Enerji ...


Erke,
Isın,
Enerji,
İngilizce, energy.
Fransızca, énergie.
Almanca, Energie.
Latince, énergie
Kuvvet, Güç.


Fiziki kuvvet.
Gücünü harcama isteği ve iktidarı.
Mecaz anlamda, Manevi güç demektir.

Durum enerjisi (potansiyel enerji), hareket enerjisi (kinetik enerji), elektrik enerjisi, ışık, ısı, kimyasal eneji ve nükleer enerji, başlıca türleridir.
SI sisteminde enerji birimi Joule (J)' dür. 

Genellikle kalori veya jul olarak ifade edilen, sistemin faaliyet veya iş yapma yeteneği. Herhangi bir iş veya hareketin yapılmasını sağlayan güç.

Maddenin yapısında var olan ve ısı, ışık, elektrik vb. şeklinde ortaya çıkan güç, maddenin tabiatında olan kudret.
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.
Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. 

Bir cismin, konumu, hareketi, taşıdığı elektrik yükü, içinde bulunduğu ortamdan daha yüksek sıcaklığa sahip olması sebebiyle iş yapabilme yeteneği.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ