Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafından verilen belge...

Karne,
Belge,
Fransızca: carnet,
İngilizce: voucher, ration, report.
Kişilerin bir haktan yararlanmaları için bir kuruluş tarafındn verilen belge.
Gerektikçe koparılıp kullanılmak için hazırlanmış biletlerin oluşturduğu defter.
Genellikle para ile alınan ve gerektiğinde zımbalı yaprakları koparılarak kullanılan bilet defteri.
Tavan fiyatın uygulandığı durumlarda istemin sunumu aşmasına bağlı olarak oluşabilecek karaborsayı önlemek amacıyla devletin belli önceliklere göre mal dağıtımını düzenlemek için verdiği ve üzerinde kullanıcının adı, geçerlilik süresi, geçerli olduğu bölge ve malın türünün belirtildiği belge.

Karne sözcüğünün başka anlamları:
İlk ve ortaöğretim öğrencilerine dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge.

Bir kimseye hüviyetini ispat ederek kendisine tanınan haktan yararlanması için verilmiş belge.
Görevli ya da hizmetli, işçi durumunda bulunan yükümlülerden alınacak gelir vergisi sınırları saptanılmak üzere bunların aile durumları ve vergi gruplarını kapsayan ve vergi örgütlerince düzenlenerek kendilerine verilen belge.
Malların geçici olarak ödemeleri yapılmadan yurt dışına çıkarılmasına olanak sağlayan gümrük belgesi.

Bir tür balık ağı.
Bir çember üzerine örülmüş torba biçiminde balık ağı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ