Eskiden harman ürünlerinden onda bir oranında alınan vergi ...


Aşar,
Öşür,
Onda,
Ondalık. 
Ayni vergi.
Harman vergisi,
Öşr'ün çoğulu.  Öşürler. 
Arazi mahsüllerinden alınan onda bir nisbetindeki vergiler.
Mahsül alan zengin müslümanların zekâtları.
Tarım ürünlerinden alınan onda bir oranındaki vergiler.

Toprak mahsullerinden hazine için alınan onda bir nispetindeki vergi.
Türkiye’de 1925 yılına kadar tarımsal ürünün onda biri oranında ayni olarak alınan vergi. 

Eskiden toprak ürünlerinden devlet giderleri için onda bir oranında alınan vergi. 
Harmandan sonra toplanırdı. Bu nedenle harman ürünlerinden ondabir oranında alınırdı.   

Osmanlılar bu vergiye, öşür, onda, ondalıkta adını vermişlerdir. Bu vergi her türlü toprak ürünlerinden alınırdı. Ayrıca çayırdan, bağ, bostan ve meyve ağaçlarından alınmıştır. Yine şıra, pekmez gibi mamullerle sebzeler de bu vergiye tabi tutulmuş olup köylü üzerinde ağır bir yük oluştumuştur. Aşar vergisini toplayana muaşşir denir. Zamanla bu vergiyi toplamada usulsüzlük yapılmış, halktan daha çok vergi alınmıştır. Aşar, Cumhuriyet döneminde, 17 şubat 1925 tarihinde kaldırılmıştır.

Toprak ürünlerinden beytülmal - hazine giderleri için onda bir oranında alınan vergi.
Bazı araştırmacılara göre toprak ürünlerinden alınan vergilere aşar, ticaret mallarından   alınan vergilere öşür denir. Öşür vergisini toplayanlara Aşir adı verilir. 

 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ