İstavrit balığının küçüğü...

Kıraça,
Kraça,
kıraca,
Rumca: kıraca,
İstavrit balığının küçüğü.
İstavritlerin yavrularına yaygın olarak kıraça denir.
İstavrit (Trachurus trachurus).
İngilizce: horse mackerel,
Fransızca: saurel,
Almanca: stocker,
Yunanca: stavridis,

Marmara ve Karadeniz' de yetişen sevilen balık türlerinden biri.
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık .
Kemikli balıklar takımının uskumrugiller familyasından bir balık türüdür.
Marmara ve Karadeniz'de yetişen sevilen balık türlerinden biri.
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık.
Yavruları bir deniz anası türü ile ortak yaşar. Halk ağzında orkinosa İstavrit azmanı denir. 
İstavritlerin yavruları yaygın olarak kıraça adıyla tanınır.

İstavrit

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ