Yerli bir erik cinsi...

Aynabakar,
Amerika eriği (Prunus americana),
Albardak, 
Bursa yöresinde, Albardak da denir.
Yerli bir erik cinsi.

Erik Türleri;
Alaerik (Üryani), Ağeruk,
Albardak (Bursa yöresinde), Aynabakar,  
Amerika eriği (Prunus americana),
Anjelika (Angeleno), 
Avrupa eriği (Prunus domestica)
Bardak, Börek eriği, 
Briton, Black Amber, Black Diamond,  

Can, Can eriği,
Climax, Cız Eriği,

Çakal eriği (Prunus spinosa), 
Gülgiller familyasındandır. Diğer adları Dağ eriği, Deli erik,  Kum eriği, 

D'Agant,
Damson eriği (Prunus insititia)
Delice erik,
Eterik, 
Formasa,
Gögem, 
Giant, Grandprix D'Agant,
Havran, Hamıtatlı, Hırsızçalmaz, 
İstanbul eriği, İtalyan Eriği,
İrikara, 
Japon eriği (Prunus salicina) 
Kara erik (Prunus nigra), 
Karagöynük, 
Kiraz eriği (Prunus cerasifera), 
Köstendil, 
Küpeli erik, 

Meksika eriği (Prunus mexicana) , 
Mürdüm Eriği,

Natal, 
Oregon eriği (Prunus subcordata),

Papaz Eriği, 

President,
Red Kennen, Reine Claude Violette, Reine Claude Verte, Red Heart, 

Sarol,
Santa Roja, Simon eriği (Prunus simonii), Stanley, 
Sahil eriği (Prunus maritima), Stanley,
Tamas, Türbe,

Üryani (Alaerik), Üzüm eriği ,
Yaban Eriği,

Zerdali eriği,

Benin Cumhuriyeti’nde bir kent...

Abomey,
Abomey-Calavi
Benin ya da resmi adı ile Benin Cumhuriyeti.
Afrika kıtasının batı bölümünde yer alan bir ülkedir. 
Ülkenin sınır komşuları Nijer, Nijerya, Togo ve Burkina Faso'dur. Benin'in güneyinde Gine Körfezi içerisindeki, Benin Körfezi vardır.

Geçmişte Fransa sömürgesi olmuş ülke, 1960 yılında Dahomey Cumhuriyeti olarak bağımsızlığını ilan etmiş. 1975 yılında Benin Halk Cumhuriyeti olarak değiştirilmiş. 1990 yılında ise Benin Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir. 

Ülkenin başkenti, Porto-Novo.

Diğer Önemli şehirleri;
Alibori, Allada,
Donga
Abomey-Calavi
Porto-Novo (Başkent).
Parakou
Borgou
Seme-Kpodji
Kandi,
Bohicon,
Malanville
Nikki,
Savalou,
Kouffo,
Dogbo,
Glazoue,
Bante,
Lalo, Lokossa,

Muhalefet etmek, dayatmak ...

Abamak,
Muhalefet etmek, dayatmak.
Menetmek, alıkoymak  abamak
Karşı davranışta bulunmak, karşı çıkmak,
Osmanlı Döneminde, Haz,

Abamak kelimesinin halk dilinde başka bir anlamı da;
Çirkin bir kızı veya kötü bir malı kandırma yoluyla birine yamamak. 
Bir şeyi birisine zorla vermek. 
Abamak.

Anadolu’nun en eski zeytinyağı merkezi olan antik kent...

Klazomenai,
Clazomenae,

Anadolu’nun en eski zeytinyağı merkezi olan antik kent.
Antik Çağın Zeytinyağı Merkezi.
Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunanlı Arkeolog Giorgos P. Oikonomos tarafından Klazomenai’deki kazılar başlatılmış. 

Uzun bir kesintinin ardından sistemli kazılara 1981 yılında yeniden başlanmış.

Arkeoljik kazılar Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Güven Bakır’ın yönetiminde 2007 yılına kadar sürdürülmüş. 

Yapılan kazılardan Klazomenai’nin önemli bir zeytinyağı üretim merkezi olduğu anlaşılmış. Günümüzde de Urla, hala nefis zeytinyağı üretimi ile ünlüdür.  

Klazomenai, Ege kıyısında Smyrna ile Khios arasında kurulu olup, İonia’nın en önemli şehirlerindendir. 

Antikçağda Urla - Yunanca,Vourla, Yarımadasında kurulu bu liman kentidir. Ege’nin batıya açılan önemli limanlarından birisiymiş.

Maddeleri doğrudan alevle temas ettirmeden ısı etkisinde tutmaya yarayan ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış kap...

Mufla,
Kovan,
Firepan,
Payreks,
Porselen fırını.
Fırın işlerinde kullanılan ısıya dayanıklı metal ya da saç kap.
Maddeleri doğrudan alevle temas ettirmeden ısı etkisinde tutmaya yarayan ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış kap.


Cisimleri, aleve değdirmeden ateşin etkisine maruz bırakmak için kullanılan büyük toprak kap.

Mufla,
Gazlı ya da elektrikli bir fırının ısı geçirmez bölümü.
Maddeleri doğrudan alevle temas ettirmeden ısı etkisinde tutmaya yarayan ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış kap.

Sırlı ve bezekli seramiklerin dıştan ısıtılan pişirme odası. Burada alevlerden ve isten korunan parçalar mufla ateşi denen ısıda alçak derecede pişirilir. Özellikle porselen üretiminde, seramik dekorları pişirmekte kullanılan elektrikli fırın.

Dişçilikte takım dişin yapıldığı akrilik vb. malzemeyi suda kaynatarak pişirmeye yarayan özel metal kap.

Kefeki, ateşe dayanıklı ve işlemesi kolay, hafif bir taş.  
Aynı zamanda Dişlerin diplerinde ve kaplarda oluşan kireç tabakası olarak da adlandırılır.

Eski dilde zorunluluk, mecburiyet, çaresiz anlamında arapça bir kelime ...

Iztırar,
Eski dilde zorunluluk.
Arapça, ıztıra:rı, iżṭirār, (ﺍﺿﻄﺮﺍﺭ)
Çâresiz olmak,
Mecburiyet,
İhtiyaç,
Iztırar,

Zarūret, ihtiyaç, sıkıntı'dan türetilmiştir.
Çaresiz kalma, çaresizlik, mecburiyet.

Enerji ...


Erke,
Isın,
Enerji,
İngilizce, energy.
Fransızca, énergie.
Almanca, Energie.
Latince, énergie
Kuvvet, Güç.


Fiziki kuvvet.
Gücünü harcama isteği ve iktidarı.
Mecaz anlamda, Manevi güç demektir.

Durum enerjisi (potansiyel enerji), hareket enerjisi (kinetik enerji), elektrik enerjisi, ışık, ısı, kimyasal eneji ve nükleer enerji, başlıca türleridir.
SI sisteminde enerji birimi Joule (J)' dür. 

Genellikle kalori veya jul olarak ifade edilen, sistemin faaliyet veya iş yapma yeteneği. Herhangi bir iş veya hareketin yapılmasını sağlayan güç.

Maddenin yapısında var olan ve ısı, ışık, elektrik vb. şeklinde ortaya çıkan güç, maddenin tabiatında olan kudret.
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.
Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. 

Bir cismin, konumu, hareketi, taşıdığı elektrik yükü, içinde bulunduğu ortamdan daha yüksek sıcaklığa sahip olması sebebiyle iş yapabilme yeteneği.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ