Orta Asya Türk boylarında ölüm, adak ya da dinsel tören nedeniyle kurban edilen, başı, ayakları ve kuyruğuyla birlikte derisi yüzülüp sırığa geçirilen atlara verilen ad...

Baydara,

Orta Asya türk boylarında, ölüm, adak ya da dinsel tören nedeniyle kurban edilen; başı, ayakları ve kuyruğuyla birlikte derisi yüzülüp sırığa geçirilmiş atlara verilen ad.

Baydara, çok eski dönemlerden beri biliniyordu. Herodotos, İskitler' in (İ.Ö. VII-IV. yy.) bunları uzun bir kazığa bağlayarak yarım araba tekerleği üzerine oturttuklarını belirtir, iskitler atlarla birlikte sadık hizmetkarları da boğazlayıp derisini yüzdükten sonra, içini doldurarak atlar üzerine oturtuyor ve bunları ölen hükümdar ya da soylu kişinin kurganı çevresine diziyorlardı. 

X. yy.'da Oğuz ülkesini ziyaret eden ibni Fadlan, şamanist Oğuzlar'ın, ölü gömme törenlerinde, ölenin atıyla birlikte, varlık derecesine göre başka atları da baydara yaptıklarını ve gö-müt üzerine dizdiklerini belirtir. XIII. yy.'da Moğolistan'a giden Van Ruysbroek, bir kıpçak gömütünde on altı baydara gördüğünü yazar. Radloff'a göre de Sibirya' daki kimi türk boyları arasında bu gelenek XIX. yy.'da da sürüyordu. Yakutlar, baydaraya tabık diyorlardı ve onlar arasında yaygın bir uygulamaydı.

Yük asansörü...

Elevatör,
Yük taşıma amaçlı üretilmiş asansörlerdir. İnsan asansörlerine göre konfor ve hız aranmayabilir. Depo, alışveriş merkezleri, fabrikalar gibi, yük taşıma işlerinin yoğun olduğu yerlerde kullanılmak üzere, 630 Kg, 1000 Kg, 1600 Kg, 2000 Kg veya 2000 Kg. dan daha fazlasını taşıyabilecek kapasitede tasarlanır. Direk askılı veya palangalı sistemi düzeni ile redaktörlü veya hidrolik olarak tasarlanırlar. 


Yük asansörlerinde, en ağır koşullarda kullanım sağlanmaktadır. Yük asansörlerinde de opsiyonel özellikler seçilir. Seyir mesafesinin çok olmadığı orta yükseklikte binalarda hidrolik çözümlerimiz ile hem konforlu bir seyir yaşayabilir hem de işletme maliyeti açısından oldukça önemli bir tasarruf sağlayabilirsiniz.

Havada çark gibi dönerek atılan takla...

Perende, (Farsça perende). 
Havada çark gibi dönerek atılan takla.

Banknot tedavülünün, altın ve gümüşe dayalı bir para sistemi içinde düzenlenmesini öngören anlayış ...

Bülyonizm,  (Külçeci Merkantilizm - Ticaretçilik).

Türkçe çağrışımıyla balyacılık en tipik şekliyle İspanya' da (Peru ve Meksika’ da da) uygulanmıştır. Sömürgelerinden altın, gümüş gibi değerli madenleri ülkelerine getirmişler, bu şekilde çok zengin ülke olmayı düşünmüşler. Fakat sonuçta zenginlik ve refah gelmemiştir. Sadece altın, gümüş stoklarına yönelen devlet, parayı stoklayıp yatırımlardan kaçınınca başta tarım olmak üzere sanayi ve ticarette geri kalmış, üretim anormal azalmış bunun sonucu fiyatlar da anormal yükselince dış ülkelerde ki daha ucuz dokuma, tarım, sanayi mallarına talep de aynı oranda artmış oldu. Devlet biriktirmiş olduğu altın stoklarını bu malları temin edebilmek için elden çıkarmak zorunda kalmıştır. 

Bülyonizm ‘in sonuçlarının ortaya çıkardığı ekonomideki para miktarı, ekonomideki üretim miktarı ile aynı oranda olmalıdır” görüşü ekonomi ilmine o zaman için çok önemli bir bakış penceresi açmıştır.

Bülyonizm akçeyi depolamakla zenginlik yaşanamayacağını ortaya çıkaran olgulardan en güzel örnek olarak görülebilir. Salt akçe yığmak (balyalamak) ancak kör zenginliğin ifadesi olabilir.Yığılan para fayda sağlamıyorsa depodaki  paradan dolayı zengin sanılırsın ama fayda sağlamadığından kör sayılır.Adamın  parası var ama yemiyor veya yiyemiyorsa ,hayatında yeni bir ayakkabi giymediyse nasıl zengin sayılır. O birikimın  okyanusun derinliklerindeki defineden farkı olmaz.

İspanya’daki merkantilist uygulama, klasik merkantilizmin tarifine en uygun olanıdır. İspanya, sömürgeleştiği uzak diyarlardan ülke içine, altın ve gümüş taşımış, fakat istenilen zenginliğe ulaşamamıştır. Çünkü tarım, sanayi ve ticari faaliyetler ülke içinde fazla gelişmediğinden, paranın bollaşması yurt içi mal fiyatlarını yükseltmiş, ihtiyaçlar için ithalat artınca, altın ve gümüş dışarıya kaçmıştır.

Hurri-Hitit mitolojisinde gökyüzü krallığının ilk yöneticisi, tanrısı ...

Alalu, 
(Hurri/Hitit), 

Hurri-Hitit mitolojisinde gökyüzü tanrısı.
Hurri-Hitit söylencelerinde gökyüzü krallığının ilk yöneticisi.

Mezopotamya kökenli olan Alalu, yine Mezopotamya kökenli tanrı Anu ile yaptığı savaşı yitirince gökyüzü krallığı Anu’ya geçer.

Hurri-Hitit MitolojisiZambakgillerden bir süs bitkisi ...

 Hosta, 
Funkia, Planten Lily, Lilie, Funkie.
Yaklaşık 45 türü olan bitkinin anavatanı Kuzeydoğu Asyadır. Eskiden Liliaceae familyasından olarak sınıflandırılmıştır. Ancak sonradan bu zambak türü, Angiosperm Phylogeny Grubuna,   Agavaceae ailesine dahil edilmiştir.

50-60 cm boylanabilen çok yıllık bir türdür. Temmuz-Ağustos aylarında açan çiçekleri leylak renkli, yaprakları geniş, mavimsi-yeşil renklidir. Yaprak kenarları sarı şeritli yada beyaz şeritli olanları mevcuttur. Çok yıllık bitkilerdir. Yer örtücü olarak, gösterişli yaprak ve mızrak gibi ince uzun çiçekleri ile etkilidir. Dona karşı oldukça dayanıklıdır. Bitki boyu ve kapladığı alan 30 cm kadardır. 

Hosta, büyük ve farklı formdaki yeşil, mavi, beyaz ve sarı yapraklarıyla dikkat çekici yeşil bitkilerinden biridir. Bu gösterişini vazoda da sürdürebilir. Renkli çiçeklerin arasına yerleştirilen yapraklar çok şık görünür.

Saksıda da yetiştirilebilir. Saksı toprağına biraz iri taneli kum eklenirse nemi tutma özelliği artacağından bitki için gereken nem sağlanmış olur. Hosta' lar için salyangoz ve sümüklü böceklere karşı tedbirlİ olunmalıdır.

Çiçeklenme zamanı Temmuz-Ağustos ayıdır. Humusca zengin, nemli fakat iyi drene olmuş, nötr topraklardan hoşlanırlar. Yarı gölge koşulları severler. Kışın toprak üstü aksamı tamamen kurusada baharda yeniden filizlenerek bahçenize canlılık getirir. Hostalar diğer büyük yapraklı bitkilerle bahçede iyi kontrast oluşturur.

İlkbaharda bitki demetlerine ayrılarak üretimi yapılır. Fidesi dört mevsim dikilir. Ama yeni filizleri dondan etkilebieceği için ilkbahar sonu yada sonbahar başı dikim için en uygun zamandır. Dikim sırasında aralarında 30 santimetre boşluk bırakmayı unutmamalısınız.  Yaz sonu ya da sonbahar başında mor ve beyaz çiçekler açar. Düzenli sulama yapmayı ihmal etmemelisiniz.
 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ