Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına yapılan başvuru...

Dava,
Dava açmak.
Mahkemeye vermek.
Arapça: dava.
Fransızca: proces, action.
İngilizce: lawsuit, case.
Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına yapılan başvuru.
Yargı organınca hükme bağlanması gereken konu.
Duruşma.
Dava, iş, olay.
Hakkını elde etmek veya korunmasını sağlamak yahut bir anlaşmazlığın çözümü için mahkemeye baş vurma.
Bir mahkemede iki taraf arasındaki anlaşmazlığın belli bir yer ve saatte tarafların da hazır bulunacağı şekilde ele alınma safhası, duruşma.
Anlaşmazlık, mücadele.

Dava sözcüğünün başka anlamları:
İddia,
Sorun,
Ülkü.
İdeal,
Çözülmesi gereken mesele.
Bir meziyetin kendinde bulunduğunu ileri sürme, iddia.
Doğruluğuna inanılıp gerçekleşmesine uğraşılan görüş, ülkü, ideal.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ