Kıyasımukassem ...

İkilem,
Çıkmazlık.
Dilemma,
Mantık,
Kıyasımukassem,
Eskidilde, mantık,
Arapça Kıyasımukassem (لا يضاهى).
İnsanı istenmeyen seçeneklerden birini, çoğunlukla iki seçenekten birini izlemeye zorlayan tartışma, sorun veya usa vurma durumu.
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassem, dilemma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ