İz...

Yer,
Alamet.
Cızık,
Çığır, Çizik.
Emare,
İz,
Küvr,
Nişan,
Pa,

Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet.
Bir olay, bir durum veya yaşayıştan geride kalan belirti, eser.
Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit.
Bir olay veya bir durumdan geride kalan belirti, ip ucu, emare.

İz bırakmak.
Yer etmek.

Yeşim Ustaoğlu'nun bir filmi (İz).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ