Söz yitimi...

Afazi,
İngilizce: aphasia,
Fransızca: aphasie
Söz yitimi.
Konuşma güçlüğü.
Eski dilde, Zıya-ı kelam, 
Konuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk.
Beyinde meydana gelen bir hasar sonucunda kişinin anlama, konuşma, dinleme yeteneklerinde değişik oranlarda ortaya çıkan kaybolma nedeniyle ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı halde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı.
Beyinde baş gösteren bir sakatlık yüzünden ya da duygusal nedenlerle konuşma gücünün bir parçasını ya da tümünü yitirme.

Beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isimdir. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ