Halk oyunlarında yan yana, art arda, sırt sırta duruşlardan oluşan çizgi ve daire biçimleri ile oyuncuların sahne üzerinde dağılarak oluşturdukları şekil veya düzen...

Paten,
Patin,
Skate
Fransızca: patin,
İngilizce: skate.
Halk oyunlarında yan yana, art arda, sırt sırta duruşlardan oluşan çizgi ve daire biçimleri ile oyuncuların sahne üzerinde dağılarak oluşturdukları şekil veya düzen.

Diğer anlamları:
Buz üstünde kaymak için kullanılan, çoğunlukla tabanına, dar uzun bir çelik takılı ayakkabı.
Bu ayakkabının düz yerlerde kaymakta kullanılan tekerlekli türü.
Bot biçiminde deri ya da plastikten yapılan altına en az 2 tekerlek veya kızak takılan, buzda ya da düz zeminde kaymak için kullanılan spor ayakabısı.
Çoğunlukla tabanında dar uzun bir çelik bulunan, buz üzerinde kaymaya mahsus bir tür ayakkabı.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ