Dinin yönetimde ve politikada egemen olmasını savunan...

Klerikal,
Almanca: klerikal,
Fransızca: clerical.
Dinin yönetimde ve politikada egemen olmasını savunan.
Dinin ve din kurumlarının toplum hayatının çeşitli kesimlerindeki yerini güçlendirmeyi amaçlayan toplumsal, ekonomik akım.

Hıristiyan toplumlarında ruhban sınıfının özel ve sosyal hayatın tamamında söz sahibi olmasını benimseyen akım.
Kiliselerin politikada ve yönetimde yeri olması gerektiğini savunan.
Papazlara ilişkin, memurlara ilişkin, din adamı, memur, okuryazar kimse.
Papaz kıyafeti.
Ruhani.

Klerikal faşizm;
Faşizmin politik ve ekonomik doktrinlerini klerikalizm ile birleştiren bir ideolojidir. Terim, dini unsurları faşizmle birleştiren, faşizme sempati besleyen dini organizasyonlardan veya din adamlarının başrol oynadığı faşist rejimlerden destek alan örgütleri ve hareketleri tanımlamak için kullanılmıştır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ