Bilinç ...

Us,
Es, 
Bilinç.
(Fr. Conscienceİng. conscience) 
Şuur (Osmanlıca). 
Dimağ.
Temel bilgi, temel görüş. 
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği.

Anlayış, idrak. Vicdan. 
Kendi varlığından haberi olma.
Bir şeyi hoşça tanıma.
İnceliklerini iyice idrak etme.
Geniş anlamda zihin. 

Duyum, heyecan, düşünme ya da başka bir ruh etkinliğiyle nitelenen durum.
Algı ve bilgileri anlama ve kavrama kapasitesinin izlenme süreci. Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü. Algıları zekayla bilgiye dönüştüren süreç.  
İnsanın kendi varlığından ve kendine tesir eden çevresinde meydana gelen hadise ve değişikliklerin, bilgisine sahip olması hali.  
Yunanca syn-eidesis = birlikte bilme, bilgili olma,uyanık olma anlamındadır.  

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ