Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı...

Bakanak,

Halk ağzında, Bakanak.
Kemik çıkıntısı.
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı.
Çatal tırnaklı hayvanların tırnakları.

At, deve, sığır gibi hayvanlarda topukla taban arasındaki boğum, bukağılık.
Geviş getiren hayvanların körelmiş tırnakları.
Geviş getiren hayvanların tırnaklarının arası.
Ayakların arka çıkıntıları.

Bakanak sözcüğünün yörelere göre başka anlamları:
Ayna.
Göz, göz bebeği.
Koyun bacağı.
At bileği.
Atın ve geviş getiren hayvanların bileği.
Hayvanların arka bacağı ile karnının birleştiği yerdeki tersine dönen tüyler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ