Bilinç ...

Us,
Es, 
Bilinç.
(Fr. Conscienceİng. conscience) 
Şuur (Osmanlıca). 
Dimağ.
Temel bilgi, temel görüş. 
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği.

Anlayış, idrak. Vicdan. 
Kendi varlığından haberi olma.
Bir şeyi hoşça tanıma.
İnceliklerini iyice idrak etme.
Geniş anlamda zihin. 

Duyum, heyecan, düşünme ya da başka bir ruh etkinliğiyle nitelenen durum.
Algı ve bilgileri anlama ve kavrama kapasitesinin izlenme süreci. Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü. Algıları zekayla bilgiye dönüştüren süreç.  
İnsanın kendi varlığından ve kendine tesir eden çevresinde meydana gelen hadise ve değişikliklerin, bilgisine sahip olması hali.  
Yunanca syn-eidesis = birlikte bilme, bilgili olma,uyanık olma anlamındadır.  

Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse ...

Şehit,
Şehid (Arapça  شهيد ).
Şahid olan.
Meşhude.
Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.
Kutsal bir ülkü ve inanç, özellikle yurt için savaşırken ölen kimse.


Allah yolunda canını feda eden Müslüman. 
Hak için hayatını feda ederek ölen. 
Allah'ın rızasına eren. 
Peygamberimizin bir ismi.
Din yolunda canını veren kimse.
İslamda en büyük mertebe şehit olmaktır. 
Şehidlerin Allah katında kadir ve kıymetleri pek yücedir. Ahirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra Şehidlik olduğu belirtilmiştir. Bunun içindir ki, Şehidlerin bütün günah ve kusurları Allah tarafından affedilmektedir. Şehit olma eylemine şehadet adı verilir. Müslümanlıkta düşmanla savaşan veya savaş yapmış kimseye gazi denir.  Olağanüstü yararlıklar göstererek düşmanı yenen komutanlara devlet tarafından verilen onur unvanıdır. İslam dinine göre gazaya katılmış olan, kimseye gazi denir. Savaşan ve savaştan sağ ve zafer kazanmış olarak dönen kimseye gazi denir.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ