Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı epik hikayeleri...

Dede Korkut,
(Korkut Ata),
Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatını geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı efsanevi bir bilgedir. Türkler' in en eski destanıdır.

Adı, tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece Korkut, kimi zaman Korkut Ata olarak geçer. Batı Türkçesinde Dede Korkut olarak da anılır. Sirderya havzasında tespit edilmiş halk anlatıları onu bir şaman olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtmıştır. 
Kazak ve Kırgız bahşılarının piri olarak da tanınmaktadır. Bir söylenceye göre Kırgız şamanlarına kopuz çalmayı ve türkü söylemeyi öğretmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ