Cezayir' de kurumuş göl yatakları ...

Sebha, 
Takır,
Ot yetişmeyen yer.
Şap taşının çıktığı yer.
Tuzla, Tuzla bataklık, (Takır).
Kuzey Afrikada su ile örtülü tuzlu çöküntüye Sebha denir. Bir sebhayı çevreleyen tuzlu topraklara da Şot (Fr. chotte) denir. Cezayir ve Tunusta bulunan tuzlu sığ bataklıklara şot adı verilir.


Kurak veya çöl bölgelerinde çevreden gelen suların kapalı bir havzada birikmesi ve burada buharlaşması sonucu çeşitli tuzların birikmesi ile oluşan tuzlu bataklık.  
Kıyı bölgelerinde sebha adı verilen suları tuzlu ve sığ göllere rastlanır. 
Yer altındaki mağaraların ve oyukların tavanlarının çökmesiyle meydana gelen çanaklarda suların birikmesiyle ortaya çıkan göle çöküntü gölü, sebha denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ