merkezi sol beynin ön (frontal) lobunda, anlama merkezi yan (temporal) lobunda bulunur. Yazma ve okumayla ilgili merkez ise yan üst (parietal) lobdadır. Bu merkezler arasında karşılıklı bağlantılar vardır. Bu bağlantılarla lisan işlevleri birbirleri ile alakalı olarak kullanılır. Çeşitli beyin hastalıklarında  bahse konu merkezler ve bağlantılar etkilenir. Bunun sonucu olarak çeşitli dil bozuklukları ortaya çıkar ki, bunlara genel olarak afazi denir. Beyin damar hastalıkları, kafa travmaları ve beyin tümörleri kalıcı ve uzun süreli afazilere neden olabilirler. 

Afazi hastalıklarının üç türü vardır;    

  1. Broca Afazisi  
  2. Wernicke Afazisi
  3. Global Afazi

Beyin lobuna benzer, sert kabuklu meyvesi olan kerestesi değerli bir ağaç...

Ceviz, 
Arapça, cevz.
Ceviz, 
İng. walnut, 
Frn. Noyer , Gevz, ( گوز ). 
Girdu, ( گردو ). 
Koz. 
Ecvaz-Cevzat sözcüklerinden türemiştir.


Ceviz (Juglans regia), uzun ömürlü, kalın gövdesi, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen cevizgiller familyasından orta ağırlıkta bir ağaçtır.

Ceviz iyi bir mobilya ağacıdır. Boyu 30 metreyi bulan bu sert kabuklu meyve ağacının cila kabul eden odunu gözenekli olup, açık, pembe ve koyu kahverengi renklidir. Mobilyası kaplama olarak kullanılır. Yabani ceviz ağacı 7-10 yaşlarında, aşılanmış ceviz ağaçları ise 4 yaşından itibaren meyve vermeye başlarlar.

Değişik iklimlere (-25°C ,+40°C sıcaklıklara) dayanıklıdır. 

Ceviz yaprağından kan durdurucu, kuvvetlendirici ve bağırsak kurtlarını, solucanlarını düşürücü özel bir uçucu bir yağ çıkarılır. Cevizin yüksek kolesterol, kanser ve alzheimere hastalıklarına karşı koruyucu etkisi olduğu söylenir.

Dünya ceviz üretiminde Türkiye, A.B.D. ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alır.Ceviz ağacının dibinde ve gölgesinde oturulmaz, adamı erken öldürür denir. 
Halbuki gerçek şöyledir; Ceviz ağacı sülfür gazı (karbon sülfür) salgılar. Sülfür havadaki diğer gazlardan daha ağır olduğu için dibe çöker. Cevizin altında oturanı sersemletir. Bu güne kadar cevizin dibinde oturan bir insanın öldüğü görülmemiştir. Bu da halk arasında yanlış bir kanaat olarak yerleşmiştir.

Halbuki gerçekten ceviz ağacının, sera gazını oluşturan karbondioksit'i emerek Ozon tabakasındaki deliğin büyümesini ve küresel ısınmayı engellediği bilinir.

Ceviz diken ölür, cevizin altında ot bitmez, ceviz yıldırım çeker, cevizin altında oturulmaz gibi doğru olmayan rivayetler üretilmiştir. Bunlar doğru değildir. Mesela en ilginç olanı ise cevizin uzun ömürlü bir ağaç olduğunu ifade etmek için söylenen "Ceviz Fidanı diken ceviz ağacı beli kalınlığına gelince ölür" sözü zamanla kısaltılarak "Ceviz diken ölür" olarak değişmiştir. Gerçekte ceviz gibi uzun ömürlü olduğu ifade edilmek istenir. Cevizin yağlı olduğu ve insanlara zararlı olduğu zannedilir. Ancak yağlı olduğu doğru olup, bu yağın büyük bir kısmı %90 gibi oranı doymamış yağlardır.

Ceviz ağacı çeşitleri;
Anadolu cevizi, Adi ceviz, Boz ceviz, Chandler, İran cevizi, İngiliz cevizi, Bilecik, Şebin, Gültekin, Sütyemez, Tokat, Maraş, Yalova, Yavuz, Şen, Kaman cevizi, Kaplan cevizi, Altınova, Fernor, Pedro, Niksar.

Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü...


Basil, (Fr. bacille, İng. bacillus).
Latince bacillus.
Bakterilerin çomak biçiminde ince uzun olan türü.
Çomak biçiminde ince uzun bakteri.
Çubuk ya da çomak biçimindeki bakterilerin genel adıdır.
İnce, uzun bir bakteri çeşidi. Bakteriler Tek hücreli canlılar olup virüslere göre daha büyük ebattadırlar. Mikroskopta kolaylıkla görülebilen yararlı ve zararlı bakteriler vardır.

Tifo gibi bakteriyel hastalıklara sebep olan sporla üremeyen çubuk şeklinde mikroorganizmalar(bakteriler) için kullanılan bir terim. 
Tifo, para tifo, veba, şarbon, bel soğukluğu, frengi, dizanteri gibi hastalık etkenleri bu sınıftan bakterilerdir. 


Basil kelimesinin diğer anlamı;

Kahraman, cesur, yiğit kimse.
Fena, sert, kırıcı, kötü söz.
Haram olan şey.
Güzel olmayan, çirkin kimse.

Bozcada yakınlarında bulunan Tavşan Adasının başka bir adı ...

Mavriya, 
Tavşan adası, 
Merkep Adası,
Eşek Ada,
Kara ada.

Bozcaada'nın  bir mil kuzeyinde bulunur. Alanı 980,000 m2 dir. Mavriya adasında tarihi kalıntılar mevcuttur. Adanın dalış ve su altı araştırmaları için uygun olduğu ve etrafında birçok batık ve zengin canlı yapısı olduğu biliniyor. 


Denizi çok temiz. Halk arasında eşek, merkep adası olarak bilinir. Adanın yüksekliği 20-25 metre ve kıyı uzunluğu 5 km dir.
   
Adada hayvancılık yapılabilmekte olup kuzey ve güneyde iki iskelesi ile bir deniz feneri bulunmaktadır. Adaya adını veren tavşanlar halen adada yaşamaktadır. Ada çevresindeki küçük adacıkları ve koylarıyla potansiyel bir turizm yeri olarak bilinmektedir. Adanın herhangi altyapısı veya elektrik tesisatı bulunmuyor.

Bozcaada  etrafında bulunan adalar;
Bozcaada etrafında bilinen büyüklü, küçüklü 13 tane ada vardır. Bu adalar şunlardır.;

Tavşan Adası : Adanın 10 km kadar kuzeyindeki en büyük ada olup .
Yılan Ada : Kuzey doğuda küçük bir adadır.

Fener Adası : Adında da anlaşılacağı üzere üzerinde bir fener bulunan bu küçük ada Bozcaada'nın 1,5 mil doğusunda yer alır.
Taş Ada : Bozcaada’ya 200 m. doğuda Bozcaada'nın Katranlık Burnu karşısında bir adadır. Daha doğrusu bir taş kütlesidir.

Yıldız Ada : Bozcaada'nın Killik burnunun kuzey batısındadır.
Kaşık ada(Kemal ada), Gökçe Ada: Bu iki adaya Horoz Taşları denir.
Sıçancık Ada : Horoz taşlarının doğusunda bulunur.
Presa ve Orak Adaları : Bozcaada ile Tavşan adası arasındadır.
İncirli ada ve Tuz burnu Adası : Bozcaada'nın doğusundadır.
Bakla taşı Ada : Bozcaada'nın güneyindedir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ