Şövalye Adası

Mekri(uzak şehir)-Fethiye
Meğri,

Cengiz Han' ın oğulları...


Cengiz Han'ın imparatoriçesi ve ilk karısı Börte' den 4 çocuğu oldu;


Cuci-Cüci-Cudi, (d. 1185 - 1227)-Avcıbaşı.
Çağatay ( ? - 1242)-Örf ve hukuk uygulayıcısı.
Tuluy-Tulu, (d. 1190 - ö. 1232)-Savaş Bakanı .

Ögeday (? - 1241), Cengiz Han' ın yerine Kağan oldu.

Cehennem taşı ...Gümüş nitrat Bu özelliğinden dolayı siğil tedavisinde sıkça kullanılır. Ayrıca Deriyi kararttığından cehennem taşı ismini almıştır.

Gümüş nitrat,
Cehennem taşı.
AgNO₃.
Silver nitrate,

Gümüş nitrat inorganik bir bileşik olup en önemli gümüş tuzudur. Renksizdir. Ağır kristallarden oluşturur. Deri ve organik maddeleri karartma işleminde kullanılır. Bu nedenle de Cehennem taşı denmektedir. Ayrıca, Tıpta antibakteriyel özelliği olduğundan, dağlamak operasyonunda kullanılır.

Cehennemin Katları,

1- Haviye (Esfeli Safilin),
En alt katında, münafıklar vardır.

2-Cahim (Cahiym),
Alttan ikinci katı, Müşriklere tahsis edilmiştir.

3-Sekar (Sakar),
Üçüncü katına, Putperestler (sabiiler) girecektir.

4-Leza,
Dördüncü katı, Lanetlenmiş İblis ve ona tabi olan ateşperestler için ayrılmıştır.

5-Hutame,
Beşinci katı, Yahudiler için hazırlanmıştır.Cehennemin Gayya kuyusu bulunduğu kat.

6-Sa'ir (Seir),
Altıncı katında, Hıristiyanlar vardır.

7-Cehennem,
En son, yedinci kat, Rasulullah' ın ümmeti, Müslümanlara ayrılmış olan bölümdür.

Hitit Tanrıları...

Hitit Tanrıları;
Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hattili Tanrılar;
Fırtına Tanrısı ve Güneş Tanrıçası-Arinna
Güneş Tanrıçası: Taru ve Wuruşema 
(Hitit pantheonun baş tanrı çifti)
Oğulları: 
Telipinu (tarımla uğraşan, tahılların büyümesini sağlayan ve bereketliliği temsil eden tanrı) ve karısı Hatepinu,
Nerik kentinin Fırtına Tanrısı ve Zippalanda kentinin Fırtına Tanrısı Kızları: Mezulla
Torunları: Zintuhi

Yeraltı Tanrıları: Lelwani, İşduştaya,
Papaya Savaş ve Salgın Hastalıklar ile Veba Tanrısı: Şulinkatte
Savaş Tanrısı: Wurunkatte
Büyü ile ilgili tanrıça: Katahzipuri

Hurrili Tanrılar;
Fırtına Tanrısı & Güneş Tanrıçası: Tešup & Hepat
Oğlu: Šarruma Çift cinsiyetli tanrıça: Šaušga

Hitit Tanrıları;
Işık Tanrısı: Siu 
Tahıl ve Hububat Tanrısı: Halki
At üzerindeki Tanrı: Pirwa
Tanrılaştırılmış Gün: Šiwat
Tanrılaştırılmış Gece: İspant

Hitit Tanrıçası;
Hattilerde Vuruşemu,
Hurrilerde Hepat,
Hititlerde Arinna'nın güneş tanrıçası, geç Hititlerde Kupaba olarak da geçmiştir. 
(Kybele de büyük olasılıkla aynı inancın devamıdır. )

Hititlerin akıl ve bilgelik Tanrısı-Aya,
Bereket tanrısı olanTelepino, Telepinu,
Baş tanrı, fırtına tanrısı Teşup

Hint Tanrıları;
İndra, Mitra, Varuna, Nasatya, Luwi.

Kanto sanatçısı...

Kınar Sıvacıyan,
Nurhan Damcıoğlu,
Peruz Terzekyan,
Deniz Kızı Eftalya,
Şamran Hanım (Kelelciyan)
Aysun Işık,(Ankine),

Dünya işlerini hoş gören, kalender kimse,..

Rint,

Güzellik ve olgunluğuyla akranlarından üstün olan kadın,


Beria,

Japonya ve Çin' de yetişen lezzetli, şifalı bir mantar cinsi...

Şitake(Lentinula edodes),

Reişi-Reishi (Ölümsüzlük mantarı)-Ganoderma,

Tropikal Amerika’da yaşayan gece kelebeği cinsi ...


Erebus,
Kelebek, böceklerin, pul kanatlılar veya kelebekler (Lepidoptera) takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir. 
Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli pullarla örtülüdür. Pullar, uçları yassılaşarak genişlemiş kıllardır. Ufak sarsıntılarda koparlar. 

İki çift olan kanatlarının büyüklüğü türlere göre değişir. 

Emici tipteki ağız parçaları hortum şeklindedir. Kullanılmadığı zamanlar bu hortum başın alt tarafında helezon biçiminde kıvrılır. 

Balözü emerler. Çiçeklerin balözünün tadını ayaklarıyla alırlar. Tat alma cisimcikleri ayaklarına yerleşmiştir. Ayaklarıyla çiçeğin suyunu kontrol ederler. Beğendikleri takdirde kıvrılı duran hortumlarını uzatarak emerler.

Gece kelebeklerinin işitme ve koku alma duyuları da çok hassastır. Bazı türlerin erkekleri, 5 km uzaktaki dişinin kokusunu alabilirler. Gündüz kelebeklerinin duyargaları (anten) çıplak olduğundan bu hassaslıktan mahrumdurlar.

Bazı kelebekler zehirlidir. Bunlar çok yavaş uçar ve göz kamaştırıcı parlak renklere sahiptir. Bu renkler düşmalarına karşı bir ikaz işaretidir. Böcekçil hayvanlar bunları yemekten çekinirler. Bazı kelebekler de, sahte kafa işaretleri, kanatlarındaki göz işaretleriyle ve antene benzeyen kuyruk uzantılarıyla düşmanlarını şaşırtarak kendilerini korurlar. Bu işaretlere aldanan avcı hayvanlar, kelebeklerin öldürücü olmayan kısmına saldırır. Yırtık kanatlı bir kelebek hayatını sürdürebilir. Birçokları da kondukları yerlerde tamamen kamufle olabilirler. Kuru yaprak görünümündeki bazı kelebekleri kondukları yerden ayırdedebilmek çok zordur.Ayrıca çiçekteki bizim çıplak gözle göremediğimiz bir ışık vardır.Bu ışık sayesinde kelebekler çiçeği görür.

Tropikal bölgelerde yetişen ve yapraklarından değerli bir tekstil elyafı elde edilen bitki.

Sisal

Sisal keneviri,
Manila keneviri (abaka),

Tropikal bölgelerde yetişen ve nişastaca zengin yumru kökleri yiyecek olarak kullanılan bitki...


Yam,

Tropik bölgelerde yetişen,bazı erguvangillerden çıkarılan ve cila yapımında kullanılan bir çeşit reçine.

Kopal

Tropikal Afrika' da yetişen bir ağaç ...

Abale- Odunu dekorasyon işlerinde kullanılan ağaç,
Ako- Odunu dekorasyon işlerinde kullanılan ağaç,
Avura- Odunu dekorasyon işlerinde kullanılan ağaç,
Azobe-Çok sert ve dayanıklı odun olan bir ağaç,

Ba-Ohi,
Bete-Odunu doğramacılıkta kullanılan bir ağaç,
Ekabe-Odunu doğramacılıkta, marangozlukta kullanılan ağaç,
Eyong-Odunu mobilyacılıkta kullanılan bir ağaç,
Framire-Yumuşak odunu doğramacılıkta kullanılan değerli bir ağaç
İdeva-Odunu ince marangozlukta kullanılan bir ağaç,
İroko-Odunu gemi inşaatında kullanılan büyük bir ağaç,
Lati, Limba, Limbali-Odunu doğramacılıkta kullanılan ağaç,
Makore-Odunu marangozlukta ve kaplamacılıkta kullanılan çok büyük ağaç,
Maobi- Afrika maunu,
Niangon- Odunu dekorasyon işlerinde kullanılan ağaç,
Oboto- Odunu marangozlukta kullanılan bir ağaç,
Okan- Odunu dekorasyon işlerinde kullanılan ağaç,
Olon-Yumuşak odunu doğramacılıkta kullanılan değerli bir ağaç,
Onzabili- Odunu dekorasyon işlerinde kullanılan ağaç,

Ozigo- (Gabon) daha çok kaba dokulu, yarı sert ve yarı ağır, gri-pembe bir odun veren ağaç,

Sapelli-Fildişi kıyısında Abudikro adı verilen çok büyük bir ağaç,
Venge-Açık damarlı, siyahımsı esmere dönüşen esmer renkte, daha çok kaba dokulu, sert ve ağır bir odun veren ağaç,
Vera-Odunu doğramacılıkta kullanılan ağaç,
Zapatero- Odunu dekorasyon işlerinde kullanılan ağaç,

Rüşvet Alma... .

İrtikap,
İrtikab 

Arapça, ارتکاب ,
Suç işleme.
Algı,
Rüşvet yemek,
Rüşvet almak,
Yedirmelik,
İrtişa,
Yiyicilik,Rüşvet, Arapça, رشوة
Rashua,
Arapça rişvet,
İng. bribe,

Bir işin yasa dışı olarak daha kolay ve çabuk yapılması için o işte görevli kişiye sağlanan aynî veya parasal çıkar.
Kanunen bir iş gördürmek gayesi ile vazifeli olan kimseye, gayr-i meşru olarak verilen para vesair menfaat ve fayda.


Osmanlı devletinin özellikle Kanuniden sonrasında rüşvet batağına nasıl saplandığını Fuzuli, Şikayetname isimli eserinde şu dizelerle dile getirmiştir:
Selam verdim, rüşvet değildir diye almadılar. Hüküm gösterdim, faydasızdır diye iltifat etmediler

Eskiden Kuzey Afrika' daki dervişlere verilen ad...

Marabut,
Murabıt,
Savaşcı,
Derviş,

Kuzey Afrika'da dervişlere verilen ad, murabıt.

Zenci Afrika' sında, Kongo' da eskiden para yerine kullanılan yumuşakça kabuğu ...

Zimbu,
Kauri,

Kışın, sisli havalarda, ağaç dallarını, toprak çıkıntılarını vb. yerleri kaplayan buz tabakası.

Kırç

Sivas' ın Divriği ilçesinde, Mengücükler döneminde yapılmış tarihi bir köprü...


Mirçinge (Murçinge) köprüsü,
Handere,
Sivas' ın Divriği ilçesinde, Handere Köyü'ndedir.

Baştene, Osmanlılar döneminde Bosna' daki Hıristiyanlar arasında babadan oğula miras kalan büyük çiftliklere verilen ad.

Baştene,
Osmanlılar döneminde Bosna' daki Hıristiyanlar arasında babadan oğula miras kalan büyük çiftliklere verilen ad.

İskitlerin kadın başbuğu...


Temir,

İskitler, M.Ö.7.yüzyılda Avrupa ile Asya' nın batı kesiminde, Tanrı Dağları ve Fergana Vadisi arasındaki bölgede yaşamış Sakalar diye de anılan Türk bir kavimdir.

Türk sabir devletinin, VI.yüzyılda yaşamış kadın başbuğu ...

Boarık Hatun
Tomris Hatun,
Büyük Hun İmparatorluğu'na bağlı olan Sibirlerin (Sabarlar) ana yurtları, Tanrı dağlarının batısı ile İli nehri arasındaki bölgeydi. Sibir (Sabar) adı, "sapan, yol değiştiren, serbest, başıboş dolaşan" anlamlarına gelmektedir. Hükümdarları Balak idaresinde önemli başarılar kazandı. Bizans'a karşı Sasanilerle anlaştılar. 516 yılında Kafkasları aşarak Anadolu'ya giren Sibirler, Kayseri, Ankara ve Konya dolaylarına kadar ilerlediler.Balak Han' dan sonra yerine eşi Boarık Hatun geçti. Savaşçılığı ve idareciliği ile ün yapan Boarık Hatun, 100 bin kişilik Sibir ordusuna komuta ediyordu. Sibirler, bazen Bizans, bazen de Sasanilerin tarafını tutarak girdikleri savaşlar sebebiyle giderek eski güçlerini kaybettiler.

Dünyanın ilk kadın ve Türk hükümdarı Tomris (Türkçe karşılığıyla demir anlamına gelir) Hatun M.Ö. VI.yüzyılda yaşamış Saka kraliçesidir.

Avustralya' ya özgü lifleri ağ ve sepet yapında kullanılan bir ağaç...


Kurrajong,

Zambakgillerin hosta cinsinden bir süs bitkisi


Ovata,
Ovata-Capparisü,

Zambakgillerin hosta cinsinden bir süs bitkisi.

Avustralya' da yaşayan, kargaya benzer bir kuş

Kurravong,

Hayvanın nallarının çivilerini değiştirme işlemi ...


Kayar,
Nalbant,
Takav,

Binek hayvanlarına bağlı bir sanattır.

Kullanılan malzemeler:
Nal, mıh, çekiç, kerpeten, satraç veya sunturaç (tırnak kesme aleti) dörpü, eğri, (kırılan mıhı çıkarmaya yarar), nal makası, zımba, yavaşı (hısan) hay­vanların burnunu sıkan alet.

Nalın tırnağa takıldığı çivilere mıh denir ve özelliği dövmedir.

Nalbantlar kapama nal tabir edilen bütün nal kullanırlar. Nal, atın ayağının bir kayışla arkaya doğru kaldırılmasıyla takılır. Nallar hayvanın ayağına toynağına (ölü tırnak kısmına) “nal tokmağı” denen tahta tokmaklar ya da “nallama” adı verilen özel çekiçlerle çakılırdı. Nalbantlar nal çakmanın yanı sıra toynak bakımını da yapar ve toynak hastalıklarını tedavi ederdi. Nalın ne hikmeti olduğu bilinmez ama bazı ev sahipleri evin giriş kapısının üstüne, uğur getirmesi için nal çakarlar.

Artvin ilinde bir kaplıca...

Mikelet,
Şavşat ilçesindedir.

Otingo-Borçka,
Zeytinlik-Merkez,
Ilıca-Şavşat,
Ciskara Madensuyu-Merkez,
Güngörmez suyu-Yusufeli,
Ballıca, Gülüca - Ardanuç

Doğu Anadolu' da bir göl

Aktaş (Hazapin),
Arin,
Balık,
Bulanık,
Çıldır,


Erçek,
Gölcük(Hazar),
Haçlı,
Nazik,


Nemrut Krater Gölleri,
Kuyucuk,
Van,

Güney Amerika' nın tropik bölgelerinde yetişen, armut büyüklüğünde ve lezzetli bir meyve...

Çerimoya
Cherimoya, Sursop (Annona muricata),
Anavatanı güney Amerika olan ve çabuk yetişerek 5-6 m. yüksekliğe erişen bir ağacın meyvesidir. Yaprakları büyük ve oval şekilde, uçları sivri, üzerleri parlak ve koyu yeşil, altları ise mat ve açık yeşildir. Çiçekleri açık yeşil renkte, büyük ve geniş yapraklıdır. Bu çiçeklerden oluşan meyveler 1-1,5 kg. ağırlığında, dış kabuklarının üzerleri yumuşak ve kısa kabarcıklar ile örtülü, açık yeşil renkte ve böbrek şeklindedir. Meyvenin eti beyaz, biraz lifli, çok sulu, güzel kokulu, ve bir az da ekşidir. Bu sebeple taze olarak tüketimden çok, dondurmalara ve soğuk şerbetlere koku vermek için kullanılır. Sursop ağaçları, meyvelerinin içindeki siyah kabuklu tohumlarından, fidan yetiştirmek ve bu fidanlara iyi cinslerden göz aşısı yapmak suretiyle üretilir. Bununla beraber yabani anona cinslerine aşı yapmak suretiyle de yetiştirilebilir. Her türlü topraklarda yetişebilen sursop ağacı, en çok yaş toprakları sever ve bu gibi topraklarda 9 X 9 m. aralıkla dikildiği takdirde bir sene sonra çiçek açmağa başlayarak bütün sene meyve verir.  

Çerimoya, A, B1, B2, B3, B6, C, Kalsiyum, Demir, Protein ve Fosfor gibi çeşitli vitamin ve mineralleri bünyesinde bulunduran bir meyvedir. İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde idrar yoları, solunum yolları enfeksiyonlarında vücudun direncini arttırıcı özelliği vardır. İhtiva ettiği B2 vitamini ile Migren türü baş ağrılarının önlenmesinde etkilidir. Ayrıca iştahı arttırır, hazmı kolaylaştırır.

Temelde Annona ve Rollinia olmak üzere iki ayrı çeşidi bulunmaktadır. Bununla birlikte Asimina, Duguetia, Custrad apple (anona reticulata), Bullock's Heart (anona squamosa) ve (anona cherimolia), Fusaea ve Porcelia da bu meyvenin en çok bilinen türlerindendir.

Bektaşi inancını dile getirdiği şiirleriyle tanınan halk ozanı, (XVI.yüzyıl)

Yemini
Fazıl oğlu Mehmet Yemini
Faziletname (Erdem kitabı)

Alevi - Bektaşi geleneğinde ''Yedi Ulular'' dan biri olarak bilinir;
Fuzuli - Hatayi - Virani - Pir Sultan - Nesimi - Kul Himmet - Yemini

Edipler, yazarlar

Üdeba

Eski Türk sazları

Telli Sazlar (mızraplılar) ;
Bağlama(Çöğür) , Balalayka, Çeng, Çeşte, Dombra, Dutar, Koçkarca, Komuz, Lavta, Rubab, Rübab, Santur, Şahrud, Tanbur, Tar, Ud, Yatugan(Çetigen)


Yaylı Sazlar;
Kabak Kemane, Rebab, Kılkopuz, Kemençe, Hegit, Kopuz, GizekÜflemeli Sazlar;
Okarina, ney, Çığırtma, Düdük, Kaval, Zurna, May, Dilsiz Kaval, Tütek, Sipsi, Nefir, Kaynana Zırıltısı, Zurna,
Vurmalı Sazlar;
Bendir, Darbuka, Davul, Fırfırı, Goşa Nağra, Kaşık, Kudüm, Zilli Def,

Manda sütünden yapılan bir Hint peyniri...

Surati,

Japon makarna türleri...


Soba,
Udon (En kalın),
Ramen,
Nudul - Noodle (ince),

ABD' nin eyaletleri


Amerika Birleşik Devletleri, ABD
United States of America, USA


Washington, DC (Başkent)
Alabama · Alaska · Arizona · Arkansas ·
Connecticut ·
Dakota (Kuzey ve Güney) · Delaware ·
Florida ·
Georgia ·
Hawaii ·
Idaho · Illinois · Indiana · Iowa ·
Kaliforniya · Kansas · Karolina (Kuzey ve Güney) · Kentucky · Kolorado ·
Louisiana ·
Maine · Maryland · Massachusetts · Michigan · Minnesota · Mississippi · Missouri · Montana · Nebraska · Nevada · New Hampshire · New Jersey · New Mexico ·
New York ·
Ohio · Oklahoma · Oregon ·
Pensilvanya ·
Rhode Island ·
Teksas · Tennessee ·
Utah ·
Vermont · Virjinya · Batı Virjinya ·
Washington · Wisconsin · Wyoming
Yeni Jersey ·

Yaşamın tatlı, herşeyin bol olduğu düş ülkesi...


Eldorado,
Altın Ülke (İspanyolca)

Kanın hemoglobinle renklenmiş kırmızı yuvarı...

Hemati,

Newton' ın kütle çekim yasasından yola çıkarak Güneş Sisteminin kararlılığını kanıtlamış ünlü Fransız Matematikçi ve Astronom...

Pierre-Simon 
(Marquis de) 
Laplace 
(1749-1827)
Fransız Matematikçi ve Gökbilimci

Kitap kapağı ve afiş çalışmalarının yanı sıra şiir çevirileriyle de tanınmış grafiker ve şairimiz.

Sait Maden (1931-....)
Eserleri;
Açıl, Ey Gizem,
Yol Yazıları,
Hiçlemeler,

Artvin' in Şavşat ilçesinde bir kaplıca ...

Ilıca,
Artvin' in Şavşat ilçesinde bir kaplıca.
Ilıca köyü Kaplıcası.
Artvin İli Şavşat ilçesinin 12 km batısındaki Ilıca köyündedir. 
Küçük bir otel ve lokantası vardır. 
Romatizma hastalıklarına iyi gelmektedir. 


Artvin Kaplıcaları;
Otingo Kaplıcası (Borçka),
Borçka ilçesinin 8 km doğusunda Balcı köyündedir. 

Zeytinlik Kaplıcası (Merkez),
İl merkezinin 5 km güneyinde Zeytinlik köyünde yer almaktadır. Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelmektedir.

Ciskara Maden Suyu (Merkez),
İl merkezine 20 km uzaklıktadır. Romatizma hastalıklarına iyi gelmektedir.

Çoraklı Köyü Maden suyu, Şavşat,
Çoraklı köyü Gündoğdu Mahallesi (Gorğiyet) sınırları içinde bulunan sıcak su kaplıcası ve maden suyu vardır. Çevre halkı tarafından romatizma, deri, cilt, böbrek hastalığı gibi bazı önemli hastalıklara faydalı olduğuna inanılmaktadır.

Mikelet Kaplıcaları, Şavşat, ilçenin Çoraklı köyündedir. Çoraklı İçmesi olarak da tanınır. Şifalı bir maden suyu kaynağıdır. Suyu; birçok hastalığın tedavisinde, hem banyo, hem de içme olarak kullanılmaktadır.

Meşeli Köyü kaplıcası, Şavşat,
Romatizma, siyatik, karaciğer, safra yolları hastalıklarına iyi geldiği beliirtilmektedir.

Güngörmez Suyu, Yusufeli;
Yusufeli ilçesi Güngörmez Dağları’nda bulunmaktadır. Akşam karanlığında suyunun akmaya başlaması ve gün açıldığında suyunun kesilmesi ilginç bir doğa olayıdır.

Rusya' da yaşayan ve "Votyaklar" da denilen bir halk ...


Udmurtlar,
Votyaklar,
Ar (Tatarca),

Manisa ilinin bir ilçesi...Manisa ili, Türkiye Cumhuriyetinin Ege Bölgesinde yer alan bir ildir. Manisa şehri Spil dağı ve Manisa ovası tarafından çevrilmiştir. Manisa'nın ilçeleri nüfus olarak birçok şehirden oldukça ileridir. 

İlçeleri; 

Ahmetli, Akhisar, Alaşehir - Filavya,
Demirci,

Gölmarmara, Gördes,
Kırkağaç, Kula, Köprübaşı,
Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma,
Turgutlu,


Bursa Mustafakemalpaşa, ilçesinin eski adı...


Kirmasti,

Bursa' nın kestel ilçesinde bir şelale.


Saitabat,
Güvercinlik

Midye, Salyangoz gibi hayvanların kireçten kabukları

Kavkı

Köstebek

Sokur,
Kösürge,
Talpa,
Yer sıçanı,
Kör Sıçan,
Yer kabarığı,
Tek göz,
Akur,
Köstü,
Körkösnü,
Moyku,

Antakya-İskenderun yolu üzerinde(27.km) ünlü bir kale


Bakras,

İspanya' da, tarih öncesi dönemlere ait duvar resimleriyle ünlü bir mağara


Altamira,

Önsöz, Giriş...

Dibace,
Mukaddime,
Prolog,
Öndeyiş

Mayasız hamurdan kaymakla yoğrularak sac üstünde pişirilen ekmek ...

Nezik,
Şırılta,
Mayasız hamurdan kaymakla yoğrularak sac üstünde pişirilen ekmek.

Anik, Mayası tutmamış hamur ...

Anik,
Mayası tutmamış hamur.
Erzurum yiresinde kullanılır.

Anik kelimesi Malatya yöresinde kız çocuklarını çağırmak için kullanılan bir hitap şeklidir.

Mayalı hamurdan yapılan ve sac üzerinde pişirilen bir tür yufka

Ebeleme

Boyutları çok büyük olan...


Anıtsal,
Görkemli,
Abidevi.
Alufeli.

Kuvvetli esen soğuk yel, Poyraz

Sazak

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ