Casusluk...

Espiyonaj,
Fransızca espionnage.
İngilizce: espionage.
Casusluk.
Çaşıtlık,
Ajanlık,
Muhbirlik.
Casus olma durumu, çaşıtlık, ajanlık, espiyonaj.

Casusun yaptığı iş, gizlice haber alma işi.
Casus gibi davranma, casusa mahsus hareket, ajanlık.
Casus olma durumu.
Gözetleme, bilgi toplama,
Gıybet etmemek.
Gizlice araştırmak, Yoklamak.

Tecessüs,
Arapça: tecessüs.
Eski dilde Araştırma, Merak anlamında bir kelimedir. Arapça cess-cesse kökünden türetilmiş. Casus kelimesi de aynı kökten üretilmiştir.
İnsanların gizli işleri, kusurları ve ayıpları araştırılmaz...
Herkesin günah işleme özgürlüğü vardır. Dokunulmaz.
Belli etmeden kendini ilgilendirmeyen şeyleri öğrenmeye çalışma.
Merakını gidermeye çalışma, görme, anlama merakı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ