Soy...

Irk,
Arapça: irk,
İngilizce: race,
Fransızca: race,
Almanca: rasse
Soy, ırk.
Budun,
Uruk,
Kan,
Tür,
Kast.
Anasoy,
Nesil, 
Millet,
Nesep,
Zürriyet.
Sülale.
Damar.
Kök, asıl; Kök, asıl, soy.
Hısımlık,
Kalıtımsal özyapıları bir olan insanların oluşturduğu doğal topluluk.
Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu; budun.Bir canlı türünde aynı karakteri taşıyan canlıların oluşturduğu alt bölüm.
Aynı kandan ya da atadan gelen bireylerin meydana getirdiği hısımlık, topluluk, ırk.
Bir atadan gelen kimselerin topluluğu; ev, asıl, cins, ırk, nesep, sülale, uruk, kan.
Canlılarda aynı karakteri taşıyan bireylerin meydana getirdiği cins, nevi, şube.
İnsan cinsinin belli başlı çeşitlerinden her biri, nesil, sülale, zürriyet.

Soy sözcüğünün diğer anlamları:
Manzum söz.
Söz, haber.
İyi ve üstün nitelikleri bulunan.
Baharda yetişen, uzun, silindir biçiminde, kabukları soyularak yenen bir bitki.
Taşlık, kayalık.
Düz, düzgün.
İz sürmede, avda hayvanın aldığı koku.
Nakışsız, yol yol dokunmuş kilim.
Sünnet.
Kırlarda yetişen yabani bir sebze.

Irk sözcüğünün başka anlamları:
Şans, uğur.
El hızarına yapılan düzen, ayar.

Irk bilimi:
Etnoloji, ırkiyat.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ