Cezayir' de kurumuş göl yatakları ...

Sebha,
Takır,
Ot yetişmeyen yer.
Şap taşının çıktığı yer.
Tuzla, 
Tuzla bataklık, (Takır).
Kuzey Afrikada su ile örtülü tuzlu çöküntüye Sebha denir.  
Bir sebhayı çevreleyen tuzlu topraklara da Şot (Fr. chotte) denir. 

Cezayir ve Tunusta bulunan tuzlu sığ bataklıklara şot adı verilir.


Kurak veya çöl bölgelerinde çevreden gelen suların kapalı bir havzada birikmesi ve burada buharlaşması sonucu çeşitli tuzların birikmesi ile oluşan tuzlu bataklık. Kıyı bölgelerinde sebha adı verilen suları tuzlu ve sığ göllere rastlanır. 

Yer altındaki mağaraların ve oyukların tavanlarının çökmesiyle meydana gelen çanaklarda suların birikmesiyle ortaya çıkan göle çöküntü gölü, sebha denir.

Müzikte üç ya da daha çok sesin bir arada tınlaması ...


Akor (Fr. accord, İng. chord ).
Üç veya daha çok sesin bir arada tınlaması.
Müzikte üç ya da daha çok sesin bir arada tınlaması.
Minimum üç ayrı notanın bir arada tınladığı ses kümesine Akor denir. Ses notaların stiline veya müzikte yaratılacak etkiye göre akor yapılır. Üç sesin büyük olanına majör, küçük olanına ise minör denir ve bu seslerin kombinasyonlarla akorun cinsi belirlenir. 
Klasik armonide akorlar, bir temel notanın üzerine üçlü aralıkların üstüste konulması prensibine dayanan dört metodla yapılabilir. Müzikte en önemlisi uyum, ahenk veya armoni olmasıdır. 
Armoni, (fr. harmonie). Herhangi bir ton içerisindeki farklı seslerin, aynı anda duyulması ile oluşan ahenktir. Tını, sesin farklılığını ifade eder ve ses kaynağının cinsini belirlemeye yarayan ses özelliğidir. Aynı sesin çeşitli müzik aletlerinden çıktığı zaman gösterdiği farklılığa sesin tınısı denir.

İsrail yapımı av bombardıman uçağı ...

Kfir,  
F-21 Kfir C7.  
Kfir kelimesi  ibranice Aslan Yavrusu demektir. İsrail 1966 yılında Fransa'dan 50 tane Mirage-5 uçağı siparişi veriyor. Fransa İsraile 1967 yılında askeri ambargo uygulayarak bu uçakları vermiyor. Bunun üzerine İsrail, Nesher adıyla Fransızların Mirage-5 uçağını kopyalar. 


Kendi amaçları doğrultusunda burun kısmı daha uzun ve ince, arka gövdesi geniş ve kısa, delta kanatlı Kfir C1 uçaklarını üretir. Kfir uçaklarının C1, C2, TC2, C7, TC7, C10, F-21A versiyonları vardır.  

Bu uçaklarla akıllı bombalar taşıyabilir ve havada yakıt ikmali yapabilir. İsrail üretimi bu uçaklar, Ekvador, Kolombiya ve Sri Lanka ile Top Gun'da ABD Donanma Kuvvetlerinde kullanılmaktadır. Bulgaristan da kullanmak istemektedir. Son derece geliştirilmiş bu uçaklar F-21A Lion olarak adlandırılmıştır.  

Kfir uçağının teknik özellikleri; 
Tek pilot,   
Uzunluk: 15.65 m.      
Kanat açıklığı: 8.22 m 
Kanat alanı: 34.8 m²  
Boş ağırlık: 7,285 kg 
Yüklü ağırlık: 11,603 kg 
Maksimum kalkış ağırlığı: 16,200 kg. 
Motor: 1 × IAl Bedek-üretimi 
General Electric J-79-J1E turbojet   
Maksimum hız: 2,440 km/h  
Savaş  menzili: 768 km.  
Tırmanış oranı: 233 m. ile 17,680 m. yüksekliğe tırmanabilir.    
Silahları,  
AGM-64 Maverick, 
4 x AIM-9 Sidewinder, 4 x Shafrir, 4 x Python III,  
AGM-45 Shrike, GBU-13, 
Mk-80 ve serbest düşümlü konvansiyonel, napalm bombalar ve roket podları, 
2 adet Rafael yapımı  30mm. lik makineli top uçağın temel silah donanımını oluşturur.  

Amerikan ve kendi yapımı bomba roket ve güdümlü füzeler ile donatılmıştır.

Bestelenmiş her tür şiire batıda verilen ad ...

Od, (Fr. Ode).
Bestelenmiş her tür şiire batıda verilen ad. 
Eski Yunan ve Latin edebiyatında ezgilenmek üzere yazılan her koşuk çeşidi, 
Şimdiki Batı edebiyatında, Dizelerinin ölçüsü ve sayısı eşit olan dönülerden meydana gelmiş koşuk.
Eski Yunan ve Latin yazınında, ezgilenmek üzere yazılan bir koşuk türü.
Batı yazınında, Dizelerin ölçüsü ve sayısı eşit olan bağlamlardan oluşmuş koşuk. 

Od kelimesinin, diğer anlamları,
Ateş, nar.

Kısıtlama ...

Ket vurma,
İnhibe etme,
İnhibisyon,

İnhibition,
Alıkoyma, 
Engelleme.
Bozma,
Unutma,
Yavaşlatma.
Ruhbilim  inhibisyon, inhibe etme.


Sınırlandırma, 
Kendini sınırlandırma,

Kişilerin alt ve üst benlikleri arasında iç çatışmalar olur. Bu çatışmaları azaltmak için, kişi kendi duygulanım, düşünce, davranış konularında içerik ve hızlarını sınırlandırmasıdır. Duygularına ket vurmak. Kişi bu çatışmalardan dolayı yapabileceği bazı şeyleri yapamayabilir.

"Yama vurma" anlamında eski sözcük ...


Rak, 
(Eski dilde).
Ket, 
Terki,
Yamama. 
Yamamak.
Yama yapma. 
Yama vurma.


Yama,(İng. patch), 
Delik ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, kapatma.
Delik, yırtık veya eski bir yere yama koymak, yama koyarak onarmak.
Kaftana yama vurmak. 
Elbiseyi yamamak.
Delik, yırtık ya da eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma. 
Bu iş için kullanılan parça. 
Deride geniş leke.

Eski dilde Bayram ...

İd,
Îd (Arapça).
Eid (Farsça). 
Bayram,
Bayram günü, Bayram.
Özel olarak kutlanan gün.
Bir dinde mübarek addolunan gün. 
Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün.
Sevinç, neşe.


Kaşgarlı Mahmud bayram kelimesinin kökenini Dîvan-ı Lugati't-Türk'te, bezram olarak açıklamış. İran'da Farsça, sevinç ve eğlence günü anlamında kullanılmış. Farsça'ya da eski Türkçe'den geçtiği rivayet olunur. Arapça ve Süryanice'de bayram kelimesinin karşılığı iyd. Aslında tekrar dönmek anlamına gelen avd, avdet etmekten türetilmiş. Bu anlamda sadece sevinçlerin yıl dönümleri değil kederlerin de yıl dönümlerini kapsıyor.


Kurban Bayramı, Arapça: عيد الأضحى; ʿĪd al-Aḍḥa,
Ramazan Bayramı,  Arapça: عيد الفطر Ayd-ül Fitr,


Eski dilde cuma ya da bayram gününe verilen ad...

Azine, (Farsça).

Cuma veya bayram günü.

Zaman aygıtlarında bir rezonatör ile bunu çalıştıran bir sistemden oluşan ayarlama organı...

Osilatör,
Salıngaç,
Elektronik devrelerde, kare, testere ve üçgen elektrik sinyallerini veren elektronik düzenektir. Çok basitçe dijital saatlerde görülür.

İstenilen frekans ve dalga şeklinde elektiriksel titreşimler üreten geri beslemeli amplifikatörlerdir. Osilatörler DC güç kaynağındaki elektrik enerjisini AC elektrik enerjisine belirli bir frekansta harici sinyal uygulanmadan transfer edebilen devrelerdir. Radyo sistemlerinde sinüs işaret osilatörleri, taşıyıcı işareti üretmek ve karıştırıcı katlarında bir frekansı diğerine dönüştürmek amacıyla kullanılır.  
Yükselteç devresinin çıkışından yapılan pozitif geri besleme salınım yapar. Buna osilasyon denir. Osilatörlerde aranan en önemli özellik frekans kaymamasıdır. Harmonik ve gevşemeli osilatörler olarak iki çeşittir.Televizyon, radyo, telsiz, AM alıcılar, AM vericiler, FM alıcılar ve FM vericiler gibi sistemlerde kullanılır. 

Küçük kulübe, ev ...

Korop, 
Sürmene yöresine özgü sözcük.

Kulübe
(Farsça kulbe).
Kelik,
Dam,
Baraka,
Barınak,
Kerpiç, saman veya ağaçtan yapılmış küçük, basit, ilkel ev.
Bir yeri beklemekle görevli kimsenin içinde bulunduğu küçük barınak.
Hayvanlar için yapılmış barınak.
Alçak gönüllülük göstermek amacıyla ev anlamında kullanılan bir söz.

Cezayir Kurtuluş Savaşı sırasında, Fransızların 1945' te yaklaşık elli bin kişiyi katlettikleri kent ...

Setif,
Arapça Stif, 

Kuzeydoğu Cezayir'de, Sellam nehrinin yakınında olan, Setif, 6,504 km² yüzölçümünde olup 20 Daire ve 60 Belediye'den oluşan vilayetin nüfusu yaklaşık 1,5 milyonla Cezayir'in Alger'den sonra ikinci büyük şehridir. 


Setif , Guelma katliamı
Setif ve Guelma'da 8 Mayıs 1945'te Fransızların 8 Mayıs 1945'te 45 bin Cezayir'liyi öldürmesiyle sonuçlanan katliamdır. Cezayir'liler, 1945'te meydana gelen ve 1968'e kadar süren toplu saldırıları "soykırım" olarak ifade etmektedirler. Çok sayıda insan işkence ve kötü muameleden geçmiştir.

Fransız ordusu ve polisi tarafından makinalı tüfeklerle, II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi üzerine Cezayir bayrakları ile kutlama yapan Cezayirlilerin üzerine, ateş açılmış, silahsız 50.000 sivil Cezayirli katledilmiştir.  Fransa, Cezayir'in bağımsızlığını ilan ettiği 01 Temmuz 1962 yılına kadar sistemli olarak sivil Cezayirlileri katletmiştir. Cezayirlilere göre, Fransa, Cezayir'i 132 yıl süren işgali sırasında 1 milyondan fazla insan öldürülmüştür.
Cezayir Soykırımı'nı konu alan Hors-la-loi (Outside the Law filmi), Cezayir'in Fransa' dan bağımsızlığını kazandığı savaşın farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesidir. Yine İçimizdeki düşman (Intimate Enemies / L'ennemi Intime) filmi Fransa’nın 1999 yılında sadece bir savaş olarak nitelendirdiği, eski Fransız sömürgesi Cezayir içinse bir özgürlük savaşı olan savaş sırasında gerçekte tam olarak neler yaşandığını çarpıcı biçimde gözler önüne seriyor.

Lonca ...

Korporasyon,
Fransızca  Corporation,
Lonca, (İspanyolca Lonja).
Toplanma yeri,
Dernek.
Örgüt, 
Teşkilat.
Oda, 
Esnaf Teşkilatı.

Aynı işi yapan meslek sahiplerinin oluşturduğu topluluk. 
Aynı meslek ve sanatı sürdürenlerin, birbirine yakın ortamda toplanarak kurdukları düzen.
Esnaflık disiplinini denetleyen kuralların oluşturduğu birlik.
Ortaçağ Avrupasında zanaat birlikleri.  
Zanaatkârların ve esnafın oluşturduğu örgütler.
Örgüt ve teşkilat yapıları, bazı faşist yönetimlerce benimsenmiştir.
Bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları kapsayan dernek. 

Ahilik, Ahi örgütü.
Ortaçağda dönemin yasalarıyla kamu işlerine girmek isteyen asilzadeler önce bir zanaat korporasyonuna kaydolmalıydı.

Osmanlılarda belli bir iş kolunda usta olan kişileri içine alan ve başka bir alanda çalışmalarını engelleyen dernek.

Oğuzların Üçok kolundan bir boy ...

Yıvalar,
Yıva-Iva, kelimesinin anlamı "derecesi hepsinden üstün" manasındadır. Selçuklular devrinde adı sık sık geçen boylardan biri de Yıvalardır. Büyük selçuklu Sultanı Melikşah (1072-1092) devrinde Suriye ve Filistin’i feth eden Atsız Beğ Yıvalardandır. 

Hemedan’ın batısında kalabalık biçimde yaşamışlardır.  Bu bölgedeki Berçemoğulları yıvalar boyundan gelmiştir. Halep çevresinde yaşayan Yaruk Beg Yıvalar boyundandır. Ayrıca Güney Azerbaycan’da yaşamış Kaçarlı-Yıva Oymağı, Yıvalar boyundandır. Ankara’da çok makbul yuva kavunu bu boyun yerleştiği ve adları ile anılan köylerde yetişir. Anamur civarına yerleşen bu boy büyük ve küçük yıvalar olarak tanınmıştır.

Oğuzlar;
Oğuzların büyük çoğunluğu Asya' da Aral Gölü ile Hazar Denizi arasında yaşıyordu. Oğuzlar Müslüman olduktan sonra bunlara "Türkmen" adı verilmiştir. 

Oğuz Han' ın Gün, Ay, Yıldız; Gök, Dağ ve Deniz adlarındaki altı oğlundan ve bu altı oğlun herbirinin dörder oğlundan oluşan 24 boydan meydana geldiği ve 24 boyun on ikisine Bozoklar, on ikisine de üçoklar denirdi.  Oğuzlara Araplar Guz, Ruslar Torki, Bizanslılar Uz, derlerdi.
 
Bozoklar;
Oğuz Han' ın Gün Han adlı oğlundan türeyen ve Armaları Şahin olan boylar;

Kayılar, Bayatlar, Alkaevliler, Karaevliler.
Oğuz Han' ın Ay Han adlı oğlundan türeyen  ve Armaları Kartal olan boylar;
Yazırlar, Dodurgalar, Döğerler, Yaparlılar. 
Oğuz Han' ın Yıldız Han adlı oğlundan türeyen ve Armaları Tavşancıl olan boylar; ;
 Avşarlar, Beğdililer, Kızıklar, Karkınlar.
 

Üçoklar;
Oğuz Han' ın Gök Han adlı oğlundan türeyen ve Armaları Sungur olan boylar; Bayındırlar, Peçenekler, Çavuldurlar, Çepniler.
Oğuz Han' ın Dağ Han adlı oğlundan türeyen  ve Armaları Uçkuş olan boylar;
Salurlar, Eymürler, Alayuntlular, Yüreğirler.
Oğuz Han' ın Deniz Han adlı oğlundan türeyen ve Armaları Çakır olan boylar;
İğdirler, Büğdüzler, Yıvalar ve Kınıklar.  

Bu boylardan, Kınık boyundan Selçukoğulları, Kayı boyundan Osmanoğulları gelmiştir.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ