16. ve 17.yüzyıllarda İspanya' da ortaya çıkan mistik bir hareketin yandaşlarına verilen ad...

İlluminato,
İlluminati.
Aydınlatmaya yolu anlamında din adamı grubu veya tarikat için belirtilir. Birine yolu bilmeyi öğreten kimseler için din adamı grubu veya tarikata denir.

İlluminati,
illuminatus, 
Aydınlanmış.
Tarihteki adıyla Bavyeralı 
İlluminati,

Adam Weishaupt, 
 (6 Şubat 1748 - 18 Kasım 1830).
Johann Adam Weishaupt,
Alman hukuk profesörü, gizli İlluminati topluluğunun kurucusu,
1776 yılında Almanya'nın Münih kentinde, Adam Weishaupt isimli Kabbalacı bir Hukuk Profesörü ve Baron von Knigge ile diğerlerinin yardımıyla kurulan gizli topluluk. 
Illuminati, "Aydınlanmış Olanlar" anlamına gelmektedir. 


Topluluğun kuruluş amacı cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmekti. Her ne kadar asıl amaç, aydınlanarak dinsel dogmalardan uzak, hür düşünceyi ve Newtoncu pozitif bilimin önünü açmak idiyse de, gizli siyasi amaçları olduğu öne sürülerek dünya siyaset tarihinin belki de zaman içerisinde üzerine en fazla komplo teorisi üretilmiş topluluğu halini almıştır.

Münih'te kurulup, o yörede (Bavyera) hızla gelişen Illuminati' nin üye kayıtları büyük bir gizlilik içinde saklanıyordu. Öyle ki, üyelerin her birinin takma isimleri vardı ve yazışmalarda bunlar kullanılır, üyelerin gerçek isimleri ve kimlikleri asla kullanılmazdı. Topluluğun kurucusu Adam Weishaupt'un kod adı Spartacus idi. Illuminati üyeleriyle ilgili bilinen tek şey, tüm üyelerinin Cermen kökenli beyazlardan oluştuğudur. 12 kişi ile kurulan Illuminati topluluğu, gelişmelerini Mason Localarından kendilerine uygun üyeler kazanarak sağlamaya çalışmışlar, ilk sene sonunda 80 üyeye çıkmışlardır.

Başkan ise Areopagites ünvanı ile anılıyordu. İlluminati topluluğu, üç derecede, Çırak, Minerval ve Illumine (Aydınlanmış) Minerval olarak örgütlenmişlerdir.

Sesin üretimini, denetimini aktarımını kaydedilmesini ve etkilerini konu alan bilim dalı ...

Akustik, (Fr. acoustique, İng. acoustics).
Sesin üretimini, denetimini aktarımını kaydedilmesini ve etkilerini konu alan bilim dalı.
Sesi inceleyen bilim dalına akustik denir.
Osmanlıca  ilm-i savt.
Ses Dağılımı,
Hava akını,
Yankı bilimi. 
Yankılanım.
Fizikte ses ile ilgili bölüm, 
Sesin titreşim sıklığı, süresi ve duyulma gücü bakımından taşıdığı nitelik; ses dağılımı, ses düzenlemesi.

Akustik çeşitleri;
Biyolojik Akustik,
Su altı Akustiği,
Psikolojik ve Fizyolojik Akustik,
Elektro Akustik,
Konuşma Akustiği,
Müziksel Akustik,
Mimari Akustik,
Gürültü Akustiği,
Fiziksel Akustik,
Yapısal Akustik,
Titreşim Yankılanımı,

Meriç ırmağı deltasında bir göl ...

Bücürmene,
Meriç Deltası, Yunanistan-Türkiye sınırlarında çok geniş sazlıklar, göller ve tarım alanlarından oluşan ülkemizdeki en önemli sulak alanlardan biridir. 

Meriç deltasında, meriç nehrinin yatak değiştirmesi, alüvyon yığılması ve deniz hareketleri sonucunda denizden ayrılarak göl haline gelmiş irili ufaklı göl ve lagün bulunmaktadır. 


Dalyan Gölü'nün güneyindeki Bücürmene Gölü' nün alanı yaklaşık, 76 hektardır. Derinlik 50-80 santimetre arasındadır. Suyu sodyumlu ve tuzlu olduğundan kullanılmaz.


Kuzey ve doğu bölümlerinde doğal bitki örtüsü sazlık ve kamışlıktır. Bunun dışında kalan kıyıları kumluk olduğundan herhangi bir bitki örtüsü yoktur.

Diğer göller;
Gala,
Pamuklu,
Sığırcı,
Dalyan gölü (Enez),
Taşaltı,

Ankara' nın Beypazarı ilçesine özgü, un, süt ve cevizle yapılan bir poğaça ...


Ebesüt,
Yağlı süt ile yoğrularak yapılmış ekmek.
Ankara'nın Beypazarı ilçesine özgü, un, süt ve cevizle yapılan bir tür poğaça-pohaça .
Un ve sütten yapılan özel ekmek. 

Beypazarı yöresinde poğaça tarzı hamur işine verilen ad ebesüt. Aslında ebesüt yağlı sütle yapılan bir tür cevizli çörektir. 

Ebesüt hamuru nohut mayasıyla mayalanır. Kaba gerekli su konur. Hamur yoğrulur. Ceviz katılarak çörek yapılır. 

Kahvaltıda tüketimi yapılan bu çörekler kuru ve serin yerde saklanabilir ve bozulmadan tüketilir.

Ankara yöresine özgü bir börekler ,
Altüst böreği,
Ay böreği ,
Bohça böreği,
Ebesüt (Beypazarı, Un, süt ve cevizle yapılan bir tür poğaça)
Entekke böreği (kıymalı bir börek cinsi),
Gömme (Beypazarı),
Poğaça (Nallıhan),
Homman (Akdoğan-Kızılcahamam, külde pişirilen çörek ya da ekmek),
Kaha (Kalecik-bir tür puf böreği),
Kolböreği ,
Papaç (Keskin),
Pazar böreği,
Tandır Böreği,
Yalkı (Kozalan-Beypazarı), 

Halk dilinde "Arkadaş" anlamında kullanılan bir sözcük ...

Ayen,
Ayan,
Ayegen.
Dost, arkadaş, yeğen anlamında hitap.
Muhtar,
Refik,
Arkadaş,
Bir ortamda birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik.
Dost, (Farsça),
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen kimse, düşman karşıtı.

Çin müziğine özgü bir tür lavta ...

Pipa,
Çin lavtası,

Kısa saplı bir Çin lavtası. 
Çin'e özgü, dört ya da beş telli lavta.
Çin müziğine özgü dört veya beş telli lavta.

Pipa,
Armut biçimli gövdesi olan 30 perdeli dört telli ud' a benzer bir Çin çalgısıdır.  Müzisyen aleti dik tutararak ve sağ elinin her parmağına bağlı beş küçük mızrapla çalar. Pipa' nın en az 2.000 yıl geçmişe sahip olmuştur.


Özgün pipa İkinci yüzyıl M.Ö.' den bu tarihe kadar gelmiştir. Pipa anlamı şiir ve çizimleri tasvir eden yatay olarak düzenlenen ve ileri ve geriye doğru çalınan bir araç anlamına pi, ipliklerini koparma şeklinde çalma anlamına pa olarak adlandırılmıştır.  Pipa Çin' e has bir müzik aletidir. 
Çin halkı kendi geçmişini yeniden keşfetmek için pipa gibi klasik aletleri, bir çoğu zamanla kaybolmaya yüz tutmuş kompozisyonlar ve bestelerle dinlemek zevk vermektedir. 


Bazı çağdaş sanatçılar da yeni nesil oluşturmak için Batı sesleri ile tümleştirmek üzere pipa ile  müzik yapmaya başlamışlardır.

Zaviye ...

Açı,
Zaviye, 
Köşe.
Küçük tekke.
Dergâh.
Tekkenin küçüğü. 
Kervansarayların seyrek bulunduğu yerlerle geçit ve derbentlerdeki konak yerlerine verilen ad.
Anlayış, görüş, bakış açısı .


İki çizginin birleşmesi ile hasıl olan köşe, şekil.
Birbiriyle kesişen iki satıh veya iki çizginin birleştiği yerde meydana gelen açıklık.

Açı, Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir.  
Açı Ölçü birimleri; Derece (°),  Radyan (rad, R)Grad (Gon,  g )

Açı ölçü birimi 360 eşit parçaya bölündüğü takdirde "derece", 400 eşit parçaya bölündüğü takdirde "grat" tır.
Bir tam çember yayının 360 eş parçaya bölünmesiyle elde edilen her bir yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 derece denir.
Bir tam çember yayının 400 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilen her bir yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 grad denir.
Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 radyan denir. Çember yayının ölçüsü \ 2\pi radyandır ve radyanla çarpılarak bulunur.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ