Şımarık, küstah, yaramaz...

Şopar, 
Halk ağzında Çingene çocuğu.
Halk ağzında şopar. 
Şımarık, küstah, yaramaz.
Argo: Çingene çocuğu, bakımsız, kirli paslı çocuk.
Çingene. 
Çavor; 
Çapar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ