Deniz kulağı

Lagün

Eski Yunanistan' da at yetiştirmekle ün kazanmış ovalık bir bölge...


Elis,
Eleia,

Donmuş Lav akıntılarıyla kaplı alan ...

Leçe,
Donmuş lav akıntılarıyla kaplı alan.

Hazırlık sınıf

İhsari

Yüksek devlet görevlillerinin yada elçilerin oturmalarına ayrılan konut

Residans

Fransa' da bir kent ...

Paris (Başkent)

Anet (Şatoları ile ünlü)
Bordeaux-Boulogne-Besançon
Cherbourg-Cannes-Dijon
La Pallice-Le Havre-Lens-Lille-Lyon
Marseille-Mullhouse-
Nantes-Nice-Nimes-Pau-Rennes-Rouen
Saint Nazaire-Saint Malo-Strazburg

Avusturya' lı bir şair

Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Yapıtları;
Genç bir şaire Mektuplar

Duino Ağıtları, Yeni Şiirler, Requiem, August Rodin
Saatler Kitabı, Yaşam ve Şarkılar, Günlük Yaprakları,

Marangozların dört köşe delik açmakta kullandıkları bir alet

Ecene

Eski Mısır Tanrıları - Antik Mısır Tanrıları

Mısır Tanrıları;
Amen-Amon-Ammon-Amun-Amoun(Teb'in bas tanrısı)
Anat-Savaşcıların ve silahların tanrıçası
Anubis(Anpu-Ano-Oobist)-Osiris'in oglu, Çakal başlıdır. Ölüler Tanrısı
Anuket-Elephantin yöresinde Khnum ve Sati'nin kızı.
Apis-Boga olarak çizilmistir.Aten,
Aton-Güneş Tanrısı
Bast (Bastet) - Kedi tanrıça
Edjo-Firavunun tacının bir parçasıdır.
Geb(Seb)-Yeşil ve siyah derili bir adam olarak çizildi.
Hathor(Het-Heru,Het-Hert)-Teb' de ölüm tanrısı.
Hermes-Tanrıların mesajcısı
Heru-Ra-Ha
Horus(Hor)-Behdet-Güneş tanrıçası, Şahin biçiminde betimlenen gökyüzü tanrısı
Isis(Auset)-En önemli tanrıça, Horus' un annesi.Ana tanrıça.
Khnum-Khons(Chons)
Maat-Adalet tanrıçası.
Min-Erkeklik ve üreme tanrısı
Month(Mentu,Men Thu)-Savas tanrisidir.
Mut (Auramooth)-Amen'in karisi, Khons'un annesi.
Nfertum
Neith(Net,Neit,Thoum-aesh-neith)-Çok eski bir savas tanriçasidir.
Nekhbet-Edjo'nun eşidir.

Nephthys(Nebt-het)-Hapi'nin koruyucusudur.
Nu-Tanrıların en eskisi.
Nut(Nuit)-Gökyüzü tanricasidir.
Osiris(Ausar)-Ölülerin koruyucusu ve yargılayıcısı.
Ptah-Memphis'te Dünya'yı yarattıgına inanılır.
Ra-Günes tanrisi ve "Yaratıcı" olarak bilinir.
Ra-Horakhty(Ra-Hoor-Khuit)

Sati-Khnum'un esi ve Anuket'in annesidir.
Seker-Isik tanrısı.
Sekhmet-Aslan tanrıça
Selkhet(Serket,Serqet) - Tutankhamon' un mezarındaki heykeli çok ünlüdür.
Set(Seth)
Shu-Rüzgarın ve atmosferin tanrısı.
Sobek-Sular Tanrısı
Tefnut-Bulutların tanrıçasıi, Ra'nın kızı.
Thoth-Ay tanrısı
Thoueris-Hippopotam tanrıça.

Judo ve karate selamı...

Rei,

Bir koyun girişinde ileri doğru uzanmış olan ve bir deniz kulağını denizden ayıran kıyı şeridi

Lido,
Kıyı dili,
Torluk,
Kıyı okları zamanla gelişerek deniz ile koyu birbirinden ayırır ve irili ufaklı göllerin oluşmasına yol açar. 

Bu göllere lagün veya kıyı set gölü adı verilir. Bir lagünü denizden ayıran kıyı dilidir. 

Lagüne deniz kulağı, kıyı gölü de denir.

Kıyı şeridine ise Cordon denir.

Yabancılardan aşırı derecede korkma yada nefret etme ...

Zenofobi,

Baştaki düzenli tempoya dönülmesi gerektiğini belirten müzik terimi

Atempo

Briç sözlüğü...

♣ Trefl-Sinek, C ile gösterilir. (Minör)
♦ Karo-Trefl renginin bir büyüğü, D ile gösterilir. (Minör)
♥ Kör-Kupa, Karo renginin bir büyüğü, H ile gösterilir. (Majör)
♠ Pik-Maça, Kör renginin bir büyüğü S ile gösterilir. (Majör)
   (Renklerin en güçlüsü pik'dir.)

Game (Zon-Manş-Oyun) - Bir veya birkaç kontrat oynamak suretiyle 100 veya daha fazla sayı toplamak. Oyunu Majörde 4, Minörde 5, Sanzatu da 3 seviyesinde oynanması.
4 Majör = 120 Sayı, 5 Minör=100 Sayı, 3 NT = 100 Sayı

Majör-Pik ve Kör renkleri. Her löve için 30 sayıdır.
Minör-Karo ve Trefl renkleri. Her löve için 20 sayıdır.

Löve-Kazanılan her el.
Oyun-Şilem, Grand şilem
Onör puanı-Kısaca HCP ile gösterilir. Elde bulunan As, Rua, Dam ve Valelere verilen değerler.

Uzunluk puanı-El değerlendirirken hesaplanan elimizdeki uzunluklara verilen puan. Renkte uzunluk varsa (4′ ten fazla kağıt) o uzunluk için eklenen puan.
Kısalık puanı-Ortağın söylediği renkte tutuş olduğu durumlarda herhangi bir renkte kısalık varsa (Şikan, Singleton veya Doubleton) o kısalık için eklenen puan.
Tutuş puanı-Ortağın söylediği renkte tutuş durumunda Onör Puanı+Kısalık Puanı = Tutuş Puanı
Toplam puan-Onör Puanı+Uzunluk Puanı = Toplam Puan
Plafon-Her roberde fazlaların ve cezaların yazıldığı bölüm
Sanzatu-Kozsuz oyun, NT,Bütün renklerden daha güçlüdür. 1.cisi 40 diğerleri 30 sayıdır.

Sekans
-Diziliş
Şikan(Chicane), Void-Herhangi bir renkten elde hiç bulunmaması
Singleton-Herhangi bir renkten elde sadece bir kart bulunması.
Doubleton-Herhangi bir renkten elde iki kart bulunması.

Deklarasyon-Kartları dağıtan kişinin yapacağı arttırma konuşması veya pas geçmesi ile başlar. Son yapılan konuşmadan sonraki üç oyuncunun üst üste pas demesi ile sona erer. Oynanacak olan kontratın seviyesini ve şeklinin belirlenmesi işlemidir.

Deklaran-Arttırma konuşmaları bittikten sonra kararlaştırılan kontratı oynayan kişi.
Dealer-Kartları dağıtan ve arttırma konuşmalarını başlatan kişi.
Dummy-Deklaranın ortağıdır. Atak edildikten sonra elindeki kartları, kozlar kendisine göre sağ başta olmak üzere, büyük kartlar kendisine,küçük kartlar deklaran’a doğru gelecek şekilde dizer. Yalnızca deklaranın direktifi ile, açtığı kartlardan verir. Kendi inisiyatifini kullanamaz oyuna karışamaz, fikir belirtemez

Atak
-Arttırma konuşmaları bittikten sonra oyun bölümüne geçilebilmesi için deklaranın solundaki oyuncunun herhangi bir kartını yüzü masaya açık gelecek şekilde oynaması.
Kapalı Atak-Atak kartının yere kapalı olarak konulması. Bundan sonra deklaranın işaret etmesi ile bu kartın yüzü çevrilir ve daha sonra da dummy kartlarını açar.

Fit (Tutuş)-Uyum. İki ortağın ellerinde aynı renkten en az 8 kart bulunması
Löve-4 oyuncunun da birer kart oynaması ile oluşan 4 kartlık guruba verilen ad
Book-Deklaran tarafından alınan ilk altı löveye verilen isim.
Limit konuşma-Oyunculardan birinin elinin durumunu özelliklede puanını dar sınırlar içinde ortağına söylemesi

Forsing-Oyunculardan birinin ortağının pas geçemeyeceği bir konuşma yapması
Non-Forsing-Oyunculardan birinin ortağının pas geçebileceği bir konuşma yapması.

Kontr-Bu oyun Batar iddiası.
Surkontr-Kontr' a rağmen çıkarız iddiası.

Perdan-Kayıp kağıt.
Partaj-Belli bir rengin rakiplerin elindeki eşit dağılımına verilen ad. (3-3)

Uvertür Puan-El açmak için gereken minimum puan(12 p).
Kup lövesi-Kozla çakarak kazanılan löve.
Ekspas-Atılan empasın tutmaması üzerine kozla çakmak.

Apel-Sinyal.
Defos-Kağıt yemek.
Yankı (Echo)-Çift sayıda kağıtla büyük-küçük oynamak.
Reverse-Ucuz rengin pahalı renkten önce konusulması.

Bien-Tam.
Endikasyon-Bütün renklerin eşit dağılımı.
Antre-Alıcı kağıt.
Sur table-Batarı olmayan.

Eski bir arap kabilesi...


Riyah
Ribah
Mudar

Hayvanları otlatmak


Otarmak
Otlatmak
Gütmek

Museviliği benimsemiş bir Türk boyu ...

Karaylar-Karaim
Hazarlar.

Benzenden türeyen ve boya sanayisinde kullanılan zehirli bir madde...


Anilin,

Primer bir araomatik amin, aminobenzen, amonyak molekülüne bir anil grubunun bağlanmasıyla oluşan, en basit birincil aromatik amin (C6H5NH2). Yağımsı, renksiz, zehirli bir sıvıdır. 183°C’ ta kaynar, -8°C’ ta katılaşır. Sudan biraz ağırdır. Zayıf bir bazdır. Teknikte, taşkömürü katranının damıtılmasıyla, nitrobenzenin hidrojenle indirgenmesiyle ya da klorbenzenin amonyakla tepkimesiyle elde edilir. Bazik özellikte olduğundan asitlerle tuz yapar; tuzları bazla tepkimeye sokulunca tekrar aniline dönüşür. Sentetik boya, kauçuk, patlayıcı madde ve reçine yapımında, ayrıca ilâç sanayiinde kullanılır. Örneğin, anilinden türeyen uliron, ateş düşürücüdür.


En son Marmara bölgesindeki bir köyde saptanan ölü bir Kuzeybatı Kafkasya dili...

Ubıh, Ubıhça,
Vıbıh,

Ufak ve yassı bir tatlı çörek, kurabiye

Kuki

Sıcak bölge ormanlarında yetişen bir tür sarmaşık

Liyan
Epifit

Kocaeli yöresine özgü yemekler ...


Çorbalar:
Tarhana, Umaç, Bulamaç, Düğün

Et Yemekleri:
Yahni, Kavurma, Keşkek, Çiğceli Kaburma, Hanibana (Kıymalı köfte)

Sebze Yemekleri:
Mantar Yemeği, Ebe Gümeci, Mancar Yemeği( Çiçekli Mancar )

Hamur İşleri:
Ev Makarnası, Gözleme, Cizleme (Akıtma), Mantar Böreği, ÇiğceliYumurta

Tatlılar:
Höşmerim ( Peynir Tatlısı), Kuru Helva, Nazlı (Otur Fatma Tatlısı), İrmik Helvası, Kübe Tatlısı

Tombil' de denilen ve yurdumuzun denizlerinde de yaşayan bir balık ...

Gobene
Uskumru orkinosu
Gobene palamutu

Maymun cinsi...

Ayay,
Ateles-Örümcek Maymun,
Babuin-Berberi,
Borneo Maymunu (Manfelarvatus),
Entel Maymun (Presbytis Entellus) Pakistan, Nepal, Hindistan ve Sri Lanka’da yaşar.
Gibon-Goril,
Kapuçin,
Langur (Güney Asya),
Macacus-Makak (Şebek),


Maki (Lemuo-Lemur)-Mandril-Marmoset,
Orangutan (Pongo pygmaeus)-Gorilden sonra en iri maymundur.
Rhesus (Macaca mulatta),
Sahu-Sai-Şempanze, Şakma (Güney Afrika),
Tamarin,
Uvakari (Güney Amerika)-Uakari,
Vari,

Eskiden Macar ve Fransız ordularında kullanılmış bir tür askeri başlık

Şako

Yahudi İspanyolcası...

Ladino-Yahudice,
Judió(Cudyo),
Jidió (Cidyo),
Musevilerin kullandığı, 15. yüzyıl İspanyolcasını temel alan ancak içinde İbranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve Portekizce kelimeler barındıran Latin kökenli bir Hint-Avrupa dili olan İspanyolcanın bir lehçesi.

Cennetkuşu' da denilen ve gösterişli çiçekleri olan bir süs bitkisi


Starliçe,

Strelitzia regina
Turna Gagası

Mozart' ın operası

İdomeneo
Saraydan Kız Kaçırma
Figoro' nın Düğünü
Titus' un Merhameti
Don Giovanni-Cosi Fan Tutte
Singspiel
Zaide

Almanya' bir kent...Ulm
Wiesbaden.

Berlin (Başkent)
Bochum-Brake

Hamburg
Kiel-Köln
Bautzen,

Dortmund-Dresden-Duisburg-Düsseldorf
Emden-Erfurt -Essen
Frankfurt
Hanover
Lineburg-Lünen
Magdeburg-Mainz-Münih
Potsdam-Rostock
Stuttgart.

Eski Türklerde bazı heykellere verilen ad...


Ağalmata

Eski Türklrde at, köpek, keçi, kedi gibi evcil hayvanların mumyalarına verilen ad.

Kip

Japon imparatorlarının tahtına verilen ad...


Takamikura,

Japon imparatorlarının öldükten sonra memurlarına verdiği unvan ve görev.

Zokvan

Argoda karşılıksız elde edilen çıkara verilen ad.

Haminto
Avanta
Anafor

Argoda akıllıca düşünmek...

Orostopolluk,

Denizli yöresinde asmanın körpe yapraklarına ve bunlarla yapılan yemeğe verilen ad...


Çaput Aşı,

Karaman ilinde bir mağara...

Manazan,
Gödet-Güldere,
İncesu,
Aşarini,

Cerit-Göksu gözleri
Hışlayık(Ayrancı)
Maraspoli-Maraspulla- Meraspolis (Ermenek)

Biyografi anlamında kullanılan eski bir sözcük

Siret

Hayvanların tanrılığı ve kutsallığı inancı, hayvanlara tapma.


Animalizm
Animalism

Hamam hizmetkarı


Kadın-Natır
Erkek-Tellak, Dellak

Taze ve olgun incir ...

Baladız,
Antalya yöresinde taze ve olgun incir'e Baladız denir.
Taze ve olgun incir;
Baladız.
Balamurt,
Balargın,
Balamırt,
Balaran,
Balarık,
Balarıt,

Baladız kelimesinin diğer anlamları;
Çalılar arasında yetişen, yakacak olarak kullanılan bir bitki. 
Ağaç, asma filizi, sürgün, fışkın, piç.

Endonezya' da yapılan geleneksel öküz yarışı


Karapan,

Endonezya' da tarihin en büyük püskürmesine (1883) sahne olan etkin bir yanardağ

Krakatoa
Krakatau

Eski dilde köylü...

Rustaki,

Eski dilde köy, çiftlik, karye...


Rusta,

"Kadıncıklar, Matruşka" gibi eserleriyle tanımış bir Oyun Yazarımız...

Tuncer Cücenoğlu,
Eserleri;
Boyacı,
Kadıncıklar,
Öğretmen,
Helikopter,
Neyzen
Çığ (Lawina),


Yeşil Gece,
Dosya
Kördöğüşü,
Çıkmaz Sokak,
Biga 1920,
Kumarbazlar
Yıldırım Kemal,
Matruşka,
Ziyaretçi
Şapka,
Kızılırmak,
Sabahattin Ali,
Tiyatrocular
Ah Bir Yoksul Olsam,
Che Guevara,
Mustafam Kemalim,

Bayramlarda konuklara ikram edilen kokulu çörek...

Nokul,
Mayalı hamurun içine ceviz, fındık, susam, üzüm konularak yapılan, şekerli ya da şekersiz bir çeşit çörek, lokum.

Malzemeler:
1 Yumurta,
1/2 Su bardağı yoğurt,
1/2 Su bardağı sıvıyağ,
1 Su bardağı su,
1/2 Paket kabartma tozu,
1 Çay kaşığı tuz,
Alabildiği kadar Un (benimkisi 4,5 su bardağı kadar aldı).
 
Oda ısısındaki tüm malzemeler yoğurularak yarım saat kadar oda ısısında dinlendirilir. Hamur 3-4 parçaya bölünerek elde edilen bezeler oklava yardımıyla açılır. Bir fırça yardımıyla tüm yüzey sıvıyağ ile yağlanır. Önce toz şeker serpiştirilir ardından ince ceviz ve kuru üzüm karışımı bolca hamurun her yanına dökülür.  Tüm hamur için yaklaşık 250 gr ceviz ve 250 gr kuru üzüm karışımı kullanılır. Hamur sarılarak elde edilen uzun rulo 3 parmak kalınlığında kesilip yağlı kağıt serilmiş yada yağlanmış fırın tepsisine bitişikçe dizilir. Nokulların üzerine yumurta sarısı sürülerek önceden ısıtılmış 180 derece fırına verilir. Nokul yüzeyleri kızarmaya başladığında fırın derecesi 150 dereceye düşürülerek bir süre da içlerinin de pişmesi için fırında tutulur. Nokullar sıcak sıcak başka bir fırın tepsisine aktarılıp üzerine elle su serpiştirilip üzeri kalın bir bezle kapatılıp demlenmeye bırakılır. Soğuması beklenir. Ağzı kapalı kablarda uzun süre saklanarak da servis yapılabilir.


Bayram yeri

Üşabe

Bağırsaktan yapılmış ameliyat ipliği.

Katgüt

Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan pürtüklerin adı

Tümür

Bağırsakları tutan karın iç zarı

Masarika-Yunanca

Boğa (Taurus) Takımyıldızının en parlak yıldızı


Aldebaran

Kolayca geçit vermeyen aşılması güç doğal engel

Pekent

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ