Genellikle hamam vb. ıslak tabanlı yerlerde kullanılan, yüksek ökçeli, ağaçtan yapılmış bir tür ayak giysisi...

Nalın,
Nalin, Lalin, Lalın,
Takunya,
Arapça: naleyn.
Bazı ağızlarda; lalin, lalın olarak da geçer.
Islak yerlerde giyilen takunya çeşidi.
Ağaçtan yapılmış bir çeşit takunya, kapkap.

Hamam vb. zemini taş döşeli veya ıslak yerlerde giyilen, üstünde ayağı tutması için köseleden bir tasması bulunan, tahtadan tek parça halinde oyulmuş yüksekçe ayakkabı, takunya.
Genellikle hamam vb. ıslak tabanlı yerlerde kullanılan, yüksek ökçeli, üstü tasmalı, ağaçtan yapılmış bir tür ayak giysisi.
Bir tür ayakkabı,
Tahta şapşap,
Sandal,
Kapkap.
Hapap,

Nalın sözcüğünün yörelerimize göre halk dilindeki diğer anlamları:
Öküz arabasının parçalarından biri, ön yastığın altı.
Arabalarda çarkın önündeki çarka bağlı demir parçası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ