Ünlü Bulgar arkeolog ,


Georgi Pavlov Kitov,
Golyamata Kosmatka

Bulgaristan'ın en ünlü arkeologları arasında yer alan Georgi Pavlov Kitov, Hisar kasabasının merkezinde bulunan stara Selo bölgesinde Trak dönemine ait bir tapınakta kazı çalışması yaparken kalp krizi geçirerek öldü.

Minyatürcü, Minyatür yapan sanatçı...


Minyatür, çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır. Kırmızı bir renk veren ve Latince adı “minium” olan kurşun oksit kullanılmasından minyatür sözcüğü türetilmiştir.Minyatür daha çok kâğıt, fildişi ve benzeri maddeler üzerine yapılırdı.Minyatür sanatçısı için de “resim yapan, ressam” anlamına gelen nakkaş ya da musavvir denirdi.

Nasuh (Matrakçı),
Abdül Celil Levni(Lale Devri),
Nigari( Reis Haydar),
Rıza Abbasi,
Nakşî,
Şah Kulu
Bihzad,
Horasanlı Aka Mirek ,

Günümüz sanatçıları;
Prof.Dr.Süheyl Ünver,
Günseli Kato
,
Nusret Çolpan,
Gülbün Mesera
,
Gülçin Anmaç,
Azade Akar,

İlk Kadın milletvekili...


Satı Çırpan (Satı Kadın; d. 1890 - ö. 21 Mart 1956),

Kadınların ilk kez oy kullandığı T.B.M.M. 5. Dönem seçimleri 8 Şubat 1935'te yapıldı ve 17 kadın milletvekili ilk kez meclise girdi. Satı Kadın Ankara'dan Miletvekili olarak seçildi. Satı Kadın olarak bilinse de TBMM kayıtlarına adı Hatı Çırpan olarak girmiştir.


İlk Kadın Milletvekilleri;
1- Mebrure Gönenç - Afyonkarahisar
2- Sabiha Gökçül Erbay - Balıkesir
3- Şekibe İnsel - Bursa
4- Huriye Öniz Baha - Diyarbakır
5- Dr. Fatma Memik - Edirne
6- Nakiye Elgün - Erzurum
7- Fakihe Öymen - İstanbul
8- Satı Çırpan (Satı Kadın) - Ankara
9- Ferruh Güpgüp - Kayseri
10- Behire Bediş Morova - Konya
11- Mihri Pektaş - Malatya
12- Meliha Ulaş - Samsun
13- Fatma Esma Nayman - Seyhan
14- Sabiha Görkey - Sivas
15- Seniha Hızal - Trabzon
16- Benal Nevzat Arıman - İzmir
17- Türkan Örs Baştuğ - Antalya 
18- Hatice Özgener - (Ara seçimle)

Muazzez İlmiye Çığ, Sümer medeniyeti çalışmalarında uzmanlaşmış bir Türk arkeolog, Sümerolog ve Asurbilimci. ..

Muazzez İlmiye Çığ
(d. 20 Haziran 1914, Bursa),
Türk sümerolog.
Asurbilimci,
Türk arkeolog,
İstanbul Üniversitesi, Fahri Doktor unvanı verdi.
2005 yılında Osmaniye'nin Çardakköyü'ndeki Anadolu Kültür Araştırmaları Derneği tarafından Özgür İnsan Ödülü ile ödüllendirildi.

Sümerlerde Mabet Fahişeliği ve Vatandaşlık Tepkilerim isimli kitaplarında kadınlarda başörtüsünün köklerinin Akadlara dayandığını yazmış.

 Bu kitapları 2007 yılında kamuoyunda yankı uyandırdı. 2007 yılında, Vatandaşlık Tepkilerim adlı kitabında,  halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek  suçuyla yargılandı ve ilk celsede beraat etti.

Eserleri;
Kur'an İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki Kökeni,
Sümerli Ludingirra -Zaman Tüneliyle Yolculuk,
İbrahim Peygamber - Sümer Yazılarına ve Arkeolojik Buluntulara Göre,
İnanna'nın Aşkı - Sümer'de İnanç ve Kutsal Evlenme,
Zaman Tüneliyle Sümer'e Yolculuk", 1998, Kaynak Yayınları
Hititler ve Hattuşa - İştar'ın Kaleminden
Gilgameş - Tarihte İlk Kral Kahraman
Ortadoğu Uygarlık Mirası 1-2
Sümer Hayvan Masalları
Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği
Vatandaşlık Tepkilerim
Atatürk Düşünüyor
Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği
Çivi Çiviyi Söker,
Sümerlilerde Tufan - Tufan'da Türkler

Türkiye' de ilk Arkeoloji müzesini kuran ünlü Türk Arkeologu ...

Osman Hamdi Bey,
(1842-1910),
Türkiye'deki ilk arkeoloji müzesinin kurucusu ressam ve arkeolog,
1887 yılında en önemli kazısını Sayda' da yapmış.


Arkeoloji, 
Kazı bilimi veya kazıbilim; 
Kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihi yapıtları kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bir bilimdir. 

Yunanca arkheeos eski ve logos (bilim) sözcüklerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür ve eskinin bilimi anlamını taşır. 

Yıkılan bir kentin üstüne yenisi yapıldığından, eski kentlerin mimari (özellikle kerpiç) yıkıntıları zamanla bir tepe oluşturur. 

Bu tür tepelere :
Türkiye'de höyük, 
Yunanistan' da Magula, 
Yakındoğu' da Tell, 
İran' da Teppe denir.

Tanınmış Arkeologlarımız:
Adnan Pekman (Perge Tarihi),
Afif Erzen (Çavuştepe kazıları, Van'da Urartu, 1961)
Arif Müfid Mansel(Perge ve Side Kazıları),
Ekrem Akurgal(Ordinaryus Prof. Dr.) İzmir (Smyrna), Foça, Sinop,

Halet Çambel,
Hamit Zubeyr Koşay,
İsmail Kılıç Kökten(Eti yokuşu kazıları),

Jale İnan (1914 - 2001) Perge' de Herakles heykelinin parçasını bulmuştur.
Kenan Erim, Afrodisias (1961)
Kılıç Kökten (1946 Antalya’daki Karain kazıları)
Muhibbe Darga,

Nezih Fıratlı, Uşak Selçikler (1966)
Nimet Özgüç, Acemhöyük (1962) ve Samsat (1978)
Osman Hamdi Bey,
Sedat Alp(Hititoloğ), Sedat Eyice,

Tahsin Özgüç/Kutlu Emre (Kültepe,1948 ve Altıntepe'de Urartu Kalesi 1959),
Prof. Tomris Bakır / Aylin Yaldır, Daskyleion,
Ufuk Esin, (Tepecik1968, Tülintepe 1971, Değirmentepe)
Uluğ Bahadır Alkım (Karatepe 1947),

Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşeri, siyasal yönlerden inceleyen bilim ...

Coğrafya,
İng.Geography, 
Fr.Géographie
Arapça, جغرافية , jughrafia
Çince, 地理, Dili
Japonca, 地理, Chiri


Yer ve insanlar arasındaki ilişkileri oluşturan Coğrafya sözcüğü, Yunanca gaia-yer ve graphein-yazmak sözcüklerinden türetilmiştir. 
Coğrafya, Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşeri, siyasal yönlerden inceleyen bilimdir. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşeri, siyasal gerçekliklerin tümü. Bu işleri yapan kişilere de Coğrafyacı denir. 
Ünlü Coğrafyacılar;
Piri Reis
1470 - 1554 yılları arasında yaşamıştır. Büyük Türk Amirali Piri Reis devrinin en ünlü Türk kartoğrafıdır. Dünya haritasını hazırlayan ilk Türk ünvanına sahiptir. Bu haritanın sadece Amerikayı gösteren paftası günümüze ulaşmıştır.


Evliya Çelebi
1611 - 1682 yılları arasında yaşamış ünlü bir seyyahtır. 17. yüzyılın en büyük Türk gezginidir. Gezdiği yerlerin beşeri ve fiziki coğrafya özelliklerini tasvir ederek eserinde toplamış ve bu eser günümüz coğrafyacılar tarafından benimsenen önemli bir kaynaktır.

Tales
MÖ. 636 - 546 yılları arasında yaşamıştır. Ege kıyısında bulunan Milet'te doğmuştur. Daha çok matematik alanında çalışma yapmıştır. Coğrafi görüş olarak dünyanın şekli hakkında bir teori ortaya atmıştır. Tales'e göre dünya okyanuslar üzerinde yüzen bir diske benzer ve de yuvarlaktır.

Aristo
MÖ. 384 - 322 yılları arasında yaşamıştır. Sisamlı ya da Makedonyalı olduğu sanılmaktadır. Büyük İskendere hocalık, Eflatun'a ise öğrencilik yapmıştır. Başta matematik ve felsefe olmak üzere çağının bütün ilimleriyle uğraşmıştır. Dünyanın yuvarlak olduğu görüşünü rasyonel olarak ortaya koyan ilk bilim adamıdır. 

Eratostenes
MÖ. 276 - 195 yılları arasında yaşamıştır. Asvan'da doğmuştur. Öğrenimini Atina'da yaptıktan sonra İskenderiye'ye yerleşerek çalışmalarını orada sürdürmüştür. Coğrafya ismini ilk kullanan kişi olduğu için coğrafya ilminin adını ilk koyan kişi olarak bilinir. Dünyanın ekvator üzerinde çevre uzunluğunu ve bir derecelik meridyen yayını hesaplamıştır. 

Batlamyus
Doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinmemektedir. Mısır'da MS. I. Yüzyılda doğduğu söylenmektedir. Roma İmparatorluğu devri coğrafyacısı olduğu kabul edilir. Çalışmalarında bugünkü Hint Okyanusu güneyinde büyük bir kara parçası bulunduğunu ileri sürmüş ve bu kara parçasının daha sonradan Antarktika olduğu anlaşılacaktır.

Biruni
978 - 1048 yılları arasında yaşamıştır. Harezm'de doğduğu söylenmektedir. Çağının ünlü bir matematik ve matematik coğrafyacısı olarak bilinir. Dünyanın yarıçapını 6.425,7 km. çevresini 42.516 km olarak hesaplamıştır. Gerçeğine çok yakındır.

Copernicus
1564 - 1642 yılları arasında yaşamış İtalyan gök bilimcidir.  Teleskobu kullanarak gezegen ve yıldızları inceleyen ilk bilim adamıdır. İncelemeleri sonucunda ayın üzerindeki kraterleri, güneş lekelerini, gezegenlerin güneş çevresinde hareket ettiğini ortaya koymuştur.

Kepler, 
Alman matematikçi, astronom ve bir gök bilimci.
Johannes Kepler, 1571 - 1630 yılları arasında yaşamış alman gökbilimcidir. Gezegenlerin güneş çevresinde elips biçiminde yörüngeleri vardır görüşünü ileri sürerek bu görüşünü ispatlamıştır.

Humbolt
1769 - 1859 yılları arasında yaşayan alman coğrafyacıdır. Humbold, coğrayfya dışında yerbilimlerinin de ilk temsilcisi sayılır. Coğrafya ilmine bilimsel anlamda gezi-gözlem metodunu kazandırmıştır. 
İzoterm, izohips, izobat, profil ve kesit gibi yardımcı ifade şekillerini coğrafyaya kazandırmıştır. Humbolt soğuk su akıntısını keşfetmiştir.

Ritter
1779 - 1859 yılları arasında yaşayan Alman coğrafyacıdır. Aynı zamanda tarihçi ve filozoftur. Beşeri coğrafya insan ileçevrearasındaki ilişkeleri inceler tezini ileri sürerek beşeri coğrafyanın konusunu belirlemiştir.


Ratzel
1844 - 1904 yılları arasında yalşayan alman coğrafyacıdır. Beşeri coğrafya adlı eseri ilk yazan bilimadamıdır. Ayrıca politik coğrafya adlı eseriyle siyasi coğrafyanın kurucusu sayılır.Bu eserinde ileri sürdüğü görüşler, Hitler'in dünya egemenliği kurma hülyasına bile esas oluşturmuştur.

Wegener
1880 - 1930 yılları arasında yaşamış Alman bilimadamıdır. Aynı zamanda birmeteoroloji uzmanıdır. Kıta kayması kuramını ilk ortaya atan bilimadamıdır.

Carl Ritter
Alman tarihçi, coğrafyacı, filozof. Asiatich Turkei(Asya Türkiye’si) adlı eserinde, 1840’a kadar bilinen diğer seyahat belgelerini bir araya getirerek, sarayın mimarisi ve tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir.  Coğrafya İlminde Tarihi Esaslar adlı eserinde, Beşeri Coğrafyayı tanımlamış, çevre ve insan arasındaki ilişkileri incelemiştir. 

Eratosthenes
Yunan matematikçi, coğrafyacı ve astronom. Coğrafya alanında yazmış olduğu Coğrafya adlı eseri coğrafyaya matematiksel bir temel getirmiştir. Yerin küresel olduğunu öne sürmüş, güneşin dünyadan uzaklığını da 92 milyon mil olarak hesaplamıştır. Gerçekte bu rakam 93 milyon yıldır. 


Grafik Sanatçıları ve Tasarımcıları ...

Grafik, görüntünün bir yüzey üzerinde temsil edilmesidir. Fotoğraflar, çizimler, diyagramlar, haritalar ve diğer resimler birer grafiktir. Grafikler genelde yazı, illüstrasyon ve renkten oluşur. Kelimenin öz Türkçesi "Çizge"dir. Ancak pek fazla kullanılmamaktadır. 

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesidir. Baskı, ekran, hareketli film, animasyon, iç mimari, ambalaj tasarımı gibi birçok ortamda uygulanabilir. Grafik tasarımında ve grafik sanatlarda, görsel sanatların temel ilkeleri olan hizalama, denge, karşıtlık, vurgulama, hareket, görüntü, oran, yakınlık, tekrarlama, ritm ve birlik geçerlidir. Grafiker ile Grafik Tasarımcı aynı manaya gelmektedir.

Okullar; Bauhaus - Ulm - Basel - IIT - Yale - MSÜ
Grafik Sanatçıları ve Tasarımcıları;
İhap Hulusi Görey, (İlk Türk Grafik Tasarımcısıdır.)
Erkal Yavi (1942 Fotoğrafçı, grafiker)
Turgay Betil (1940 Çorum),
Aliye Berger (1903 - 9 Ağustos1974) Gravür,
Erkan Polat,

Sadık Karamustafa,
Namık Bayık,
Mesut Manioğlu(Türk Grafik Sanatı'nın "Sessiz Dev Adam"ı üstad).
Mürşide İçmeli (D. 1930 İstanbul Türk özgünbaskı ve grafik sanatçısı),
Ergin İnan (1977 Yılın Genç Grafik Sanatçısı Ödülü),
Yurdaer Altıntaş ,
Fatih Mika,
Jan Tschichold
Herbert Bayer
László Moholy-Nagy
El Lissitzky
Max Bill

Armin Hoffman

Emil Ruder

Johannes Itten

Wolfgang Weingart

Edward Johnston

Eric Gill

Josef Müller-Brockmann
Josef Albers
Marcel Breuer
Paul Rand
Jegraphy
William Morris

Afiş sanatçıları...

Afiş, reklam ya da propaganda yapmak, bir oyun, sergi, ürün ve benzerlerinin duyurulmasında kullanılır. Aynı zamanda güzel sanatlarda bir daldır. Kısa ve çarpıcı bir metnin, sade ve resimle beraberliği afişin temel kavramıdır.

Manet, Gavarni, Daumier, Toulouse Lautrec gibi sanatçılar, afişin gelişmesine önemli katkılarda bulundular. Cheret, William Bradley, Beggarstaff kardeşler gibi isimler, kendi yöntem ve bakış açılarını geliştirdiler. Sovyetler Birliği'nde Ekim Devrimi'nin ardından El Lisitskiy gibi isimler, "soyut afiş" kavramını oluşturdular.Türk afiş sanatçıları;

İhap Hulusi Görey(İlk Türk afiş sanatçısı, 1925)
Mithat Özar,
Kenan Temizan
Mazhar Resmor
Tarık Uzmen
Faruk Morel
Vedat Sargın
Yurdaer Altıntaş
Sungu Çapan
Bülent Erkmen
Sait Maden
Mengü Ertel
Leyla Uçansu
Atilla Bayraktar

Elazığ ve Diyarbakır yörelerine özgü, çökelekle yapılan bir tür gözleme ,...


Patile,
Patila,
Patale,

Yiyeceklerin besin değerini inceleyen bilim dalı...

Diyetetik,

Beslenme ve Diyetetik bölümü;
Sağlığın korunması ve besinlerle ilgili hastalıkların iyileştirilmesi, toplumun beslenme durumunun ve beslenme sorunlarının saptanması ve değerlendirilmesi, beslenme sorunlarına çözüm bulan plan ve politikaların oluşturulması, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin geliştirilmesi, yiyecek-içecek hizmeti veren birimlerin yönetim ve organizasyonunun sağlanması ile ilgili bilimsel çalışmalardır. Ayrıca bu alanda çalışacak diyetisyenleri eğitmektir.

Tüysüz şeftali çeşidi...


Durakı,
Nektarin (İran eriği),
Nectarine,

Sabanla açılan çizgi...

Karık,
Abara,

Saban demirinin toprakta bıraktığı iz...


Çizi,
Akoz,
Abara,
Karık,

Afrika' da kullanılan ağaçtan yapılmış, silindir biçiminde bir el davulu...


Ngoma,

Afrika müziğine özgü, ağaçtan yapılma ve silindir biçiminde bir el davulu.

Düşünceden çok canlı duygulara ve aşka dayanan sanat yapıtı ...

Garami
(aşka dair, âşıkâne, lirik)

Judoda teknik olarak rakibinden zayıf olan tarafa verilen ad...

Uke,

Judo, jui-jutsi, karate gibi sporlarda vuruş, darbe anlamında sözcük...


Atemi, (Vücuda vuruş)
Saldırganın dengesini bozmak, onu şaşkınlığa uğratmak için yapılan vuruş.


Atemi ,saldırganın aikido tekniklerine karşı göstericeği doğal tepkileri, refleksi bertaraf etmek için son derece etkili ve önemlidir. Pek çok insanın, vücutlarının alışkın olmadıkları bir şekilde monipule edildiğini hissettiğinde yapacağı ilk şey; kol , bacak gibi uvuzlarını geri çekmek , vücudunun ağırlık merkezini aşağıya çekip tekniği yapan kişiden uzaklaşmak olacaktır. Ateminin uygulanması ile hasmın doğal savun masında bir fırsat penceresi açılma olasılığı oluşturur. Bu da aikido tekniğinin uygulanmasına imkan verir.

Ude-Ate (Kolla vuruş);

Kubişhi (Yumruk),
Suhuto (Elin keskin yanı),
Yubi (Parmak ucu),
Hiji (Dirsek),
Tunagakaro (Elin ayası),
Ashi-Ate (Ayakla vuruş);
Hiza (Diz),
Kakato (Topuk –taban),
Ashi-No-Ura (Ayak yüzü ile),
Ashi-No-Yuka (Ayak yanı ile),

Merdane...

Yuvak, Silindir,
Loğ taşı, Eskiden toprak damlarin topraklarini sikistirmakta kullanilirdi. bazi bölgelerde yuvak da denir. Toprak damları düzeltmek için kullanılan taş silindir.Sürülmüş tarlayı düzeltmekte kullanılan ağaç silindir.  Dam karlardan iyice temizlendikten sonra, sıra toprak zemini sıkıştırarak damın akmasını önlemeye gelirdi.  Bunun için loğ taşı ile dam loğlanırdı. Loğ, taştan yapılmış büyükçe bir silindirdi. Silindirin iki yanının tam ortasında birer delik vardı. Çok ağır olan bu loğ taşını, damın üzerinde yuvarlayarak gezdirip toprağı presleyebilmek için, yanlarındaki deliklere takılan özel çekme ağacı kullanılır, bu ağaca da kalın ip bağlanarak çekilirdi.  

Damın üzerinde boydan boya birkaç kez gidip gelinir, gevşek olan dam toprağı, bu şekilde sıkıştırılarak preslenirdi. Bu işlem yapılırken, bolca da saman serpmek gerekirdi. Saman, yaş toprağın loğa yapışmasını önlediği gibi, toprağın sertleşmesini de sağlardı. Daha sonra sıra saçakları presleme işine gelirdi. Bunun için de saçaklara bol saman serpilip “Köpüç” tahtası ile “pat pat” vurularak saçaklar köpüçlenir, bu şekilde işlem tamamlanır, damın akması da önlenmiş olurdu.

Hindu mitolojisinde Rama' nın karısı...


Sita,

Hint Okyanusunda bir ada...

Chagos - Cocos - Crozet,
Endonezya,
Komor - Komoro,

Madagaskar - Maldivler - Mauritius/Maritus(Kuğu adası)
Prens Edward,

Seyşeller - Sokotra - Srilanka,

Hititlerin Anadoluda yerleştikleri ilk kent, höyük tipi yerleşme ...


Arkeolojik Kazısı yapılan Hitit yerleşmeleri;

Adatepe,
Aslantepe-Malatya,
Acemhöyük,
Ahlatlıbel,
Alacahöyük-Arinna,
Bitik,

Eskiyapar-Alacahöyük' e 5 km.,

Gözlükule-Tarsus,
Hasanoğlan,
Hattuşa/Boğazköy,
Horoztepe,
İnandık-Hanhana,
Kalehisar,
Kalınkaya,
Karahöyük-Konya,
Karaoğlan,
Karatepe-Aslantaş,
Karayavşan,
Kargamış-Karkemis,
Kuşaklı-Sarissa,
Kültepe,
Kaniş(Kaneş)-Nesa(Naşe),
Kaniş, Karaev, Kültepe,
Mahmatlar,
Maşathöyük-Tapigga,
Meskene-Emar (Suriye)
Oymaağaç,
Pazarlı,
Ras Şamra-Ugarit (Suriye)

Sakçegözü,
Şapinuva-Ortaköy,
Tarsus-Tarsa,
Tel Atçana-Alalah (Telaçana)
Zincirli,

Hititler döneminde bir ağırlık ölçüsü birimi...

Parisu,
1 Parisu = 50 litre (tahıl) , (30 parisu = yaklaşık 37,5 kg)
1 Zapittani = 1 Maşrapa = 0, 5 Litre (Sıvı)
1 Şekel = 12,5 gram
1 Mina = 40 Şekel = 500 gram

Egede yapraklı dalları sebze olarak kullanılan otsu bir bitki ...

İğnelik Otu,
(Kavrularak yemeği yapılır. Sac böreği iç malzemesine katılır.)
Dönbaba,
Turna gagası,

Sardunyagillerden, tohumlarının ucunda turna gagasına benzer ince uzun bir uç bulunan, yaprakları güzel kokulu bir bitki, ıtır çiçeği (Geranium robertianum).
İğnelik Otlu Kabak (4 Kişilik);
Malzemeler: 1 demet iğnelik otu, 3 çorba kaşığı Zeytinyağı, 3 adet soğan, 1 adet havuç, 4 adet kabak, 3 adet domates, 3 diş sarımsak, 1 adet kesmeşeker, 2 bardak sıcak su.

Hazırlanışı: İğnelik otunu ayıklayıp yaprak kısımlarını ayırın. Hafifçe haşlayıp kenara alın. Zeytinyağını bir tencereye alıp soğanları kavurun. Üzerine kuşbaşı doğranmış havuçları ekleyip kavurun. 1-2 dk. sonra yarım ay şeklinde kesilmiş kabakları ve rendelenmiş domatesleri tencereye ekleyin. Şekeri ve iri doğranmış sarımsakları da ilave edin. Suyunu da ekleyip kabaklar yumuşayıncaya kadar pişirin. En son iğnelik otlarını da ekelyip biraz daha pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapın.

Amerika' da yaşayan ormanların en gürültücü tavuğa benzer kuşu ...


Çaçalaka (ortalis vetuia),

Kuzey ve orta amerika'da balta girmemiş ormanların en yaygın, en gürültücü ve en ufak bir tür ağaç tavuğu. Adını hep beraber koro halinde öterken çıkardıkları sesten alırlar. Sarı-turuncu renkli, siyah gagalı, ince uzun bacaklı, uzun kuyruklu, piliç büyüklüğünde bir kuştur. Çaçalaka' lar orman kıyısında veya akarsuları çevreleyen çalıların arasında yaşarlar.

Yurdumuzda kurulmuş köy enstitüleri ...

Köy Enstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılmış okullardır. Tamamen Türkiye'ye özgü olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde milli eğitim bakanı olan Hasan Ali Yücel bizzat yönetti.

2. Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 1945 yılında Sovyetler Birliği lideri Stalin'in Türkiye'den Kars, Artvin ve Ardahan'ı ve Boğazlarda askeri üs istemesi üzerine, Milli Şef de ABD'den askeri destek istemişti. Bu desteği vermeye hazır olduğunu belirten ABD, Truman Doktrini ile yardıma başlamıştı ama karşılığında Türkiye'de serbest seçimlere dayanan demokrasi düzeninin yerleştirilmesini ve Milli Şeflik, "5 yıllık kalkınma planları" ve "Köy Enstitüleri"leri gibi Sovyet taklidi uygulamaların kaldırılmasını talep etti.
1946 yılında hükümetin yaklaşan seçimleri yitirme kaygısıyla CHP içinden muhalif milletvekillerinin başını çektiği örgütlü muhalefetin kampanyasıyla, müfredatında ve yapılanmasında kuruluş amaçlarından uzaklaşan değişiklikler yapıldı. İlerleyen yıllarda da, daha önceleri sıkı sıkıya bağlı olduğu "iş için iş içinde eğitim" ilkesinden uzaklaştırıldı. Önceleri yaratıcılığın ön plana çıktığı eğitim anlayışının yerine giderek geleneksel, ezberci eğitimin yerleştiği öğretmen okullarına dönüştürülerek 1954' te kapatıldılar.

Akçadağ / Malatya
Akpınar-Ladik/ Samsun
Aksu / Antalya
Arifiye / Sakarya
Beşikdüzü / Trabzon
Cılavuz / Kars
Çifteler / Eskişehir
Dicle-Diclegani / Diyarbakır
Düziçi - Haruniye / Adana
Ernis-Erciş / Van
Gölköy / Kastamonu
Gönen / Isparta
Hasanoğlan / Ankara
İvriz / Konya
Kepirtepe / Kırklareli
Kızılçullu / İzmir
Ortaklar / Aydın
Pamukpınar / Sivas
Pazarören / Kayseri
Pulur / Erzurum
Savaştepe / Balıkesir

Rusya' da bir ırmak...

Peçora,

Rusya'nın Avrupa'daki topraklarının kuzeydoğusunda, çığırının büyük kısmı Komi Cumhuriyeti'nde kalan ırmak. Orta Urallar'da, Perm, bölgesinde doğar, genellikle kuzey yönünde akarak Barents Denizi’ndeki Peçora Körfezi’ne dökülür. Havzasında kömür yatakları vardır. Uzunluğu 1.780 km’dir.

Siirt yöresine özgü yemekler ve tatlılar ...

Büryan,
(Perive) 
Büryan Kebabı, 
Kuzu etinden yapılır.
Yahni, 
(Zengerani), 
İçli köfte hamurundan nohut ile hazırlanan ekşili bir yemek.
Pirtike, Nohutlu, sumaklı ıspanak çorbası.
Bumbar dolması, (Mumbar dolması),
Ginef, Cokat, Cokard.


Zimbilok.
Perde pilavı, 
Severbasal-Şorbit Basal (Taze soğan çorbası) . 
Şorbit Zehtar (Yabani Kekikli bulgur çorbası) . 
Şişe Şirten (Ayranlı Yarma).
Kitel, İnce bulgurdan yapılan Siirt köftesi.
Kiftel Leben, Yoğurtlu köfte. 
Kitel Fum, Et, Bulgur ve Sarımsakla hazırlanan köfte. 
Ir, Kıyma ve bulgurla yapılan yemek. 
Bellog, Siirt' in Mercimekli köftesi.   
Aside, Un, yağ ile yapılan bir tatlı.   
İmçerket, Un,yumurta, yoğurtla yapılan bir tatlı.   
Rayoşu Meketip, Un, yumurta,pekmez ile yapılan tatlı   
Varak,
Keek, Hamur, yufka, pekmez ile yapılan bir tatlı.   
Enip, Üzüm şırasının kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı.

Siirt yöresine özgü bir tür bumbar dolması...

Ginef, 
Zimbilok,
Cokat,
Cokard,
Cokad,
Ginef,
Zimbilok,
Siirt yöresine özgü bir tür bumbar dolması.
Siirt yöresinde bahar eğlencelerinin baş yemeği olan bumbar dolması.

III.Selim' in bulduğu bir makam...

Arazbarbuselik,
Evcara,
Nevakürdi ,
Suzidilara,
Şevkefza,
Şevk-u tarab,

III. Selim, 

(1761 - 1808), 
28. Osmanlı padişahı.

III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası III. Mustafa'nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası 1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için amcası I. Abdülhamit tahta çıktı. I. Abdülhamit 7 Nisan 1789 yılında ölünce, III. Selim Avrupa'yı temelinden sarsacak olan Fransız Devriminin eşiğinde tahta çıktı.

III. Selim tahta çıktığında Osmanlı Devleti hem Avusturya hem de Rusya'yla savaş halindeydi. 1793 yılında Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. 1807 yılında Nizam-ı Cedid ordusunun kaldırılmasını isteyen yeniçeriler Kabakçı Mustafa'nın önderliği altında ayaklandılar. 


III. Selim Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtmak ve 29 Mayıs 1807 tarihinde de tahttan çekilmek zorunda kaldı. III. Selim'in yerine geçen amca oğlu IV. Mustafa padişah oldu.
IV. Mustafa'nın emriyle III. Selim, 28 Temmuz 1808 tarihinde boğdurularak öldürüldü.

III. Selim şiir ve müziğe çok meraklıydı. İlhami mahlasıyla birçok şiirler yazdı ve çok sayıda şarkı besteledi. 


Klasik Türk Müziğindeki Suzidilara, Evcara, Şevkefza, Şşevk-u Tarab, Arazbarbuselik ve Nevakürdi makamları III. Selim'in buluşlarıdır. 

Dini müzik olarak ayin, durak, nat, ilahi formunda, din dışı müzik olarak  beste, semai, şarkı, köçekçe, peşrev, saz semaisi formunda 64 civarında eser bestelemiş.

"Kaptırma" da denilen kollu testere...Sığaça,
Sığaço,

Yapısına girdiği sözcüğe "uzak" anlamı katan yabancı önek...

Tele,

Bir yapının giriş bölümü...

Antre,(entry)

Türk yazın tarihçisi, edebiyatçı, yazar, eğitmen ve çevirmen.

Mustafa Nihat Özön,
(1896 İstanbul - 1980 İstanbul)
Dilci ve sinema tarihçisi Nijat Özön'ün babasıdır. 
Dergiler; Dergah (1921) ve Kalem (1938)


Eserleri;
 • İlköğretim Okulları İçin Çağdaş Türkçe Sözlük,,
 • Küçük Osmanlıca-Türkçe Sözlük,
 • Namık Kemal ve İbret Gazetesi,
 • Osmanlıca Türkçe Sözlük, Büyük Osmanlıca Sözlük
 • Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi,
 • Türkçe Cep Sözlüğü,
 • Türkçe Yabancı Kelimeler Sözlüğü,
 • Türkçe'de Roman,
 • Edebiyat ve Tenkid Sözlüğü Mustafa Nihat Özön, 1954,
 • Resimli Türk Dili Sözlüğü Mustafa Nihat Özön, 1967
 • Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi
Çevirileri;
 • Hayim ile Artem Maksim Gorki,
 • Küçük Rok Guy de Maupassant,
 • Netoçka Nezvanova Dostoyevski,
 • Serseriler Maksim Gorki
 • Sıkıntı Maksim Gorki,
 • Stepte (Serseriler Hayatı Hikayeleri) Maksim Gorki,
 • Şimal Göçebeleri James Oliver Curwood

"Göbelek" de denilen, yenebilir bir mantar cinsi...


Göbelek, 
Göbek (mantar),
Çintar,
Çıntar,
Körek mantarı,
Etçik, (etçe de deniyor),
Kuzu göbeği

Kavurması, közlemesi ve pilavı yapılır.

Kağnı tekerleğine verilen ad...


Apsut,

Kağnılar teker, kağnı evi ve boyunduruk olarak üç parçadan meydana gelir. Tekerlekler ay biçimi iki tahta ile bunların arasında bir göbekten ibarettir. Tekerin çevresine bir cm kalınlığında iki üç cm genişliğinde demir çember (ketez) kızdırılarak geçirilir. Böylece tahta tekerleğin kısa zamanda parçalanıp elden çıkması önlenmiş olurdu. Tekerlekleri birleştiren dingil üzerine oklar, bu okların üzerine de kağnı evi tabir edilen kısım oturtulurdu. Boyunduruk ise hayvana kayışlarla bağlanan kısımdır.

Kağnıyı idare eden kimse ayakta veya oturarak elindeki iki metre boyundaki meses veya üvendere adı verilen ucu nodullu (sivri demir) değnekle öküzleri yönlendirir.

Sahip olma, kazanma...

Edinim,
Kazanç,
İktisap,
Kazanma,

Alaca, iki renkli...

Yanal,
Abraş,

Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü...


Direy, (İng. fauna),
Fauna,
Osmanlıca mecmuai hayvanat .
Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü, fauna.

Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamıdır. Bakteriler gibi tek hücreli hayvan grupları genellikle flora içinde değerlendirilir.

Genellikle dağlarda meydana gelen bir aşınma toprağı...

Ranker,

Rank(Toprak)Ham toprak ( sierozem ), milli ve kilce zengin materyaller üzerinde, nemli bölgelerin Ranker toprakları, erozyona uğramış topraklar, kolluvial topraklar, çimli ( çayır toprakları v.s)

Türkiye' de Toprak Sınıflaması;
 1. Zonal Topraklar
 2. İntrazonal topraklar
 3. Azonal topraklar

İslam hukukunda, kadının nikah ile kocasından hak ettiği mal...

Mihr,

Nikâh sırasında erkeğin karısına verdiği veya vermeyi kabul ettiği mal veye para.

Alkol, su, şeker ve yeşil anason esansının karıştırılmasıyla elde edilen likör...


Anizet (Anisette),

Fas' ta işlenen yumuşak bir cins keçi derisi. ..


Maroken (işlenmiş keçi derisi),

Yeryüzündeki bazı yanardağlar...

Bulusan (Filipinler)
Etna
(Sicilya, İtalya)
Hekla (İzlanda)
Kilauea (Hawaii, ABD)
Krakatoa (Rakata, Endonezya)
Mauna Loa (Havai, ABD)
Mauna Kea (Havai, ABD)
Mount Baker (Washington, ABD)
Erebus Dağı (Ross Adası, Antarktika)
Mount Hood (Oregon, ABD)
Mount Fuji (Honshu, Japonya)
Mount Rainier (Washington, ABD)
Mount Shasta (California, ABD)
St. Helens Dağı (Washington, ABD)
Novarupta (Alaska, ABD)
Popocatépetl (Meksiko, Meksika)
Surtsey (Surtsey adası, İzlanda)
Santorini (Santorini adası, Yunanistan)
Tambora (Sumbawa, Endonezya)
Teide (Tenerif, Kanarya Adaları, İspanya)
Tungurahua (Ekvador)
Vezüv (Napoli Koyu, İtalya)
Llaima (Şili)
Pelée (Martinik)

Türkiye' de bir çok yapıtıyla tanınmış İtalyan Heykeltıraş ...


Prof. Pietro Canonica,

İtalyan heykeltıraş Prof.Pietro Canonica, katıldığı bir yarışma sonucu Ankara’ya gelerek Atatürk’ün huzuruna çıkmış ve bir büstünü yaparak Atatürk’ün beğenisini ve dostluğunu kazanmıştır. Ankara’daki ilk eseri; eski Namazgah Tepesi üzerinde Arif Hikmet Koyunlu tarafından yapılan Etnoğrafya Müzesi önünde bulunmaktadır. Tunçtan yapılmış olan"Atatürk Anıtı", Atatürk’ü sırtında pelerini ile at üzerinde gösteren bronz heykel 4 Kasım 1927 de yapılmıştır.

Atatürk Bulvarı üzerinde Zafer Meydanındaki Atatürk’ü askeri giysi ile ve ayakta gösteren “Zafer Anıtı” da Canonica tarafından l927 yılında tunçtan yapmıştır. Atatürk burada asker üniforması içerisinde ayakta ve kılıcına dayanmış olarak görülmektedir. Heykelin kaidesinde zafer çelenkleri bulunmaktadır.

Canonica daha sonra İstanbul Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nı tasarladı. Anıt 9 Ağustos 1928 günü açıldı. Canonica’nın Türkiye’deki son eseri İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki atlı Atatürk Heykeli’dir. Heykelin açılışı 28 Temmuz 1932’de yapılmıştır.

Japonya'nın Hokkaido Adası'nda etkin bir yanardağ...


Usu,
Usu Dağı,
Japonca Usuzan, (737 m.)
Japonya'nın ikinci büyük adası Hokkaido'da beş yanardağ aktif olmak üzere 63 tane yanardağ bulunuyor.  Hokkaido adasının en büyük şehri Sapporo'dur. Japonya'daki en aktif yanardağlardan biridir. Usu yanardağı Toya Gölü yakınındadır. Toyo bir kaplıca tatil beldesidir. Usu yanardağı 1910, 1944, 1977 ve 2000 yıllarında olmak üzere faaliyet göstermiştir.Adadaki aktif yanardağlar;
Asama Dağı, 
Fuji Dağı, 
Haku Dağı, 
Nishinoshima (Ogasawara), 
Ontake Dağı, 
Sakurajima 
Usu, (Unzen Dağı).

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ