Kars yöresinde türkülü halk hikayesine ya da masala verilen ad...

Nağıl,

Nağa,
İngilizce: story.
Masal
Hikaye, öykü.
Azerice, nağıl, masal.
Kars yöresinde türkülü halk hikayesine ya da masala verilen ad.

Özellikle Azeri Türk kültüründe yaygın görülür. Köy kültüründe ateş etrafında toplanıp anlatılan halk hikayeleri. Hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, olağanüstü olayları anlatan edebi tür.

Türk halk kültürü içerisinde yer alan ve köy odalarında ocak başında, topluluğa anlatılan öyküleri ifade eden bir sözcüktür. Halk masalı, halk hikayesi gibi anlamlar taşır. Nağıl anlatana nağılbaz denilmektedir. Olağanüstü öyküleri veya sıra dışı olayları içeren nağaların köy odalarında veya kırsal kesimde kışın ateş etrafında anlatılması. Kesin bir kural olmamakla beraber bazen günlerce, hatta aylarca sürecek kadar uzun olması. Nesilden nesile aktarılması.

İçel, Silifke yöresinde Nasıl, ne biçim? anlamında da kullanılmaktadır.
Azerice masal demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ