Bir yanardağ ağzından dağın eteğine dek inen derin ve geniş aşınma olukları...

Baranko,

İngilizce: barranca, barranco.
Fransızca: barranco.
Almanca: radialschlucht.
Işınoluk,
Bir yanardağ ağzından dağın eteğine dek inen derin ve geniş aşınma olukları.
Bir yanardağ ağzından eteklerine kadar inen derin ve geniş oluk ve benzeri yarık.

Yanardağ püskürmeleriyle yığılmış bir dağda, suların aşındırarak açtığı derin vadi.
Küllü bir volkan konisinin yanında bulunan ve çökme belirtisi gösteren su yatağı.
Yanardağ püskürmeleriyle yığılmış bir dağda, suların aşındırarak açtığı derin boğaz biçimli vadiler. Barranco' lar bir yanardağ tepesinden her yana doğru uzanırlar.

Barranco:
Baranka.
Dik bayır.
Dağ geçidi.
Dik.
Derin çukur.
Koyak.
Kayalık.
Kaya.
Dik bayırları olan kuru vadi.
Işınoluk.
Direnci kıran, güç, ulu, yüksek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ