Çin tarihindeki çağları örnek alan ve 645' te başlayan Japon çağlarının genel adı...

Nengo,
Zaman içinde Japonya' da zaman ölçümü maksadıyla farklı sistemler kullanılmıştır. Bu en eskisi Çin' den alınmış 60 yıllık sistemdir. Belli bir yıl her biri iki sembol takımından oluşan ve adına gövdeler denen Jikkan, diğeri de 12 daldan oluşan ve adına gövdeler denen Jikkan, diğeri de 12 daldan oluşan Junishidir.  645 yılında Çin' den bu kez çağ isimleri sistemi demek olan negro alınmıştır. Çağlar bir imparatorun tahttan inmesi ya da tahta çıkmasından bağımsız olarak adlandırılabilirler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ