Fas' ta işlenen yumuşak bir cins keçi derisi. ..

Maroken,
Fransızca maroquin,
İşlenmiş keçi derisi,

Fas' ta işlenen yumuşak bir tür keçi derisi.
Üzerine benekler basılarak marokene benzetilen koyun derisi.
Bu deriden yapılmış veya bu deriyle kaplanmış.
Marokenden yapılmış veya marokenle kaplanmış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ