Oruca başlama zamanı ...

İmsak, (Arapça),
Oruca başlama zamanı.
Bir şeyden el çekerek nefsine hâkim olma. 
Cimrilik.
Kendini tutmak. 
Bir şeyden el çekme.
Hapsetmek.
Şer'an müftirat denen şeylerden (orucu bozan şeylerden) nefsi hakikaten veya hükmen men' etmek.
Yemez içmez adamın hâli. 
Cimrilik, hasislik, pintilik.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ