Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul...

Ekol, 
Fransızca: ecole,
Yunanca: ecole.
İngilizce: ecole, cult, school.
Okul,
Mektep,
Akım,
Okul, mektep, çığır.
Yöntem(Metot)
Usul, Tarz, Yol.
Bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul.
Felsefede, ilmin herhangi bir dalında, resim, edebiyat vb. sanat kollarında bir kimsenin başlattığı ve diğerlerinin devam ettirdiği, belli özellikleriyle kendisine benzer olanlardan ayrılan tarz, usul, yol, okul, mektep.
Bir bilim ya da sanat alanında üstün bilgisi veya yeteneği olan kimseye veya bir felsefi, edebi, sanatsal öğretiye bağlananların, bu tür bir akımı benimseyenlerin tümü için ekol terimi kullanılır.
Belli bir dönemde görülen ortak özellikteki sanat üslubuna verilen ad.
Bir bilim ya da sanat kolunda özel ve belirgin yöntem.
Fikir üzerinde işleyen bir nevi mekteb.
Bir üstadın mesleği, tarzı.Fikir üzerinde işleyen bir nevi mekteb.
Sözcük tek başına ekol olarak kullanılırsa da tamlamalarda okul diye geçer. 

Aynı üslup kapsamında değerlendirildikleri halde, bir bölgeye, kente ya da topluluğa özgü bazı ayırıcı özellikler gösteren, benzer eğilimde çalışan sanatçı grubu. 
Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ