Bütünsel...

Total,
Fransızca: total
Bütünsel.
Bütüncül.
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili.
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili; total.
Toplam,
Tam tüm.
Toplam, mecmu, yekun.
Tamamı, hepsi, toplam olarak, ceman, ceman yekun, yekun anlamında kullanılmaya başlanan kelime.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ