200-350 milyon yeryüzünde var olan eski kıta ...

Pangaea,
Pangea, 
Pangea kıtası, 200-350 milyon önce yeryüzünde var olan eski kıta. Paleozoik zaman sonları ile Mezozoik zaman başlarında var olmuş dördüncü ve son süper kıtadır. Yaklaşık 300 milyon yıl önce daha önceki erken kıta parçalarından toplanarak bir araya geldi ve yaklaşık 175 milyon yıl önce ayrılmaya başladı.

Pangea magma tabakasındaki konveksiyonel hareketler sonucunda güneyde Gondvana ve kuzeyde Laurasia olarak ikiye bölünmüştür. İlerleyen evrelerde bu iki kıta daha fazla parçaya ayrılarak günümüzdeki kıtalara dönüşmüştür. Gondvana' nın parçalanmasıyla Antarktika, Güney Amerika, Avustralya ve Afrika Kıtaları; Laurasia'nın parçalanmasıyla Kuzey Amerika ve Avrasya (Asya ve Avrupa) Kıtaları ortaya çıkmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ