Siyek ...

Üretra,
Seyek,
Siyek,
İhlil,
İngilizce: urethra,
Fransızca: urétre,
Almanca: harnröhre,
Yunanca: ourethra
Sidik torbasından başlayarak dışarıya kadar uzanan sidik yolunun son bölümü, üretra.
Sidiği, sidik torbasından dışarı taşıyan kanal.

Domuz, kurt gibi hayvanların dağda buluştukları uğrak yerleri.
Ayakyolu, hela.
Aralı, aralıklı.
Bir çeşit dikenli ot.
Çadır için kullanılan kazık, çivi.
Develerin yüzlerine takılan ufak çan.
Kırmızı ya da sarı çiçek açan bir çeşit bitki.
Dişi koyunların bacaklarında biriken sidik.
Kırık kol, bacak gibi organları bağlamakta kullanılan tahta, mukavva vb. şeyler, süyek.
Koyunların arka bacaklarının arasında kuruyan pislik, çakıldak.
Koyun, keçi vb. hayvanların kızgınlık veya aşım zamanlarında erkeklik-dişilik organlarından akan sıvı.
Koyun, keçi vb. hayvanların kızgınlık dönemlerinde dişilik ya da erkeklik organlarından akan sıvı.

Tek tırnaklı hayvanları iğdiş yapmak için kullanılan bükümlü iki tahta parçasından oluşmuş araç.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ