Özverili...

Fedakar,
Arapça: fedakar.
Özveren,
Özverili.
Hamiyetli,
Fedacı.
Özverili.
Özveride bulunan.
Özveri ile davranan, özverisi olan; özveren, fedakar.
Her türlü zahmetlere göğüs gererek davası uğruna sebat eden.
Başkalarının menfaati için veya devlet uğrunda kendi menfaatlerini feda eden, özverili.
Her türlü zahmetlere göğüs gererek davası uğruna sebat eden.
Feda eden, kıymet ve ehemmiyet verilen bir şey uğrunda her şeyi gözden çıkaran.
Kendine ait şeyleri başka bir şey veya kimse uğruna vermekten, harcamaktan çekinmeyen, karşıdakinin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutup ona göre davranan (kimse), özverili.

Fedakarlık:
Fedakar olma durumu, özveri.
Sıkıntıya katlanma pahasına bir şeyin veya bir kimsenin menfaati için göze alınan hareket, fedakarca davranış.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ