Arap abecesi yazılan bir yazı türü ...

Kufi,
Kûfi, Küfi veya Kufi.
Arap alfabesiyle yazılmış yazıya hat, hat sanatı ve Osmanlı alfabesine  elifbâ denir. 
Kûfi, Küfi veya Kufi, yazı, dik, yalın ve köşeli harflerle yazılan, Arapça hat sanatında yaygın olarak kullanılan bir yazı türüdür. 

Osmanlı dönemine damga vuran arap abecesiyle yazılan yazılar Divani, Cel Divani, Rika, Celi Talik türleridir.

Günümüze kadar devam eden yazı türleri şunlardır;
Sülüs, 
Nesih, 
Küfi, 
Talik, 
Muhakkak, 
Siyakat, 
Reyhani, 
Tevki, 
Divani, 
Celi Divani, 
Rika, 
Celi Talik.

Ayrıca;
Gübari, Hilali, İcazet, Nısıf, Sülyesin, Tomar, Tavaki, Reyhani, Celil, Nebati, Makili gibi türlerde mevcuttur.

Rika, Nesih yazısının dendansız, dişsiz, yuvarlak ve kıvrak bir türüdür.

Siyakat, Kufi yazısını andıran tapu kayıtlarında, arazi ve emlak defterlerinde ve mali kayıtlarda kullanılan özel bir yazı türüdür. Bu tür Türklere mahsustur.
 
Celi, Sülüs ve Talik yazılarının kalın kalemle büyük boyda yazılmış türüne dedenir.
 
Nesih, Daha çok Osmanlılar tarafından el yazmasında kullanılan, yumuşak, köşeleri yuvarlaklaşmış, işlek bir yazı türüdür. Kufi yazısındaki köşelerin yuvarlanması ile meydana gelen yazı türüdür.

Muhakkak,
(Arapça: محقق) Sülüs yazısının yatkın ve yatay bölümleri daha uzun ve geniş olan türüdür. 

Reyhani, Nesih yazısının yatay kısımları daha yatkın ve uzun olup yapısı bakımından daha sert türüdür.

Tevki, (Arapça: توقِ), Yazıların yarısı düzümsü, yarısı ise yuvarlağımsı olan bir türdür. Sülüs yazı türüne pek benzerdir.

Talik, Her harfi yuvarlağımsıdır. Düz hattı yoktur.

Divani, Sülüs ve Talik yazı şekillerini içerir. Bir yönden Tevki, bir yönden Talik yazıya benzer. Bu yazı türüne İran'da Cep adı verilir. Celi Divani  ve Rika divani olarak ikiye ayrılır.

Gubari, Arap abecesi ile yazılan ancak büyüteçle okunabilen bir yazı türüdür. Çok ince ve küçük yazılmış, toz gibi denecek tarzdaki yazı türüdür.

Yemeklere ekşimsi bir tat vermesi için kullanılan karamuk bitkisinin bir başka adı. ..

Zereşk,
Zereshk, 
Barbarry, Berberis.
Barbaris,
İran üzümü.
Karamuk.

Yemeklere ekşimsi bir tat vermesi için kullanılan karamuk bitkisinin bir başka adı.


 
İran'da genellikle Berberis diğer bölgelerinde Berberis integerrima Bunge olarak, bilinen kuş üzümüne benzer bir bitki. Daha çok İran mutfağına özgü,  ekşi bir tadı olan bu bitkinin kurutulmuşu çorba, pilav ve özellikle tavuk doldurma içinde çok kullanılır. Havucun hafif tatlı tadı ile zereşkinin ekşi tadı çorbalara ayrı bir lezzet verir. Pilav ve tavukta ise safran ile ayrı bir uyum sağlar. Mesela tavuk doldurma işinde ceviz ve zereşk beraber kullanılır. Ayrıca kurutulmuş zereşk meyvesi ve şekerli su ile yapılan şerbeti ferahlatıcı, huysuzluk giderici olarak kullanılır. Kalp ve karaciğeri güçlendirir. Zereşk üzümünün kurutulmuş meyveleri yemek ve ilaç yapımında  kullanılır.

İran'da Elburz, Azerbaycan'da Karadağ, Horasan ve Kerman'da Barez dağlarında çok yetişir. Bitki, 1-3 m. boylanabilen (mak. 4m.) uzun dalları, bol dikenleri olup, boğumlu yaprakları ve sarı çiçekleri vardır. Kışın yapraklarını döken bitkinin dalları üzerinde kümeler oluşturan kırmızı meyveleri yaz ortasında olgunlaşır. Meyveleri toplanıp, kurutularak kullanılmak üzere saklanır.

İnce kamış, hasırotu, kiliz ...

Saz, 
Kamış,   
Saz.   
Kiliz,  
Kofa,  
Çayır.   
Su kamışı, İnce kamış,  
Hasırotu, (Rhizoma Typhae).  
Semerci Sazı,   
Semer Otu,   
Zembil otu,        


Buğdaygiller familyasından çok yıllık dar yapraklı yabancı ot.  Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, sert gövdesi olan boğumlu bitkiler.    
   
Daha çok su kıyılarında ve bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli, kamış, hasır otu. Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, (Typha).     

Sulak yerlerde yetişen buğdaygiller familyasından otsu bitkilere genelde kamış veya saz denir. Kamış adı altında toplanan bitkilerin ortak özellikleri durgun ve tatlı su kenarlarında yetişen çok uzun boylu, borumsu gövdeli otsu bitkiler olmalarıdır. Bu bitkilerin yüksekliği 5-7 m., çapları 1,5-3,5 cm. dir. Yaprakları şerit ya da mızrak biçiminde olup bileşik salkım ya da başak biçiminde çiçekler açar. Mısır bitkisi de bu amaçla kullanılmaktadır. Almaşık yaprakları hasırcılıkta kullanılır. Başak şeklinde toplanmış dişi ve erkek çiçekler aynı eksendedir.            

Saz kelimesinin diğer anlamları;  
Çalgı, Her tür müzik aracı.  Türk halk müziğinde bağlama, cura, tar vb. mızraplı çalgıların genel adı.   

Türk halk müziğinde kullanılan, uzun saplı, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, telli çalgı.  Çalgı, bağlama.  Birden çok çalgının bulunduğu grup, takım.  
Çalgılı eğlence yerine de saz denir.   
Kopuz, cura, çöğür, bağlama gibi çalgıların genel adı.   
Sazdan yapılan sepet, kazevi, Zembil.

Sinir hücrelerinde bulunan protein ...

Tau,
Tau proteini. 

Tau proteini nöronların içindeki, besleyici öğelerin ulaşımını sağlayan mikrotübül ağını korumakla görevlendirilmiştir.  Normal, beyinden farklı olarak Alzheimer hastalarının beyninde bu protein çok fazla miktarda rastlanıyor. Durum böyle olunca da bu beslenme ağını korumak yerine, bu ağı kırıyor. 


Sonuç olarak nöronlar beslenmesi gerekirken,  beslenemediğinden bozuluyor. Dejenere olan sinir hücrelerinden oluşan nörofibriler yumakların yapısında bulunan temel protein olan tau, hücrelerin içinde çökmeye başlamakta ve Alzheimer hastalığında anormal yapı oluşturaktadır. Bu durum Amiloid birikmesi hastalığının ana sebebidir. 

Tau proteini birikip bunun sonucunda hücre ölünce, hücre çeperindeki amiloid açığa çıkıp hücreler arasında birikmeye başlıyor. Beyin Omurilik Sıvısında da tau proteini bulunur. Yetişkinlerde 140-170 ml. kadar olan BOS vardır. Normal hücre içi proteinlerden farklı görünmekle birlikte, tau adı verilen bir mikrotubulus proteininin önemli bir komponentini de içerirler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ