Damar ...

Anjeyon, (İng. Angeion.)
Vaz, (Anatomide vas).

Damar, ( Fr. Vaisseau,  İng. vessel, vein ).
Şiryan,
İnsan bedeninde kanın dolaştığı yollar, şiryan.
İçinde kan ve lenf gibi sıvıların dolaştığı kanal, vaz, anjeyon.
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal,
İçinde kan ve lenf gibi sıvıların dolaştığı ve gelişmiş duvarları bulunan kanallar.
Anjiyo kelimesi de anjeyondan türemiştir. Anjiyo, kalbi besleyen, koroner damar adı verilen damarların görüntülenmesidir. Damar sertliği olarak bilinen koroner arter hastalığı ya da hastalığın belirtileri ortaya çıktığında bu damarları görüntülemek için kullanılan bir metoddur. Hastalığın belirtisi göğüs ağrısıdır.

Emboli, (Fr. embolie), Damar tıkanıklığı.


Damarın diğer anlamları;
Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi. 
Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı,
İçinde ongun besi suyunun odunsu dokudan boru. 
Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ. 
Böceklerin kanatlarında bulunan trakea sisteminin ince uzantıları. 
Bitki yapraklarındaki iletim sisteminin uzantıları. 

Soy, yaradılış.
Huy,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ