Bir ilacın bir defada ya da bir günde alınması gereken miktarı...

Doz,
Dozaj,
Düze,
Ölçü, miktar.
Fransızca: dose.
İngilizce: dose.
Bir ilacın bir defada veya bir günde alınması gereken miktarı, dozaj.
Bir maddenin bir birleşiğe, bir karışıma giren veya girmesi gereken belli miktarı, düze, dozaj.
Genellikle bir davranış, bir konuşma vb.nde yeterli görülen ölçü, dozaj.
Bir defada verilen ilaç miktarı.
İstenilen etkiyi oluşturan ilaç miktarı.
Bir ilacın bir kez de ya da bir günde alınması gereken miktarı.
Bir seferde verilen veya maruz kalınan madde veya radyasyon miktarı.
Uygun olan, yeterli görülen ölçü.
Bir hastaya bir defada veya bir günde verilecek ilaç miktarı.
Bir maddenin bir karışıma girmesi gereken muayyen miktarı.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ