Zaviye ...

Açı,
Zaviye, 
Köşe.
Küçük tekke.
Dergâh.
Tekkenin küçüğü. 
Kervansarayların seyrek bulunduğu yerlerle geçit ve derbentlerdeki konak yerlerine verilen ad.
Anlayış, görüş, bakış açısı .


İki çizginin birleşmesi ile hasıl olan köşe, şekil.
Birbiriyle kesişen iki satıh veya iki çizginin birleştiği yerde meydana gelen açıklık.

Açı, Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir.  
Açı Ölçü birimleri; Derece (°),  Radyan (rad, R)Grad (Gon,  g )

Açı ölçü birimi 360 eşit parçaya bölündüğü takdirde "derece", 400 eşit parçaya bölündüğü takdirde "grat" tır.
Bir tam çember yayının 360 eş parçaya bölünmesiyle elde edilen her bir yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 derece denir.
Bir tam çember yayının 400 eşit parçaya bölünmesiyle elde edilen her bir yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 grad denir.
Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki yayı gören merkez açının ölçüsüne 1 radyan denir. Çember yayının ölçüsü \ 2\pi radyandır ve radyanla çarpılarak bulunur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ