Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü...

Fauna,
İngilizce: fauna,
Fransızca: faune 
Direy, 
Eskiden Osmanlı döneminde; mecmuai hayvanat.
Belli bir bölgede yaşayan hayvanların tümü, fauna.

Yeryüzünde ekolojik olarak sınırlanabilir bir yaşam alanında bulunan hayvan türlerinin tamamıdır. Bakteriler gibi tek hücreli hayvan grupları genellikle flora içinde değerlendirilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ